Medailonky kandidátů na posty starostů městských obvodů

Karel Karika Karel Karika
Kandidát PRO! Ústí na post starosty městského obvodu Ústí nad Labem – město

Narodil se v roce 1960 v Ústí nad Labem, kde žije a pracuje dodnes. Vystudoval Střední průmyslovou školu v Teplicích a po základní vojenské službě pracoval v tehdejším národním podniku Sfinx Předlice jako vedoucí dopravy. Od roku 1988 podniká v oboru akvaristika. Je Mistrem ČR v bowlingu, trenérem juniorské bowlingové reprezentace ČR a zároveň podporuje výjimečně talentované děti.
Od roku 1988 se rovněž aktivně zajímá o veřejné dění v našem městě a je zapojen v řadě občanských aktivit. Je místopředsedou občanského sdružení Rodina spolu, členem Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraj za Hnutí Pro!kraj, čtvrtým rokem opozičním členem kontrolního výboru MOÚ, spoluzakladatelem Iniciativy Ústí proti hazardu, zakladatelem iniciativy Ukliďme Ústí a dlouholetým členem uskupení V Ústí neonacisty nechceme. Rovněž inicioval vznik jarmarků pro podporu lokálních pěstitelů a prvovýrobců, kteří by podle něj neměli platit za prodejní místa ve městě.
O svých dalších plánech Karel Karika říká : „Ještě před měsícem jsem vůbec netušil, že budu kandidovat, měl jsem v plánu – a stále mám – úplně jiné věci, například znovu otevřít Červený kříž se záměrem rozšířit ho o sociální obchod, chráněnou dílnu a občanskou dluhovou poradnu.“
O hazardu v Ústí nad Labem : „Zrušení heren a zprovoznění veřejného tržiště pro drobné pěstitele a výrobce je pro lokální ekonomiku velmi zásadní. Takovéto nastartování místní ekonomiky je důležité pro fungování a oživení města, které se pomalu ale jistě stává městem duchů.“
O své kandidatuře : „Dlouhodobé špatné a netransparentní hospodaření města s veřejnými prostředky nás všech mě nakonec přimělo přijmout kandidaturu a tím pádem i možnost přímo se podílet na rozvoji města, jelikož jsem přesvědčen, že to jde dělat lépe a za méně peněz.“

Jiří NěmečekIng. Arch. Jiří Němeček
Kandidát PRO! Ústí na post starosty městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov

Narodil se v roce 1981 v Ústí nad Labem, pracuje jako architekt, je svobodný a bezdětný.Po studiích na Technické univerzitě v Liberci (architektura) a na Západočeské univerzitě v Plzni (filologie, angličtina, francouzština) se po několika zahraničních studijních a pracovních pobytech v Dánsku, Francii a v USA vrátil do rodného města. Díky zahraniční zkušenosti zjistil, že lze žít i lépe a začal měnit své prostředí.S ostatními Střekováky založil spolek Váš Střekov!, který prozatím zastavil stavbu nevzhledného nákupního parku na Dolním Střekově. Postavil se také svým návrhem na prohlášení za památku proti demolici budovy tzv. Pavilonu A bývalé ústecké porodnice. Dlouhodobě se věnuje popularizaci architektury a aktivizaci občanů k zájmu o své okolí.

O své kandidatuře : „Moje rozhodnutí vstoupit do politiky vzniklo v době, kdy jsem si uvědomil, že naše občanské aktivity, které vyvíjíme na Střekově, by měla v podstatě dělat radnice. Obvodní radnice má omezené možnosti ve správě svěřeného území, ale může motivovat svoje občany, jak hledat cesty k řešení místních problémů společně. Myslím si, že právě tento prostor zatím moc využíván nebyl a rád bych se na jeho vytvoření podílel. Kandidaturu na post starosty beru také jako test toho, jestli konání našeho spolku má smysl. Jelikož toho času pracuji mimo Ústí, bude pro mě práce na obvodní radnici znamenat jistou změnu. To, jak velká změna to bude, bude záviset na tom, kolik lidí přijde k volbám a rozhodne se pro PRO! Ústí.“
O svých plánech na Střekově : „Mým cílem je zapojit obyvatele Střekova do rozhodování, tak jak jsme to už začali dělat. Přijde mi podstatné nadále motivovat místní k vlastní iniciativě, k zájmu o své okolí. Obvodní radnice může poskytnout svým občanům zázemí pro to, aby byli především dobře informováni o záměrech ve svém okolí, ale také aby se spolupodíleli na řešení místních problémů. Chci pokračovat v tlaku na odstranění zápachů z provozů bývalé Setuzy, chci, aby okrajové části obvodu získaly větší díl samostatnosti, chci, aby byl Střekov lépe chráněn před velkou vodou. Chci, aby aktivity kolem hradu Střekova povýšily Střekov v jeden celek. Chci, aby Střekováci měli být na co hrdí a aby byl Střekov atraktivním místem pro život!“
O Ústí nad Labem : „Řekl bych, že Ústí je moje láska. Je to ale láska zvrácená, protože nebýt polohy toho města a zajímavých lidí, kteří tady žijí, už bych se s ním dávno rozešel. Možná to je i důvod, proč mě fascinuje a poutá k sobě. Ústí má haldu problémů jako žádné jiné město a žádný se zatím nepodařilo úspěšně vyřešit. To je přeci pořádná výzva, i když spíše pro celou generaci než pro jednoho člověka. Mým ústeckým snem je město, ve kterém se bude krásně žít. Město bez rozpadlých čtvrtí, špinavých chodníků, bez sociálních a ekologických problémů. Město, které využívá svého přírodního potenciálu, město soběstačné, ze kterého nikdo neutíká. Věřím, že jednou se to stane, ale také vím, že bez Vás to nepůjde!“

Jiří ŠkodaJiří Škoda
Kandidát PRO! Ústí na post starosty městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice

 Ústecký rodák, narozen v roce 1980, pracuje jako redaktor v magazínu Koktejl, kde se věnuje především environmentálním a rozvojovým tématům. Je krajským předsedou Strany zelených. V letech 2009-2010 byl členem předsednictva Mladých zelených, za které mimo jiné koordinoval celoevropskou kampaň proti klimatickým změnám. V roce 2007 spustil akci NE! hypermarketům v centru Ústí, která zabránila zbourání 25 budov v centru Ústí nad Labem kvůli stavbě obchodního centra. Věnuje se především problematice dopravy ve městech a jejího dopadu na životní prostředí a zdraví obyvatel.
Stál u zrodu iniciativy Ústím na kole, s přáteli založil sdružení Zdravé Ústí. V letech 2006-2009 se podílel na záchranných archeologických výzkumech v Ústí nad Labem. Pomáhal rovněž s podporou prodeje fair trade výrobků v ústeckých obchodech a stravovacích zařízeních. Je svobodný, žije s partnerkou, se kterou má dvouletého syna.

Jiří Škoda o své kandidatuře : „Kandidovat? Navíc jako lídr obvodní kandidátky? Rozhodování nebylo lehké, ale nakonec zvítězilo přesvědčení, že už zřejmě nastal ten čas postavit se do čela a říci jasně: „Teď to dokážeme.“ Do Strany zelených jsem vstoupil před jedenácti lety. Vedl jsem několik tématických kampaní, z nichž ty nejvýraznější se týkaly veřejného prostoru v mém domovském Ústí nad Labem. Snaha bránit devastaci veřejného prostoru se nakonec vyplatila, těm nejhorším záměrům se zatím daří vzdorovat. Není to ale jednoduché. Nebojujeme totiž jen s podnikavci a neschopnými politiky, ale také s lidskou odevzdaností, laxností, nezájmem o své okolí. Proto si vážím všech, kteří pro svět kolem něco dělají, a to v jakékoli míře. A na podporu těchto lidí v nadcházejících volbách spoléhám.“

O místě, kde žije : „Všechny tři čtvrti obvodu Neštěmice – Krásné Březno, Neštěmice i Mojžíř – nemají moc dobrou pověst. Z velké části ovšem neprávem. Jsou to místa se zajímavou historií, silnými kořeny a mnoha příležitostmi. Stačí jen dát jim prostor a energii k jejich využití.“ 

Dušan Oslej

Ing. Arch. Dušan Oslej
Kandidát PRO! Ústí na post starosty městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa

 Narodil se v roce 1968 v Brně, ale záhy se přestěhoval do Ústí nad Labem, kde dosud žije se svou rodinou. Je ženatý s manželkou Jitkou, z předchozího manželství má dceru Denisu a syna Daniela. Vystudoval Střední průmyslovou školu stavební v Děčíně, obor pozemní stavby, poté Fakultu architektury ČVUT v Praze.
Profesně se profiloval jako projektant ve společnosti ArchProjekt a Ateliéru Sanyn, působil jako vedoucí oddělení územního plánování Magistrátu města Ústí nad Labem, v současnosti je vedoucím Odboru stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Libochovice.
Od roku 2001 je členem Strany zelených, v současnosti předsedá základní organizaci SZ Ústí nad Labem. V letech 2005 – 2010 byl členem komise životního prostředí Rady města Ústí nad Labem a zakladatelem a předsedou petičního výboru NE! Hypermarketům v roce 2007.
O své kandidatuře Dušan Oslej říká : „Kandidaturu na post starosty obvodu Severní Terasa za hnutí PRO! Ústí jsem přijal bez váhání, jelikož lidé sdružení v PRO! Ústí jsou nadšenci, kterým není lhostejné naše město. Chceme se společně aktivně podílet na vytváření prostředí, ve kterém žijeme. Zároveň chceme inspirovat a nastartovat větší zájem Ústečanů o své okolí a své město.“
O svých plánech na Severní Terase : „Severní Terasa, zvláště pak část Dobětice, je často vnímána jako místo k přespání, odkud se vyráží za prací či za kulturou ven. Chtěl bych nastartovat proces, který zlidští tuto část města, vytvoří místa pro kulturní, sportovní a společenské vyžití. Chtěl bych, aby lidé mohli říkat hrdě, že jsou ze Severní Terasy.“
O Ústí nad Labem : „Ústí nad Labem je krásné město, zasazené do dramatického reliéfu labského údolí a okolních svahů, obklopené úžasnou přírodou. Jeho poloha skýtá velký potenciál a je smutné, že se nedaří z města vytvořit turistické centrum. To je cesta, jak vytvořit ve městě prostor pro podnikání, jak udržet ve městě mladé lidi a jak pozvednout město v očích nás, žijících v Ústí nad Labem i těch, kteří sem k nám budou přijíždět.“