Martin Hausenblas, Aleš Smutný a Irena Moudrá Wünschová podali trestní oznámení ve věci porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Martin Hausenblas, Aleš Smutný a Irena Moudrá Wünschová podali trestní oznámení ve věci porušení povinnosti při správě cizího majetku na neznámého pachatele.

K porušení povinnosti došlo dne 1. 9. 2014 v průběhu konání městského zastupitelstva Ústí nad Labem tím, že zastupitelé bez řádného se seznámení s příjemcem příspěvku odhlasovali udělení příspěvku ve výši 24 mil. korun spolku Amulet. Spolek Amulet je účelové sdružení osob, které zjevně nemá personální ani odborné předpoklady k provádění divadelní činnosti. Založení spolku Amulet proběhlo pouhých 30 dní před konáním zastupitelstva města. V průběhu projednávání předmětného bodu byly vzneseny otázky zastupiteli i veřejností. Tyto otázky nebyly vypořádány. Z důvodu rozhodnutí zastupitelstva došlo k ukončení diskuse a přešlo se k samotnému hlasování. S ohledem na fakt, že Amulet není zjevně způsobilý k činnosti, na který mu byl poskytnut výše uvedený finanční příspěvek, zastupitelstvo si nevyžádalo doklady o splnění kvalifikace, podnikatelský záměr, finanční plán a plán činnosti a personálního obsazení, domníváme se, že došlo k porušení povinnosti při správě cizího majetku a městu tak vznikne škoda ve výši 24 mil. korun.

  „Jsem naprosto znepokojen důsledky včerejšího hlasování a domnívám se, že nemá v této zemi obdoby“, uvedl Aleš Smutný. Martin Hausenblas k tomu dodal: „Jde o naprosto bezostyšné tunelování veřejných prostředků za bílého dne.“