Má vyrůst další most nad Labem?

„Postavíme novou lávku přes Labe a celou ji zaplatí dotace!“ sdělovalo koncem roku 2019 v médiích současné vedení města. Lávka měla stát mezi Benešovým a železničním mostem a sloužit chodcům a cyklistům. Na její projektovou přípravu už byla i naplánovaná položka v letošním rozpočtu 5,5 milionu korun. Ale PRO! Ústí se podařilo při vyjednávání rozpočtu změnit účel vynaložených prostředků na studii proveditelnosti lávky přes Labe.

Byť přímé propojení Labské cyklostezky na Střekově se středem města je vítané, tak kvůli tomu není nutné hned stavět novou lávku. Vždyť nedaleko od Benešova mostu stojí železniční most disponující lávkou pro pěší, která je využívaná řídce. V loňském roce Správa železniční dopravní cesty finalizovala generální rekonstrukci mostu, na níž město letos plánuje navázat rekonstrukcí nástupů na lávku patřící do jeho majetku. Takže proč, když už musíme z městského rozpočtu investovat do rekonstrukce starých schodišť na ústecké i střekovské straně (4,5 milionu Kč), nezkusíme rovnou vymyslet řešení, které by umožnilo užívat lávku pěším i cyklistům?

Znamenalo by to zásadní úpravu nástupů. Z ústecké strany by mohla být lávka prodloužena až k Zanádraží k cyklo centru, čímž by překonala rušnou křižovatku pod železničním mostem i u mostu přes Bílinu. I na střekovské straně se nabízí řešení sjezdů vhodných pro cyklisty. Navíc tu stále je možnost obnovit na železničním mostě druhou lávku blíž ke zdymadlům odříznutou v roce 2002 kvůli hrozbě povodní, takže by se mohl provoz bezpečně rozdělit na pěší a cyklisty. Toto řešení by určitě bylo mnohem levnější než stavba nové lávky a hlavně by využilo z velké části stávajících konstrukcí.

V případě čerpání dotací by se pak jako rekonstrukce mohlo dožadovat oné stoprocentní náhrady nákladů (u stavby nové lávky je to ve skutečnosti max. 80 %). Zda je takové řešení reálné, by měla posoudit právě studie proveditelnosti, která si vyžádá jen malou část z vyčleněných 5,5 miliónů korun v letošním rozpočtu. Pokud ale vyjde najevo, že je tento nápad nezajímavý, pak stále zůstává otevřená cesta ke stavbě nové lávky, na níž by dle příslibu vedení města měla být vyhlášená architektonická soutěž.