Zastupitelský klub PRO! Ústí se (prozatím) loučí s Honzou Hroudou 

Zpráva je to pro nás sice smutná, ale pochopitelná. Honza se po téměř dvou volebních obdobích rozhodl soustředit více na odbornou roli a práci architekta, se kterými byla jeho role zastupitele občas ve střetu. Podal proto dne 1. 4. 2021 rezignaci na svůj zastupitelský mandát.

Skoro by se chtělo říct, že Honza odchází právě v nejlepším. Kancelář architektury města se zdárně blíží svému zřízení, o veřejném prostoru ve městě se začíná uvažovat koncepčně, v jednání je mnoho klíčových investičních projektů financovaných z evropských fondů, revitalizaci čeká několik ústeckých parků a spousta dalších věcí, ke kterým Honza jako zastupitel přispěl. 

Z řad PRO! Ústí ale neodchází a určitě bude přispívat ke zlepšování života v Ústí nad Labem i nadále (témata jako regulace reklamy, městské tržiště mezi Labem a Forem,, koncepce sportovišť, revitalizace Pařížské, KAM, územní plán atd.), jen to nyní bude dělat čistě z pozice odborníka.

Honzovi přejeme hodně kariérních úspěchů, dostatek času na rodinu a nesmírně mu děkujeme za vše, co ve své funkci dokázal. Je ukázkovým příkladem toho, že být zastupitelem není jen o tom přijít jednou za čas na zastupitelstvo a “odhlasovat si to svoje”. Za Honzou jde ohromný kus práce, která kolikrát ani nebyla vidět. Například na zmíněném zřízení Kanceláře architektury města má lví podíl a velmi pochybujeme, že by KAM vůbec vznikl nebýt Honzy.

Věříme ale, že zde Honzova politická kariéra nekončí a těšíme se na jeho budoucí politické působení (snad) opět v řadách PRO! Ústí.

Dobrou zprávou ale je, že jeho místo osadí neméně kvalitní kandidátka – Mgr. Bc. Petra Holasová. Petra už má politickou zkušenost a momentálně působí jako radní na obvodu ÚL – Město. Hlavně je ale ředitelkou Fakultní ZŠ České mládeže a má tedy zkušenosti s řízením státní organizace a vhled do problematiky českého školství a vzdělávání. 

Petře přejeme pevné nervy a hodně úspěchů v její nové funkci.