Manifest PRO! Ústí

Jsme sdružení aktivních lidí i profesionálů, kteří jsou dlouhodobě nespokojeni se způsobem nakládání s veřejnými prostředky v Ústí nad Labem a systémem vládnutí založeným na klientelistických vazbách a zneužívání politické moci.

Jsme lidé, kteří se dlouhodobě snaží upozorňovat na současné politické nešvary a zároveň se aktivními kroky snaží zlepšovat život v Ústí nad Labem. Vnímáme jako alarmující, jak jsou v našem městě vytvářena rozhodnutí bez jakékoli veřejné, natož pak odborné diskuse. Denně musíme přihlížet tomu, jak je plýtváno veřejnými prostředky na nesmyslné projekty, zároveň se ve městě likvidují poslední zbytky kultury, zanedbávají se základní funkce města a potřeby jeho obyvatel. Město parazituje na svých občanech, když na jedné straně nesmyslně plýtvá a na druhé straně vnímá peníze z hazardu jako nepostradatelný zdroj svých příjmů bez ohledu na sociální dopady a konkrétní lidské osudy.

Již nyní se snažíme aktivně přispívat ke zlepšení života v našem městě. Zaměřujeme se na takové oblasti života ve městě, které jsou pro nynější řízení města pod jeho „rozlišovací úrovní“, jako např. péče o seniory, čistota a pořádek, údržba dětských hřišť a zeleně, aktivity ve veřejném prostoru, živá kultura, prostupnost města pro cyklisty a handicapované, řešení problematické dopravní situace ve městě a další.

Naše možnosti měnit věci na občanské úrovni jsou však limitované a v současném politickém rozložení nenacházíme vhodného partnera pro komunikaci a spolupráci, partnera, kterému bychom mohli dát důvěru svých hlasů v komunálních volbách. Proto jsme se rozhodli vstoupit do politiky a společně se ucházet o možnost ovlivňovat život v Ústí z pozice zastupitelů či radních.

Naším cílem je vytvořit takový způsob řízení města, který bude pro občany přehledný, vstřícný a důvěryhodný. Chceme dosáhnout spravedlivého, efektivního a udržitelného hospodaření s veřejnými prostředky, ať už se týká investic, nakládání s majetkem města, územního rozvoje, dopravy nebo podpory kultury, sociálních služeb a sportu. Jsme přesvědčení, že občané mají právo být otevřeně a transparentně informování o hospodaření města a o všech důležitých rozhodnutích, včetně možnosti spolupodílet se na nich.

Při našich aktivitách vnímáme obrovskou touhu občanů po změně. K jejímu naplnění je potřeba aktivního občanského postoje, který nekončí účastí ve volbách. Právě proto jsme přesvědčeni, že se nám tento cíl vlastní angažovaností a s podporou pozitivně naladěných občanů, zajímajících se o dění kolem sebe, podaří naplnit. Politika, kterou chceme dělat, nebude o billboardech, klientelismu a ignoranci. Bude o sdílení, naslouchání a spolupráci s občany našeho města.

Společnou vizí hnutí PRO! Ústí je Ústí nad Labem jakožto čisté, živé a otevřené město. Sami se již snažíme svými aktivitami tuto vizi naplňovat a jsme připraveni ji s důvěrou a pomocí občanů jakožto zvolení zástupci města prosazovat.

Chceme , aby Ústí bylo „Město, kde se dobře žije udržitelným způsobem“.

Julius Bereš
Lukáš Blažej
David Daduč
Laďka Filipová
Miroslav Florian
Gabriela Glőcknerová
Jaroslav Achab Haidler
Jana Hájková
Martin Hausenblas
Jan Hrouda
Vladimír Charvát
Karel Karika
Pavlína Kolářová
Jana Komínová
Jiří Král
Jan Kvapil
Jan Kvasnička
Irena Moudrá Wünschová
Jan Musil
Jiří Němeček
Karel Nepraš
Jana Novotná
Dušan Oslej
Václav Pištora
Eva Rychlíková
Tereza Silbernaglová
Aleš Smutný
Šárka Šimberská
Jiří Škoda
Vlastimil Vedral
Jaromír Veselý
Jana Vičarová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *