Koaliční jednání pokračují, jasno v personálním obsazení Rady města Ústí nad Labem

Po dnešním koaličním jednání máme jasno v personálním obsazení rady města, máme hrubý návrh koaliční dohody. Shodli jsme se, že do kontrolního a finančního výboru nominujeme zástupce z řad odborné veřejnosti. Zároveň jsme se dohodli na nejvhodnějším termínu konání ustanovujícího zastupitelstva na 10. 11. 2014 v odpoledních hodinách tak, aby byla možná co nejširší účast veřejnosti.

Další jednání, na kterém bude doladěna koaliční smlouva, se uskuteční ve čtvrtek 30. 10. 2014.

Složení Rady města včetně kompetencí bude následující:

Primátor:         Ing. Josef Zikmund 

kompetence: strategický rozvoj města, krizové řízení, kontrolní činnost

náměstek primátora (uvolněný radní): Bc. Martin Mata MBA

kompetence: finance, rozpočet, konsolidace financí, evropské fondy

náměstek primátora (uvolněný radní): Martin Hausenblas MBA

kompetence: dohled nad majetkem města, společnostmi a organizacemi s majetkovým podílem města, zavedení principů průhledného hospodaření a open data

náměstkyně primátora (uvolněná radní): Bc. Jana Bohuňková

kompetence: školství, sociální sféra, zaměstnanost

radní (neuvolněný): Mgr. David Daduč

kompetence: strategie rozvoje města s důrazem na územní plán, životní prostředí

radní (neuvolněný): Pavel Štěpař

kompetence: investice, přeshraniční spolupráce (s důrazem na partnerské město Chemnitz-Německo)  

radní (neuvolněný): Jaroslav Achab Haidler

kompetence: kultura a cestovní ruch

radní (neuvolněný): Milan Krejčí

kompetence: doprava, sport

radní (neuvolněná): Yveta Tomková

kompetence: bezpečnost, prevence kriminality