Zůstaňte v obraze

Nechte nám kontakt a my vás budeme pravidelně zásobovat novinkami z našeho hnutí.

Současný stav Ústí nad Labem nám nestačí.

Volební program 2022

PRO! Ústí představuje svůj program pro volební období 2022–2026

PROGRAM

Referendum o vyvlastnění Díry na Mírovém náměstí

Představujeme plán, jak se zbavit Díry na Mírovém náměstí, která 14 hyzdí veřejný prostor, poškozuje image města a ohrožuje chodce.

ZJISTIT VÍC

Lidé PRO!Ústí

Karolína Žákovská

právnička a vysokoškolská pedagožka

priority: přívětivý veřejný prostor (upravený, opravený, zelený), vstřícný úřad, podpora komunitního života a udržitelného podnikání

Více o Karolíně Žákovské

Martin Krsek

senátor parlamentu ČR, historik a publicista

priority: pozitivně ovlivňovat image města a kvalitu života v něm

Více o Martinovi Krskovi

Jan Hrouda

architekt, autor projektu Mizející Ústí

priority: kancelář architektury města

Více o Janu Hroudovi

Všichni lidé

Aktuálně

Proč nefungují městské obvody?

Co je vlastně statutární město? Ústí nad Labem je statutárním městem od 90. let 20. století a řadí se mezi dalších 26 měst, které se mohou dle svého |Statutu členit na městské obvody nebo městské části. Zároveň, každá městská část nebo obvod může mít vlastní samosprávu a podle pravidel |Statutu hospodařit se svěřeným majetkem a rozhodovat o věcech, ke kterým mají Statutem upravené kompetence. Obvod ale například nemůže sám za sebe vydávat vyhlášky nebo nařízení, to může pouze zastupitelstvo celého města.  Úplný výčet statutárních měst uvádí zákon o obcích. Z nejbližších měst jsou statutární města Děčín, Teplice, Most a Chomutov. V rámci přílohy zákon…

Číst dále

Městské peníze se proletí

„Schválená dotace 120 tisíc nám nestačí, chceme od města víc než dvojnásobek. Připlaťte, jinak nic pořádat nebudeme!“ Takto by se dala zjednodušit žádost organizátorů 7. ročníku akce „Ústecké nebe plné letadel“, kterou projednávalo červnové zastupitelstvo. Nestandardní až drzý přístup ale překvapivě slavil u části zastupitelů úspěch (ANO, ODS, UFO) a těsná většina rozhodla z městské kasy přihodit další 130 tisíc korun. Areoklub Ústí nad Labem podal letos standardní žádost o městskou dotaci na 250 tisíc korun. Tu odborně posoudila sportovní komise rady města a doporučila investovat do zmíněné akce z městského 120 tisíc. Tuto sumu také v květnu schválilo zastupitelstvo. Obratem ale přišla žádost…

Číst dále

Richard Loskot o kandidatuře na primátora Ústí nad Labem

Řekneš našim voličům, jak dlouho už jsi v PRO! Ústí a proč jsi do něj vlastně vstoupil? V PRO! Ústí jsem téměř od jeho začátku. Vstoupil jsem do hnutí, protože přinášelo vstřícný přístup k občanům a městu, který tu doposud nebyl. Byl to nový proud, který například rozhodně odmítl herny jako místa, která ničí lidské životy a kulturu města. Především to však bylo hnutí, které otevřelo téma budoucnosti města.  To je obrovsky důležité, protože jinak nevíte, kam jdete, jak máte postupovat. Bez toho jen přešlapujeme na místě a město se přestane vyvíjet. Už dávno nejsme městem továren a chemie. Jsme město v té…

Číst dále

Město, kde není co kontrolovat

Ústecké zastupitelstvo má kontrolní výbor, do kterého všechny politické strany nominovaly své zástupce. Tito zástupci dostávají každý měsíc odměnu, a jak vyplývá z názvu, měli by kontrolovat dodržování zákona, plnění usnesení a další činnosti úřadu. Činnost kontrolního výboru je bohužel dlouhodobě komplikována členy, kteří se neobtěžují chodit do práce. Konkrétně jde o Miroslava Havrana (nominovaného hnutím ANO), který se za minulý rok zúčastnil jediného zasedání, a Kateřinu Kastnerovou (nominovanou ODS), která se účastnila dvou zasedání. Tito dva členové navíc s kontrolním výborem nijak nekomunikují, neomlouvají se ze zasedání a neodvádí vůbec žádnou práci. Špatná je i účast Gabriely Hubáčkové (nominovaná za Sport,…

Číst dále

Politické vyhladovění centrálního obvodu

Městský obvod ÚL – Město je dlouhodobě podfinancovaný a peníze, které měl ušetřené, se rozpustily v rozpočtu na mzdy, zeleň a provoz. Pro rok 2022 je velmi složité sestavit rozpočet z dotace, kterou mu město přidělilo. Ta je daná jen historicky a nezohledňuje skutečnosti v daném obvodu, tzn. počet zaměstnanců a jejich výkon, rozlohu, výkon státní správy, nejstarší zeleň ze všech obvodů atd. Nárůst cen za energie, služby, ale i za materiál při zachování objemu činností na úrovni roku 2021 je téměř 9 mil. Kč.  Musí už konečně vzniknout klíč ke spravedlivému přerozdělení dotací mezi jednotlivé obvody. Pokusila se o něj kolegyně z PRO!…

Číst dále

Opravit chodník není jen tak

Své o tom ví městské obvody. Zjistit čí je chodník, zda obvodu nebo města, je někdy složité. Obyvatelé města se právem rozčilují nad chodníky v havarijním stavu. Takový je na sídlišti Kamenný Vrch v Truhlářově ulici. Schody vedoucí do ulice Nová byly vylámané, vstoupit na chodník bylo pomalu na vlastní nebezpečí. Obyvatelé, zastupitelé, úředníci městského obvodu Střekov, neustále žadonili, prosili magistrát, aby chodník opravil. Tak jsme se konečně po dlouhých výmluvách dočkali. Chodník se opravuje. Pokud by však byl ve správě městského obvodu a obvod měl dostatečné finance, byl by již dávno opravený. Stačí nastavit funkční pravidla mezi městem a městskými obvody,…

Číst dále

Zůstaňte v obraze

Nechte nám kontakt a my vás budeme pravidelně zásobovat novinkami z našeho hnutí.

Přihlásit k odběru newsletteru