Komentář k zářijovému zastupitelstvu

Tristní úroveň materiálů, neprojednání zásadních témat s opozicí, nepřipravenost většiny předkladatelů. Nedostatky, které pučisté vyčítali bývalé radě města a kvůli kterým mimo jiné svrhli koalici ANO a PRO! Ústí, se ve velkém množství objevily na posledním zastupitelstvu. A to i přesto, že slibovali, že vše bude jinak. U značné části projednávaných bodů tak chyběly zásadní informace a důvodové zprávy často neobsahovaly ani základní popis a vysvětlení předloženého materiálu.

Radní a starostka Severní Terasy paní Zrníková neřekla ani slovo, pan místostarosta a náměstek primátorky Dufek byl zoufale nepřipraven, paní primátorka se tvářila otráveně a pan radní Konečný vyslovil celé dvě nepodstatné věty.

Jako opoziční zastupitelé jsme se (bohužel neúspěšně) pokusili změnit pořadí projednávaných bodů a přidat bod „dotazy na vedení města“ tak, aby to nejdůležitější nebylo projednáváno pozdě v noci a aby občané nemuseli čekat dlouhých třináct hodin na bod „Různé“. Ten mimochodem nakonec ani nebyl projednán, neboť koaliční zastupitelé opustili jednání, primátorka zastupitelstvo ukončila a občané tak slovo nedostali.

Zastupitelstvu města bylo předloženo několik zásadních bodů, které ovlivní budoucí situaci města. Tím nejzásadnějším z nich bylo schválení kontokorentu ve výši 200 milionů korun, aby bylo z čeho zaplatit případné sankce a další průšvihy. Na dotaz, zda vedení města hledalo jiné zdroje na úhradu sankcí a z čeho případné čerpání kontokorentu za rok zaplatí, jsme odpovědi nedostali. Vedení města se těmito úvahami nezabývalo, přičemž určité možnosti město má a pokud by muselo k variantě kontokorentu sáhnout, nemuselo by to být v takové výši. Protinávrh na usnesení, který společně předložili Martin Mata a Martin Hausenblas, jímž by bylo jasně řečeno, že čerpání z kontokorentu by bylo možné pouze po vyčerpání vlastních finančních rezerv města, a to pouze na úhradu sankcí, bohužel opět neprošel.

Devatenáct lidí, co se umí dohodnout (jak současnou vládnoucí koalici ČSSD,ODS,KSČM,UFO a pučistů trefně pojmenoval zastupitel Macík z ČSSD), hned v dalším bodě odhlasovalo investici ve výši dvanáct milionů korun na dostavbu fotbalového stadionu – ano, toho, který před volbami ČSSD slavnostně otevřelo jako dokončený. A dle vedoucí odboru rozvoje města stále není hotovo – ještě další investice prý budou třeba. Argumenty opozice, že by město mělo pod hrozbou stamilionových sankcí postupovat s utrácením peněz obezřetněji, byly bez jakéhokoliv vysvětlování smeteny ze stolu. 

Posledním bodem jednání zastupitelstva byl námi zpracovaný a předložený návrh na regulaci hazardu. Předložili jsme zastupitelům podrobnou důvodovou zprávu se dvěma variantami regulačních vyhlášek – variantu centrální herny a variantu regulace počtu heren (regulace pravidly jejich provozu a vzdáleností od veřejných budov). Důvodová zpráva obsahovala všechny podstatné aspekty a argumenty pro potřebu zavedení regulace hazardu včetně stanovení dopadů na rozpočet města. I přes obecné proklamace podpory nebyl mezi vládnoucími zastupiteli zájem se návrhem podrobněji zabývat a předložené usnesení, které by umožnilo pokračovat v přípravě variantních vyhlášek, nebylo bohužel přijato. 

Celkově tak celé jednání zastupitelstva města nastínilo představu o způsobu vládnutí nového vedení města. Naše snaha o konstruktivní diskuzi nad předloženými body a řada věcných námitek byla povětšinou označena za pouhé zdržování a plácání. Dle našeho názoru je ale právě otevřený dialog a věcná diskuze jedním ze základních pilířů demokratické společnosti. A i přes odpor některých vládnoucích zastupitelů budeme v této naší činnosti pokračovat, abychom byli poctivou a konstruktivní opozicí a abychom i z této naší pozice usilovali o naplnění našeho společného cíle, tedy aby Ústí bylo městem, kde se dobře žije udržitelným způsobem.