Tisková zpráva : Dovybudování městského stadionu

Dne 22. října vydalo město Ústí nad Labem, zastoupené Ing. Šartnerovou, výzvu k podání nabídky na zakázku malého rozsahu pod názvem Dovybudování městského stadionu. Jedná se o přípravu dokumentace na „dotažení nedodělků“ na nedávno pompézně otevřeném stadionu.

Z popisu úprav, které chce město nechat projekčně připravit (zvýšení kapacity na 4500 diváků, nové schodiště do hlavní tribuny atd.), a z ceny za projekční práce (až 245 tisíc korun) se zdá zřejmé, že ke splnění podmínek nejvyšší české fotbalové ligy a plnohodnotnému využití stadionu pro účely atletů je zapotřebí ještě poměrně rozsáhlých investic, snad až v desítkách milionů korun.

Považujeme za trapné, že minulé vedení města před volbami uspořádalo pompézní show s ohňostrojem k oslavě otevření rekonstruovaného městského stadionu a vzápětí vyhlásilo výběrové řízení na projektovou přípravu ‚dovybudování‘ stadionu. Na nové vedení města se tak přesouvá nejen povinnost splácet dosavadní rekonstrukci, ale také nutnost rozhodnout se, co se ‚nedovybudovaným‘ stadionem,“ říká David Daduč.

Z veřejně dostupných informací není jasné, proč došlo k situaci, že se má fotbalový stadion rekonstruovaný za 170 milionů, tato chlouba primátora Mandíka, za další městské peníze dodělávat či předělávat. Zastupitelé PRO! Ústí se budou zajímat o odpověď na tuto otázku a o podrobnosti k celé věci. Se zjištěními seznámíme veřejnost. Uvítáme samozřejmě názory veřejnosti a sportovních klubů,“ říká Jaroslav Achab Haidler.

Nechceme v žádném případě klást překážky tomu, aby občané mohli stadion užívat naplno a komfortně a aby sport dělal městu dobré jméno. Nicméně zaráží nás kocourkovská představa dalších rozsáhlých prací na nedávno slavnostně otevřeném stadionu,“ říká Martin Hausenblas.

Výzva na úřední desce města: http://www.usti-nad-labem.cz/files/uredni-deska/orm-zik_20141022.pdf