Odvolané vedení města protestuje proti netransparentnímu jednání pučistů, M. Hausenblas rezignoval na post předsedy správní rady Collegia Bohemica

Členové bývalého vedení města Martin Hausenblas, Martin Mata a Jana Bohuňková protestují proti sporným opatřením, které pučisté schválili ihned po převzetí moci. „Přestože deklarovali transparentnost, veškeré dosud učiněné kroky svědčí spíše o opaku. Vadí nám například zrušení audiozáznamu z jednání rady města a odstranění archivu s materiály projednávanými v radě. Například usnesení o schválení smlouvy je bez znění smlouvy skutečně k ničemu. Zásadně také nesouhlasíme s „krátkozrakým“ řízením města, za vše například jmenuji odmítavý postoje vedení k výhodnému nabytí 150.000 m2 pozemků v okolí jezera Petri za 1,- Kč/m2, který prezentoval náměstek Dufek na jednání majetkové komise. Tento přístup je v příkrém rozporu s péčí řádného hospodáře, protože do budoucna by tyto pozemky mohly městské kase generovat nemalý finanční příjem,” vysvětlil bývalý 1. náměstek Martin Hausenblas.

V souvislosti s výše uvedeným oznámil Martin Hausenblas rezignaci na funkci předsedy správní rady Collegia Bohemica. Rezignaci zaslal členům správní rady a vedení města e-mailem 18. 8. Post předsedy správní rady přijal v průběhu trvání jeho funkce za účelem provedení kroků vedoucích ke stabilizaci projektu a zastával ji i po červnovém puči a odvolání celého vedení města. Svůj krok zdůvodnil takto: „S kroky pučistického vedení města nechci mít už nic společného. Jelikož na vedení města nemám žádný vliv, nemohu již být pro Collegium Bohemicum přínosem. V případě havárie tohoto projektu pod taktovkou nového vedení města bych navíc sehrál roli užitečného idiota.

Odvolaným náměstkům primátora, Martinu Hausenblasovi, Martinu Matovi a Janě Bohuňkové, se během prázdninových týdnů rovněž podařilo osobně předat svým nástupcům agendu.

Všichni tři jsme důsledně upozornili na nejpalčivější problémy města v daných gescích a akcentovali jsme nutnost tyto problémy intenzivně řešit,“ uvedla Jana Bohuňková. „Seznámila jsem pana náměstka Madara s kardinálními sociálními problémy města, které spatřuji zejména v drogové oblasti, v sociálně vyloučených lokalitách, v nedostatečném zázemí a péči o seniory a ve strukturální nezaměstnanosti. Předala jsem mu své kontakty, pracovní skupiny, zápisy z jednání, návrhy na opatření a řešení některých problémů, projekty, zkrátka úplně vše. Pozitivně byly přijaty například mé záměry zřídit zdravotně sociálního terénního pracovníka pro vyloučené lokality a projekt denního zaměstnání pro osoby s nízkými příjmy v rámci veřejné služby.

Agendu 1. náměstka Martina Hausenblase převzal rovněž MUDr. Jiří Madar. „Kolegovi jsem předal seznam 27 rizik včetně vyčíslení případných škod a nabídl mu pomoc při jejich řízení, která však nebyla využita. Bohužel se ke mně již dostaly informace, že městu vznikne škoda přes 30 mil. Kč za elektronický odbavovací systém a dále škoda 300 mil. Kč z důvodu nemožnosti čerpat rezervované prostředky na jezero Milada. Obě škody by se bez puče podařilo odvrátit. Je to tedy začátek účtu za červnový puč,“ vysvětlil Martin Hausenblas.

2. náměstek Martin Mata předal finanční agendu, kterou měl na starosti, paní Věře Nechybové. „Při setkání s paní primátorkou jsme prodiskutovali zejména sankce a nutné přípravy vyhlašení úvěrů pro konec i začátek nového dotačního období. Dále největší soudní spor týkající se Mariánského mostu. Odcházel jsem s pocitem, že je snaha pokračovat v tom, co jsem v oblasti financí započal,” řekl Mata a dále nastínil: „Do konce roku je důležité ustát co nejméně bolestivě pro město sankce, což znamená intenzivní práci na jejich snížení či lépe úplném odvrácení. Pro následující rok je nutné pokrýt zdroj financování pro nové dotační období.

Případné dotazy rádi zodpovíme na níže uvedených kontaktech:

Martin Hausenblas, tel.: 608 608 100
Martin Mata, tel.: 777 678 149
Jana Bohuňková, tel.: 602 631 140