Co očekáváme od vstupu do koalice

Hnutí PRO! Ústí má za sebou politicky turbulentní zimu. Na zastupitelstvu Statutárního města Ústí nad Labem konaném v prosinci minulého roku se nám podařilo prosadit dvě důležité změny v konání zastupitelstva, o něž jsme dlouho usilovali. Jednání zastupitelstva se tak od letošního roku budou konat každý měsíc s výjimkou letních prázdnin a začínat budou v 15.00, přičemž od 17.00 bude zařazen pravidelný bod Diskuze a podněty občanů města Ústí nad Labem.

Věříme, že ve spojení s novým jednacím řádem, který umožňuje široké zapojení veřejnosti do projednávání jednotlivých bodů, usnadní přijaté změny účast veřejnosti na jednáních a povedou k přiblížení rozhodování nejvyššího orgánu města jeho občanům.

Na tomtéž jednání zastupitelstva se pak ukázalo, že vládní koalice existuje již pouze formálně, když došlo hlasy všech přítomných zastupitelů k omezení kompetencí rady města a jejich převzetí zastupitelstvem. Toto řešení nefunkčního vedení města jsme od počátku považovali za dočasné. Výkonným orgánem města je rada opírající se o většinu v zastupitelstvu, nemá a nemůže jím být zastupitelstvo samotné.

Hledali jsme proto cestu, jak stabilní většinu do konce volebního období zajistit. Po důkladném zvažování možných variant uvnitř hnutí PRO! Ústí a intenzivních jednáních s politickými partnery jsme dospěli k názoru, že jsme jako jedna ze dvou nejsilnějších stran v zastupitelstvu povinni převzít odpovědnost za rozvoj města, a rozhodli se podepsat memorandum o spolupráci s hnutím ANO 2011, ODS a hnutím Zdraví Sport a Prosperita.

Ve vedení města jsme tak nahradili hnutí UFO, které jako nově nejsilnější opoziční strana získalo post předsedkyně kontrolního výboru. Do rady města jsme vyslali tři odborníky v oblastech, které město potřebuje rozvíjet – Ing. Evu Outlou, zkušenou ekonomku, se zaměřením na finance a investice, Martina Hausenblase, MBA, úspěšného podnikatele a vizionáře, se zaměřením na strategický rozvoj a životní prostředí a Mgr. Martina Krska, ústeckého patriota a historika, se zaměřením na kulturu.

Věříme, že se novému vedení podaří město rozhýbat. Na realizaci čeká řada velkých i malých projektů – zřízení Kanceláře architektury města, regulace hazardu, zřízení autobusové linky na Miladu, oživení střekovského nábřeží, příprava města na umístění zastávky vysokorychlostní trati a čerpání dotací z evropských fondů a mnoho dalšího. A ano, samozřejmě podpora obyvatel a podnikatelů v době „kovidové“ a „post-kovidové“. Je to pro nás výzva a my uděláme vše pro to, abychom v ní uspěli.