Vedení města utahuje šrouby. Kritika vyhodilo z redakční rady Městských novin

Zastupitel David Daduč (PRO!Ústí) chtěl v Městských novinách otisknout kritický článek o červnovém puči v Ústí nad Labem. Nové vedení města jej obratem vyhodilo z redakční rady. Nahradila jej Kamila Madarová, manželka prvního náměstka primátorky.

Rada města Ústí nad Labem dne 26. 8. 2015 na návrh vedoucí kanceláře primátorky Marcely Dvořáčkové upravila složení redakční rady Městských novin (usnesení RM č. 667/15). Došlo ke dvěma změnám. Bývalého primátora Josefa Zikmunda (nezávislý, dříve ANO), který počátkem srpna na funkci člena redakční rady rezignoval, nahradila Renata Zrníková (nezávislá, dříve ANO). Dále byl z redakční rady vyškrtnut David Daduč (PRO!) a nahradila jej Kamila Madarová (UFO), manželka prvního náměstka.

Důvodová zpráva, o kterou se rozhodnutí rady města opíralo, neuvádí žádné důvody, které ke změně složení redakční rady vedly. Daduč však jisté vysvětlení nabízí: „Vyhazov jsem si zřejmě vysloužil tím, že jsem se do červencového a pak opět do srpnového čísla snažil zařadit kritický článek o puči, který za pomoci hlasů KSČM, ČSSD a ODS vynesl do vedení města UFO a část rozštěpeného klubu ANO.“

„Hned po puči jsem pro červencové číslo Městských novin napsal rozčilený komentář. O zařazení článků se v redakční radě nikdy nehlasovalo, demokraticky vycházelo vše. Nad mým článkem se však strhla mela a někteří členové redakční rady otevřeně i v zákulisí naléhali, aby článek nevyšel. Po diskusi v redakční radě jsem pak souhlasil s jeho stažením; uznal jsem názor, že článek byl příliš konfrontační. Pro srpnové číslo jsem komentář upravil, aby nebyl tak vypjatý, ostatně měsíc po puči už jsem nebyl tak nakvašený. Přesto článek nevyšel, ani mi nikdo neřekl proč. A vzápětí mě vedení města z redakční rady vyhodilo,“ přibližuje Daduč. „Stejně jim ale článek pošlu potřetí. Občané mají právo číst i názory, které vedení města nevoní.“

Daduč přitom pro Městské noviny psal i pozitivní články. V srpnu vyšlo jeho poděkování primátorce Věře Nechybové za to, že se zúčastnila vzpomínky na oběti takzvaného ústeckého masakru, k němuž došlo v létě roku 1945. „Redaktorka Jitka Stuchlíková dokonce před uzávěrkou vyzvala redakční radu, aby si mé poděkování primátorce přečetli dřív, než rozhodnou o mém komentáři o puči. Ani to však zjevně nepomohlo,“ doplňuje Daduč.

Současnými změnami vedení města upevnilo svou pozici v redakční radě, Zrníková je členkou rady města (patří k „pučistické“ části zastupitelů zvolených za ANO). Naproti tomu největší zastupitelský klub opozičního PRO!Ústí není v redakční radě vůbec zastoupen.

Zásah rady města do složení redakční rady Městských novin je přitom v tomto volebním období novinkou. Minulé vedení do složení redakční rady nezasahovalo. Prvních šest členů navrhla redaktorka Jitka Stuchlíková, pozdější doplnění navrhla sama redakční rada.

Tabulka složení redakční rady Městských novin:

Dřívější složení Nové složení
Petr Brázda KSČM Petr Brázda KSČM
David Daduč PRO! Kamila Madarová UFO
Lenka Jaremová UFO Lenka Jaremová UFO
Miroslava Lazarová ODS Miroslava Lazarová ODS
Tomáš Tajchner TOP09 Tomáš Tajchner TOP09
Michaela Vaňková ČSSD Michaela Vaňková ČSSD
Josef Zikmund* nez. (dříve ANO) Renata Zrníková nez. (dříve ANO)
Jitka Hadašová Jitka Hadašová
Jana Šiková Jana Šiková

* Josef Zikmund na začátku srpna sám rezignoval na členství v redakční radě

Dadučův článek, který nevyšel v srpnových Městských novinách:

Proč se změnilo vedení města?

Na úvod slovní úloha: Zastupitelstvo města má 37 členů. Kolik nejméně zastupitelů musí tvořit koalici, aby nadpoloviční většinou hlasů zvolila primátora, náměstky a další členy rady města a rozhodovala o důležitých věcech?

Matematicky správná odpověď je samozřejmě 19. Přesto po červnovém rozpadu dřívější koalice ANO a PRO! Ústí vládne pouhých 6 zastupitelů, dva z UFO a čtyři nezařazení, původně z ANO. Jak je to možné?

Odpověď je prostá: současnou koalici na zastupitelstvu podpořily ČSSD, KSČM a ODS, aniž se formálně staly součástí koalice. Je samozřejmě otázka, proč to udělaly a jak pevná taková podpora bude.

Existují v zásadě dva názory na to, proč se rozštěpilo ústecké ANO a „pučisté“ odvolali primátora Josefa Zikmunda a jeho spolupracovníky a proč pak důvěru získalo šestičlenné vedení primátorky Věry Nechybové, která do zastupitelstva nastoupila jen asi dvě hodiny před zvolením (nahradila odstoupivšího Josefa Matějku). Současné vedení a jejich stoupenci tvrdí, že dřívější koalice ANO a PRO! pracovala tak špatně, že se téměř celá opozice cítila nucena najít způsob jak ji vyměnit.

Proti tomu stojí názor, že když koalice ANO a PRO! začínala být úspěšná v přetrhávání dvacet let budovaných korupčních vazeb, šedé eminence místní politiky zinscenovaly puč, jehož výsledkem je slabé vedení města, které se musí ČSSD, KSČM a ODS odvděčit. Odměnou přitom nemusí být „jen“ funkce v městských firmách a na obvodech. Pro ČSSD a KSČM mohlo mít po jejich loňské roztržce s Činoherákem cenu i to, že nové vedení přemluvilo vyčerpané divadelníky k přechodu do příspěvkové organizace města, přestože to město vyjde dráž.

Uvidíme, jak se nové vedení osvědčí. Některé dílčí kroky, které zatím předvedlo, lze pochválit, jiné kritizovat. Klasických sto dní hájení nového vedení města uběhne na začátku října, krátce po zářijovém zasedání zastupitelstva. Na silnější soudy tedy snad přijde čas na podzim.

PS: Pro minulé číslo Městských novin jsem psal kousavý komentář o puči, ústecké opoziční smlouvě, loutkovém vedení na nitkách lotrů, faulech současného vedení a tak dál. Redakční rada mě umravnila a článek po dohodě nevyšel. Navzdory tropům už jsem trochu vychladl. Zmiňuji to proto, abyste viděli, že i zastupitel je jen člověk – a že červnový puč pro nás byl silná káva.

David Daduč, PRO! Ústí