Zůstaňte v obraze

Nechte nám kontakt a my vás budeme pravidelně zásobovat novinkami z našeho hnutí.

Report z ustavujícího zastupitelstva 19. 11. 2018

V pondělí 19. 11. 2018 od 16h proběhlo ustavující zasedání nového zastupitelstva města Ústí nad Labem. Přinášíme vám krátký report pohledem našich zastupitelů.

Veřejnost zůstala v předsálí

Na úvod proběhl tradiční slib nových zastupitelů. Tradiční už ovšem nebyl přístup k veřejnosti. Vzhledem k významu tohoto zasedání se přišlo zúčastnit mnoho občanů, což by měla být pro politiky obecně dobrá zpráva. Ne však v Ústí, kde byli občané vykázáni mimo hlavní část sálu, která zůstala pro veřejnost uzavřená, přestože její kapacita nebyla zdaleka naplněna. Běžně je přitom sál otevřený celý. Desítky občanů tak byly nedobrovolně odkázáni na přenos zastupitelstva na obrazovkách v předsálí. Naši zastupitelé, stejně jako několik občanů, na situaci opakovaně upozorňovali. Vše bylo přecházeno mlčením, případně výmluvami exprimátorky Nechybové o požární kapacitě sálu (při projednávání “Vaňova” jej přitom nechala bez problémů celý zaplnit). Na přístup k veřejnosti, která se jednou městské vládě hodí, podruhé nikoliv, se tak uplatňuje dvojí metr.

Nové vedení města

Následoval bod hlavní – volba nového vedení města. Náš komentář, prezentovaný Karolinou Žákovskou, si můžete přečíst v přiloženém dokumentu. Na pozici primátorky jsme navrhli právě naši lídryni, a to proti kandidátovi vznikající koalice ANO+UFO+ODS (bez Lenky Černé)+Pro Sport a Zdraví – Petru Nedvědickému. Toho dle našeho názoru diskvalifikuje jeho zapojení v kauze podivného obchodu s pozemky a souvisejícími změnami územního plánu v nedaleké obci Krupka. Náš protinávrh pochopitelně neprošel a hned vzápětí byla těsnou většinou 19 hlasů zvolena nová devítičlenná rada města se čtyřmi náměstky (Nechybová, Vlach, Tošovský, Ševcovic) a novým primátorem.

Vedení bude kontrolovat samo sebe

Jak bude prakticky fungovat přístup nového vedení města k opozici i zastupitelskému zřízení vůbec, jsme se dozvěděli hned v bodě následujícím. Tím byla volba členů a předsedů výborů zastupitelstva města. K našemu překvapení a navzdory tvrzením ANO během vyjednávání byly výbory obsazeny většinově členy koalice. Předsednictví obou výborů, kontrolního i finančního, opět překvapivě, získala KSČM. Dle nového primátora Nedvědického to bylo výstupem koaličních vyjednávání. Lze jen spekulovat, jak významnou roli v nich KSČM hrála a jakou protihodnotu koalici (disponující oficiálně většinou jediného hlasu) za tyto posty nabídla.

Odečteme-li hlasy KSČM, zůstala jediným zástupcem opozice ve finančním výboru naše zastupitelka Eva Outlá a jediným zástupcem opozice v kontrolním výboru naše zastupitelka Karolina Žákovská. Jako nejsilnější opoziční uskupení tedy nemáme oproti demokratickému úzu ani jednoho předsedu a zbylé opoziční strany (Vaše Ústí, SPD) dokonce nejsou zastoupeny vůbec. Naše protinávrhy k tomuto přístupu byly odmítnuty, exprimátorka Nechybová (UFO) dokonce uvedla, že posty ve výborech jsou vlastně zbytečné, protože veškeré informace si zastupitelé mohou vyžádat. Očekáváme, že kontrolní funkce opozice skrze výbory zastupitelstva nebude naplněna.

Kumulace odměn

Posledním bodem jednání bylo stanovení výše odměn pro neuvolněné zastupitele a členy komisí a výborů. Náš protinávrh na omezení kumulace odměn za působení v těchto orgánech se nám bohužel také nepodařilo prosadit. Nezbývá tedy než doufat, že tyto peníze nebudou  jen malými trafikami pro loajální podporovatele koalice, jak bylo a je v Ústí v mnoha případech zvykem, ale odměnou za poctivou a odbornou práci pro město.

V opozici se nevzdáváme

Věříme, že již při tomto prvním jednání jsme ukázali, že jsme připraveni se opoziční role zhostit s plnou silou, pílí a odpovědností vůči našemu městu, jak jsme ostatně slíbili v zastupitelském slibu. Důležitou součástí této práce budou pravidelné zprávy pro vás nejen z jednání zastupitelstva města.
Děkujeme za vaši podporu.
Vaši zastupitelé za PRO! Ústí