Programové priority

Volební program

Náš volební program navazuje na vizi, kterou jsme představili v roce 2014. Úročíme v něm zkušenosti ze čtyřleté práce v zastupitelstvech i podněty od vás, občanů Ústí nad Labem.

Sociální oblast

 • Městské byty – Postupným nákupem nemovitostí budeme rozšiřovat bytový fond města. Město tak bude moci nabízet byty například začínajícím rodinám. Zároveň tím omezíme palčivý problém podnikání s chudobou.
 • Více sociálních pracovníků a preventistů - Komplikovanou situaci ve vyloučených lokalitách musíme řešit především skrze sociální pracovníky a preventisty, kterých má město v současné době nedostatek. Tito lidé proto musí být v první řadě dobře ohodnoceni a motivováni.
 • Omezování hazardu - Hazard prokazatelně ovlivňuje míru kriminality ve městě. Jsme pro jeho další výrazné omezování.

Revize statutu města

 • Posílení obvodů - Jsme pro větší pravomoci obvodům, opětovné převedení správy pěších komunikací a spravedlivé rozdělení financí na investice. Důsledkem bude efektivnější hospodaření a údržba všech částí města.

Profesionální (vstřícný) úřad

 • Zřízení kanceláře architekta města – Zásadní krok k přípravě zadání a vypracování kvalitního Územního plánu, který zásadně rozhoduje o kvalitě města a životě v něm.
 • Posílení Odboru strategického rozvoje - Posílení odboru povede ke kontinuálnímu rozvoji města, přípravě a naplňování strategických materiálů.
 • Transparentní zadávání veřejných zakázek
 • Poradna pro podnikatele – Znovuzavedení oddělení proinvestorské politiky. Aby město bylo bohaté, musí být předně perspektivní a lukrativní pro místní i zahraniční podnikatele.

Image města

 • Zatraktivnění centra města – Chceme centrum města, na které můžeme být hrdí. Město musí spolupracovat s dalšími vlastníky na společném zatraktivnění centra. K tomu patří vše od údržby chodníků, kultivace reklamy až po řešení problematiky brownfieldů.
 • Vizuál a marketing města - Je nutné vytvořit novou, lepší image města. Město musí umět komunikovat a podtrhnout své přednosti. Chceme město, které bude příjemné pro jeho obyvatele i turisty, a které bude mít svěží vizuální identitu hodnou 21. století.
 • Záchrana chátrajících památek
 • Záchrana ZOO - Jedna z chloub města je dnes v kritickém stavu. Pro začátek musíme do čela ZOO vybrat kvalitní a kompetentní vedení.

Doprava

 • MHD - Zlevníme časové kupóny. Jízdné je u nás dražší než v Praze a takový stav je nepřípustný. Chceme také zavést možnost platit měsíčně.
 • Koncepce a omezení automobilové dopravy v centru města – Chceme podpořit veřejnou dopravu a její využití. Vytvoříme odstavná parkoviště a zvýhodníme parkování v parkovacích domech.
 • Rezidenční parkování v centru - Zavedeme rezidenční parkování pro obyvatele centra města.
 • Parkování na sídlištích - Problémy s parkováním chceme řešit komplexními studiemi řešení veřejného prostoru jednotlivých sídlišť. Začněme tím nejkomplikovanějším - Doběticemi.

Vzhled města

 • Opravené silnice a chodníky
 • Sjednocení městského mobiliáře a více košů
 • Čistota města – Přidělení na starost obvodům včetně financí. Zřídíme pravidelný úklid i o víkendech.
 • Regulace venkovní reklamy

Školství

 • Investice do materiálního vybavení škol
 • Metodická pomoc školám a jejich ředitelům – Pro zlepšení výuky, pro správné podání projektů, pro větší finanční volnost při zadávání veřejných zakázek.

Zelené město

 • Péče o městskou zeleň
 • Péče o městské parky - Vytvoříme pozici správce jednotlivých parků.
 • Zakázat používání herbicidů - Plevel místo toho likvidovat parním čističem.
 • Omezení světelného znečištění
 • Milada – Aktivní přístup ze strany města k řešení okolí jezera Milada. Spolupráce na vyhlášení mezinárodní soutěže na využití území.
 • Usilování o titul European Green Capital - Ústí nad Labem už dávno není šedé, industriální město. Naopak máme oproti jiným městům mnoho zeleně a krásnou okolní krajinu. Je na čase to dokázat i světu.