Zásobování teplem v Ústí

Budoucnost zásobování teplem v Ústí, ceny energií a potenciál obnovitelných zdrojů energie na Ústecku.
15. 4. 2019 se konalo zastupitelstvo, na kterém koaliční většina zastupitelů ANO, UFO, ODS a Pro zdraví a sport odhlasovala záměr prodat podíl ve firmě Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. V tomto podniku, který zajišťuje distribuci tepla pro 80 % obyvatel Ústí, má město majetkový podíl 44 %. Tento podíl by měl jít následně do rukou firmy ČEZ Teplárenská z holdingu ČEZ.

ČEZ Teplárenská zásobuje teplem i další města v podkrušnohoří. Situace je komplikovaná v tom, že celý obvod Střekov není přes řeku propojen s rozvody tepla ve městě. Tudíž je nutné nej-prve Střekov propojit s městem. Ve městě je centrálním dodavatelem Teplárna Trmice patřící ČEZu, kdežto na Střekově je to společnost Energy patřící panu Pitrovi.
Hlavní odběratel (vždy to jsou především výrobní závody) si chce z úsporných důvodů vybudovat vlastní paroplynovou kotelnu. Tudíž dodávky od Energy pro domácnosti podraží nebo skončí úplně. To samé by se mohlo stát i ve městě, kdyby se chtěl hlavní odběratel Spolchemie odpojit.
Záměr prodat městský podíl v distribuční firmě Tepelné hospodářství je proto v této chvíli jak ohrožením dostupnosti dodávek tepla, tak i koncové ceny pro obyvatele města Ústí. Co s tím? Rozhodně za tohoto stavu podíl města ve firmě neprodávat. Jeho případný prodej (tak, aby ČEZ Teplárenská mohl realizovat nutné opravy) uskutečnit až po propojení Střekova s městem a vyřešení odstávek tepla záložním zdrojem. Ideálně toto řešit dohromady s chytrou strategií, jak využít místní potenciál obnovitelných zdrojů tepla a zefektivnění hospodaření s energiemi.

Ceny energií a strategie, jak čelit jejímu zvyšování

Ceny všech energií, včetně ceny za vodu a odpadní vodu, budou v budoucnosti růst. Jak tomu čelit? Určitě může být krátkozrakým řešením obnovovat topení na tuhá nebo plynná paliva. Tam, kde nejsou finance na jiné řešení (mnohdy mnohem dražší), ještě do roku 2021 pomůžou dotace z evropských fondů na modernizaci (a tím i snížení emisí) lokálních topenišť v domácnostech na dřevo nebo pelety.
Navíc odpojování domů může mít soudní dohru právě s distribuční společností, které patří rozvody (takový případ se nyní řeší soudem v Děčíně). Co bude ale potom? Je zapotřebí přemýšlet komplexně a město v tom může hrát významnou roli. Existuje a bude existovat nástroj na integrované městské investice, v našem případě pro Ústecko-chomutovskou aglomeraci, kam může (a mělo by) město Ústí již nyní naformulovat svoje priority.
Jednou z nich může být právě řešení alternativních zdrojů tepla na území města a vůbec celkové pojetí nakládání s energiemi (budovy, mhd, veřejné osvětlení). Chytrou budoucnost města však zajistí pouze chytré hlavy a jejich schopnost přesvědčit ty méně chytré, že jde i o jejich budoucnost, byť je momentálně zajímají jiné problémy.
Pojem energetická chudoba se skloňuje právě na evropské úrovni a všichni si uvědomují, že je to především zodpovědnost politiků. Spolu s malou finanční gramotností průměrného Čecha se pak v nekoncepčním prostředí nezájmu politiků úspěšně buduje neslavný cyklus dluhových pastí a to má dopad na kvalitu všech, i těch chytrých a více finančně gramotných. Co s tím ale dělat? Především otevřeně mluvit o fakty podložené realitě, ne domněnkách, a probouzet v lidech a politicích spoluzodpovědnost za budoucnost.

Potenciál obnovitelných zdrojů na Ústecku

Energetická koncepce pro území Ústí z roku 2005 nebyla (oproti krajské energetické koncepci) celých 14 let aktualizovaná. Situace se ale dramaticky zhoršuje. Ceny tepla rozhodně klesat nebudou a je nutné hledat alternativní a dlouhodobě udržitelné řešení dodávek tepla včetně možnosti využití geotermálních zdrojů. Tak jak to už dělají sousední Litoměřice.
S ohledem na útlum výroby energie z hnědého uhlí a tlakem na ochranu klimatu je evidentní, že do budoucna bude nutné mít jasný a reálný názor, jak bude naše město (ne)závislé na cenách energií. Ty totiž už dnes neurčuje ani sama Česká republika, ale jsou tvořeny na evropském trhu. A to zejména Německem, které se rozhodlo razantně zvýšit jak svoji energetickou bezpečnost, tak zároveň zodpovědnost za dopady na globální klima.
Přičemž z průzkumů vyplývá jednoznačný potenciál geotermální energie pod Českým středohořím a v Ústí je to zejména celý pravý břeh, tj. Střekov. (zde odkaz na evropský atlas geotermálního potenciálu: heatroadmap.eu/peta4). V Litoměřicích se orientují na čistou mobilitu stejně jako na využití obnovitelných zdrojů. Proč by to nešlo v Ústí?
Stojí to dost práce, ale lepší se na budoucnost připravit, než přešlapovat na místě a pak být nemile překvapeni. U čeho začít? Zaktualizovat energetickou koncepci města a řešit místní potenciál geotermálních zdrojů v kombinaci s úsporami a obnovitelnými zdroji energie.

EU platforma uhelných regionů

Na evropské úrovni v rámci Evropské unie vznikla pod ředitelstvím Evropské komise pro energetiku tzv. platforma uhelných regionů v transformaci (CRIT – coal regions in transition), která má pomoci jednotlivým členským státům Unie a jejich územím postižených těžbou uhlí v přeměně na sociálně, ekologicky a ekonomicky zdravý region.
To, co se v 90. letech nepovedlo a do určité míry ani neřešilo, tak přichází nyní, kdy už jsou uhelné společnosti včetně jejich rozsáhlého majetku v soukromých rukou. Po těžbě však zůstal problém, jehož rozměry všichni známe a jehož jednotlivé součásti nejsou dodnes vyřešeny.
Sociální problémy mohou naopak narůstat. Po ekologické stránce se jednalo zejména o odsíření elektráren, což se povedlo, ale nyní je už situace opět dále a energetická budoucnost využití uhlí se blíží pomalu ale jistě ke konci.
V souvislosti s klimatickými změnami (sucho a výraznější výkyvy počasí už musí vidět opravdu každý) a se závazky z pařížské klimatické konference bude ústup od využití fosilních zdrojů produkujících CO2 ještě intenzivnější. S tím také souvisí i ekonomická budoucnost našeho regionu s centrem v našem městě.
Měli bychom se přihlásit ke spoluzodpovědnosti za dopady na klima, byť byl náš region včetně našeho města systematicky devastován špinavým průmyslem a energetikou. Nyní je příležitost, jak toho využít k vyřešení dlouhodobých problémů (sociálních, ekologických, ekonomických) a v jednoznačný prospěch našemu regionu a městu.
Jak? Zapojit město Ústí skrze kraj jako místního lídra transformace do Restartu (národní strategie na pomoc strukturálně postiženým regionům) a přihlásit se ke klimatickému Paktu starostů.
 
Jiří Němeček (zastupitel za PRO! Ústí)