Koncepce Kanceláře architektury města

V únoru minulého roku mne zastupitelstvo města pověřilo připravením koncepce Kanceláře architektury města. Důvodem pro potenciální vznik takovéto organizace v Ústí nad Labem je především dlouhodobě neutěšený stav řízení rozvoje města, kdy dnes citelně chybí zastřešující odborný tým, který by se profesionálně a dlouhodobě zabýval vizí a strategií města, jeho plánováním, novým územním plánem, tvorbou veřejných prostor a jejich detailů, koncepční přípravou městských staveb, nebo sběrem dat a informací o městě.

V neposlední řadě dnes občan také jen složitě hledá jakékoliv informace o všech těchto tématech. I v tom by měla nová Kancelář architektury města pomoci – informováním občanů (webové stránky, městské noviny, přednášky, komentované procházky apod.) a jejich zapojováním do přípravy úprav a investic města (tzv. participace). Na absenci profesionálního týmu odborníků dlouhodobě upozorňovala odborná veřejnost i my jako PRO! Ústí.
Stagnuje díky tomu příprava nového územního plánu, nebo se to projevuje na výsledné kvalitě některých městských investic a stavu veřejných prostranství. Ostatně toto téma bylo také jednou za základních částí našeho Plánu PRO Ústí (planprousti.cz). Z těchto důvodů jsem zodpovědně přijal nabídku nového vedení města připravit koncepci možné podoby nové organizace plánování města.
 
 
Na této koncepci jsem pracoval v první polovině tohoto roku, včetně inspirativních návštěv v této oblasti dobře fungujících měst (Brno, Karlovy Vary) a včetně konzultací s místními i celorepublikovými odborníky a experty. Výsledkem je materiál, jehož závěrem je doporučení zřídit v Ústí novou příspěvkovou organizaci Kancelář architektury města. A proč bychom tedy vůbec něco takového potřebovali?
  • ve městě dlouhodobě chybí odborný tým, který by se promyšleně a koncepčně věnoval rozvoji města, koordinoval jednotlivé kroky a inicioval vlastní návrhy
  • občané města jsou o investicích či přípravě zásadních dokumentů informování pouze minimálně a nahodile a prakticky vůbec do těchto dějů nejsou zapojování a nikdo se jich na nic neptá
  • městu dlouhodobě chybí širší vize a už naprosto někdo, kdo by mohl kontrolovat či iniciovat její naplňování
  • město neustále platí nové a nové koncepce a strategie, ale není prakticky nikdo, kdo by je mohl vzájemně koordinovat nebo je odborně připomínkovat. Mnohdy tyto dokumenty proto končí nevyužitelné „v šuplíku“.
  • mnohé projekty města končí drobnými i většími fiasky jen proto, že na začátku chybělo dobré zadání (např. bazén, ve kterém nemůžeme chybou zadavatele hrát vodní pólo atd.) a že není nikdo, kdo by kromě kvality provedení stavby hlídal i koncepční náplň a kvalitu architektury
Všechna tato témata jsou problém a projevují se dnes a denně (jak dlouho už například bez výsledku pracujeme na přípravě nového územního plánu?). Proč by tedy řešením měla být právě nová příspěvková organizace?
  • jedná se o moderní a osvědčenou formu fungování
  • je atraktivní pro zaměstnance – zkušené odborníky i mladé lidi (které bychom přece stále chtěli ve městě udržet)
  • umožňuje větší míru odborné i organizační nezávislosti
  • má potenciál stát se nezávisle a profesionálně vnímanou institucí
  • umožňuje efektivním fungováním uspořit celou řadu financí a zbytečně vynaložených nákladů (např. opakované koncepce bez výsledků)
 
Tyto základní informace i celá koncepce byly představeny zastupitelům města zkraje září 2019. Po trochu bouřlivé diskuzi, včetně nesmyslných invektiv, bylo prozatím rozhodnuto o dalším rozpracování koncepce a především o nutnosti další a podrobnější diskuze mezi politiky.
Nakonec se záměr založení KAM jako příspěvkové organizace povedlo prosadit při zasedání zastupitelstva v prosinci 2019. Zda to vedení města se záměrem myslí vážně, ukáže až čas. Snad se město i v této otázce konečně pohne kupředu a dnes bohužel ignorované zásadní otázky rozvoje města konečně začne někdo dlouhodobě a odborně řešit. Ústí a jeho občané by si to jistě zasloužili.
 
Jan Hrouda (zastupitel za PRO! Ústí)