PRO! Ústí a krajské volby 2020

Ve dnech 2. a 3. října 2020 proběhnou v České republice volby do zastupitelstev 13 krajů a do třetiny volebních obvodů Senátu Parlamentu ČR. V Ústí nad Labem letos do Senátu nevolíme, týkají se nás tedy pouze volby krajské. Spolu s ostatními občany Ústeckého kraje budeme volit 55 členů krajského zastupitelstva, kteří budou po příští čtyři roky rozhodovat o budoucnosti našeho kraje. A bude to rozhodování nelehké, přitom zásadní.

V mezikrajském srovnání je Ústecký kraj v mnoha ukazatelích na chvostu pomyslného žebříčku: regionální HDP na jednoho obyvatele u nás patří k nejnižším a domácnostem zbývá po uhrazení nutných výdajů nejméně peněz; relativní počet soukromých podnikatelů je ze všech krajů nejmenší, podíl dlouhodobě nezaměstnaných naopak téměř nejvyšší; na počet obyvatel se u nás staví nejméně nových bytů a přijíždí k nám nejméně turistů. Se špatnou ekonomickou a sociální situací kraje souvisí další nelichotivé prvenství, a to v počtu exekucí. V roce 2019 bylo v Ústeckém kraji v exekuci 115 770 osob, což činí 16,71 % obyvatel kraje starších 15 let. Přes výrazné zlepšení ve srovnání s érou komunismu u nás přetrvává zhoršená kvalita ovzduší, konkrétně u znečištění tuhými znečišťujícími látkami patříme spolu s Prahou a Moravskoslezským krajem stále k nejhorším. Povrchovou těžbou uhlí a souvisejícím průmyslem dlouhodobě trpí i severočeská příroda a krajina. Ústecký kraj je navíc nechvalně známý korupčními kauzami a zneužíváním dotací, které mu měly pomoci.

Nové krajské zastupitelstvo a z něj vzešlé nové vedení kraje toto vše musí začít měnit. Musí se přestat vymlouvat na sociální složení obyvatelstva a začít aktivně konat ve prospěch všech obyvatel kraje. Transparentně, odborně, důvěryhodně. 

Naši podporu do krajských voleb mají dvě politická uskupení (strany): Česká pirátská strana a Spojenci pro kraj (tvoření JsmePRO!kraj, Stranou zelených, TOP09, SNK-ED a Liberálně ekologickou stranou). Jejich programy řeší palčivé otázky našeho kraje a na jejich kandidátkách najdete řadu členů PRO! Ústí. Výběr z těchto dvou stran doporučujeme i našim příznivcům. 

Bez ohledu na to, zda dáte na naše doporučení, běžte volit. A vybírejte demokratické strany, za něž kandidují lidé s tahem na branku a pevným charakterem. Právě takové náš kraj potřebuje. 

 

Česká pirátská strana pro Ústecký kraj: https://piratiuk.cz/

Spojenci pro kraj: https://spojenciprokraj.cz/ 

 

Zdroje:

https://www.czso.cz/csu/czso/porovnani-kraju   

http://mapaexekuci.cz/index.php/mapa-2/