Černé skládky degradují město

Neskutečný nepořádek hyzdil od začátku dubna Žukovovu ulici poblíž bývalého společenského sálu Setuzy. Chodník je z obou stran zavalen stavební sutí, starými pneumatikami, sanitární keramikou,
starou lednicí, sklem, starým nábytkem, matracemi atd. Každý den zde něco dalšího přibyde. Je to tak vždy, když se najde první drzoun a pohodí na ulici nepotřebnou věc. Pod pláštíkem anonymity a bez
důkazů z kamer pak černá skládka roste jako houby po dešti. Skládka nemá nic společného s ohlášeným svozem velkoobjemového odpadu, byla založena až po svozu v řádném termínu.
Město již pátým rokem nevybírá poplatek za komunální odpad. Cena za uložení odpadu skokově roste a zatěžuje městskou kasu čím dál více. Podfinancovaný městský obvod Střekov nemá
dostatečné prostředky, aby sám mohl operativně skládku zlikvidovat, odpadu je tak na 10 nákladních aut. Chybí peníze, chybí lidé, kteří uklízejí ulice.
Magistrát sice zlikvidování skládky řeší, ale není myslitelné, aby týdny ležel na chodníku a silnici odpad, který degraduje město na slum.