5 MILIONŮ NA ČINOHERNÍ SCÉNU ZNAMENÁ ZÁCHRANU SPOLKU ČINOHERÁK ÚSTÍ

Rada města Ústí nad Labem reagovala na novou legislativu v souvislosti s novelou zákona č. 250/2000 sb., která platí od 20. února, a schválila jedinou možnou alternativu podpory činoherní scény pro Spolek Činoherák Ústí.

„Podpora spolku je vůlí koalice, a proto bylo důležité najít shodu v co nejrychlejší podpoře, která znamená záchranu existence spolku a shodu v legislativních náležitostech, které nastaly dnem 20. února 2015,“ vysvětlil krok radních náměstek primátora Bc. Martin Mata, MBA.

Podpora je formou rozpočtového opatření ve výši 5 milionů korun pro příspěvkovou organizaci Činoherní studio města Ústí nad Labem, která si bude objednávat umělecké výkony Spolku Činoherák Ústí v první polovině roku 2015.