Report ze zasedání zastupitelstva 24. 2. 2020

V půlce února nastartovalo deváté zasedání zastupitelstva opět politický život v Ústí nad Labem. Přinášíme vám souhrn toho nejdůležitějšího.

Změna ve složení rady a nový tajemník

Hned na začátku zastupitelstva došlo k rezignaci inženýrky Fialové (ANO) na post člena rady města z osobních důvod. Následovalo jmenování její nástupkyně, paní Novákové (ANO), která po své předchůdkyni přebrala veškerou gesci i povinnosti. Nicméně inženýrka Fialová stále zůstává pověřenou zastupitelkou pro územní plán.
Následně se Karolina Žákovská doptala na bližší informace ohledně jmenování nového tajemníka magistrátu, protože žádné oficiální informování zastupitelů neproběhlo. Neměli jsme tak informace, proč bývalý tajemník Javorčák rezignoval, ani jak byl vybrán tajemník nový.
Primátor tak zastupitelům i veřejnosti vysvětlil, že pan Javorčák odešel koncem minulého roku do důchodu a následně bylo vypsáno výběrové řízení na pozici tajemníka magistrátu, do kterého se přihlásilo pět zájemců. Ve výběrové porotě byli kromě primátora ještě zastupitel za KSČM pan Vodseďálek a vedoucí osobního oddělení paní Veselá. Na post tajemníka byl nakonec jmenovaný Miloš Studenovský, bývalý vedoucí právního odboru.

Dotace na kulturu

Naše hnutí bohužel nemá v kulturní komisi svého zástupce (a vzhledem k tomu, že výstupy jednání kulturní komise našim zastupitelům nikdo neposlal) neměli jsme dostatek informací o přidělených dotacích. V rámci projednávaného bodu jsme tedy dostali pouze seznam poskytnutých dotací a zamítnutých žádostí, aniž bychom pro ně dostali zdůvodnění.
Na tento nedostatek jsme důrazně upozornili, ale pro bod jsme přesto hlasovali. Kultura v Ústí nad Labem si svou podporu zaslouží. Jen bychom si představovali více peněz nekomerčním akcím pořádaných zdejšími aktivními občany a spolky a méně peněz těm čistě komerčním.
Poskytnutí dotace pro Severočeské divadlo na mzdy pro zaměstnance jsme podpořili.

Loď Marie, sportovní a volnočasové aktivity

Výletní loď Marie je dlouhodobě součástí našeho města a jednou z oblíbených atrakcí pro místní i pro turisty. Dotaci ze strany města jsme proto rádi podpořili. Jen jsme upozornili na možnost jednání s krajem, případně ostatními obcemi, kterými Marie během svých jízd projíždí, aby také zvážili podporu tohoto lodního dopravního prostředku. V současné chvíli Marii finančně podporuje pouze město Ústí nad Labem.
Do žádosti o mimořádné dotace v oblasti sportu se dostal basketbalový turnaj All Star Game Kooperativa NBA. Vzhledem k tomu, že akci považuje za organizačně dobře připravenou, divácky oblíbenou a dostatečně reprezentující město (svojí úrovní i propagačními materiály, ve kterých bylo město Ústí nad Labem řádně uvedeno jako partner), tak jsme dotaci svými hlasy podpořili. Sporné bylo jen to, že klub o dotaci požádal až po pořádání akce.
Rádi jsme podpořili i další bod, dotace pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, protože jsme přesvědčeni, že to je přesně ten typ aktivit, které by město mělo podporovat. Zarazilo nás jen malé množství žádostí o tento dotační titul. Doporučujeme proto městu věnovat příště této dotační výzvě větší propagaci.
Větší problém jsme měli s bodem číslo 7, ve kterém se schvalovala dotace pro Fotbalový klub Ústí nad Labem. Byli jsme totiž přesvědčeni, že loňským prodejem (za symbolickou tisícikorunu) městského fotbalového klubu do rukou soukromníka se vyřeší postupně rostoucí příspěvek klubu ze strany města. Opakovaně to naznačovali i představitelé klubu a kupující investor během projednávání prodeje na zastupitelstvu vloni v červnu.
Ovšem půl roku poté přichází fotbalový klub s žádostí o navýšení příspěvku ze 4 milionů na 5 milionů Kč. To je pro nás nepřípustné. Kdyby klub žádal původní výši příspěvku (4 mil.), nebyli bychom proti. Podpořit navýšení příspěvku o milion korun po převodu klubu soukromníkovi jsme ale nemohli.
Dotaci pro sportovní akce mimořádného významu jsme podpořili. Většinu z nich považujeme za dnes již důležitou součást našeho města.

Univerzita, Collegium Bohemicum a Knihovna

Podpořit finančně akce pořádané univerzitou je podle nás důležité a je to dobrý krok ke vzájemné spolupráci a partnerským vztahům, které je potřeba budovat. Pro dotaci jsme tedy hlasovali.
Ovšem celkem nefér nám přijde pokoutné ukrojení peněz schválených v rozpočtu pro Collegium Bohemicum a přidělených právě univerzitě. Vzít 200 tisíc z dotace pro Collegium Bohemicum, které letos dokončuje výstavu Naši Němci a dostává se tak do kritické fáze celého procesu, je podle nás mírně řečeno nezodpovědné.
Na ohrožení výstavy a riskování vrácení stovek milionů z dotace na opravu Muzea jsme už v minulosti upozorňovali a upozorňujeme na to i nyní. Předložili jsme proto protinávrh, ve kterém by Collegiu Bohemicu bylo přiděleno žádaných 1,4 milionu. Žádný jiný zastupitelský klub náš návrh nepodpořil. Nakonec byla proto i s našimi hlasy schválena snížená dotace ve výši 1,2 milionu.
Podpora příspěvku pro knihovnu byla z našeho pohledu samozřejmostí. Ohrozit existenci poboček knihovny včetně dětského oddělení je velmi bezohledné vůči občanům, kteří tyto služby využívají. Knihovna je jedním z nejdůležitějších kulturních a společenských center a město Ústí by se tak mělo více podílet na jejím provozu. Ten byl až doposud placen téměř výhradně z peněz kraje. Žádali jsme, aby se jasně stanovila výše nákladů na městskou funkci knihovny a na její kompenzaci se pak město dohodlo s krajem v rámci dalších vzájemných finančních vztahů.

Vyhozené miliony za lávku a zbytečný prodej pozemků

V bodě 13 se mimo jiné jednalo o peníze na rekonstrukci nástupů pěší lávky u Železničního mostu v celkové výši 4,5 miliónů korun. Vzhledem k tomu, že ještě máme v paměti z prosincového zastupitelstva argument vedení města a stavebního odboru, že existují stoprocentní dotace na rekonstrukci už existujících mostů/lávek u SFDI, ptali jsme se, proč je město nevyužije.
Dostali jsme odpověď, že město ještě prověří možnost zažádání o tuto dotaci, pokud stihneme termín. Jak jsme si později sami zjišťovali, konečný termín pro podání žádostí byl v lednu.
Zároveň nás zarazil i celkový přístup k rekonstrukci pěší lávky. V prosinci zastupitelé odhlasovali, že město udělá studii proveditelnosti na využití pěší lávky Železničního mostu pro cyklisty a její přemostění na hlavní nádraží. Připadá nám to tedy tak, že teď zrekonstruujeme nástupy na lávku, které pak možná zase zboříme, abychom postavili jiné.
Nesmyslný nám připadal i prodej pozemků v k. ú. Předlice z bodu 19. Tento bod byl již předložen zhruba před půl rokem, kdy jen o jeden hlas neprošel. Stejně dopadl i tentokrát. Prodávat pozemky investorovi, který nemá jasný podnikatelský plán a s největší pravděpodobností tam postaví další krabicovou halu, nám přijde za 7 milionů pro město zbytečné. Tato částka se v rozpočtu města rozpustí a město přijde o pozemky, kterými by mohlo do našeho regionu v budoucnu přilákat lukrativní podnikatele.
Navíc zájemce o tyto pozemky, vlivný ústecký podnikatel Radko Vrbík, má za sebou i kontroverzní projekt haly na Žižkově ulici. Tu postavil za podobných okolností bez konkrétního záměru na využití, aby ji nechal několik let prázdnou, dokud pro ni nenajde kupce.

Zmatené rozdělování dotací na nestátní sociální služby

Jedním z nejkontroverznějších bodů zastupitelstva byl bod 14, ve kterém se jednalo o poskytnutí dotací na nestátní sociální služby.
Až do loňského roku existoval zajetý systém rozdělování dotací, kdy pro každou službu existovala odborná porota, která rozdělovala, kolik která organizace získá financí. Tento systém dával smysl, protože odborná porota rozdělovala peníze pouze v oblasti, které její členové rozuměli.
To se změnilo z iniciativy náměstka Vlacha a vznikla tak jedna velká porota, která měla rozdělit peníze všechny. Zároveň s tím došlo k mnoha nejasnostem a nedorozuměním mezi městem a jednotlivými organizacemi. Některé organizace tak z našeho pohledu dostali více peněz než měli a jiné naopak dostali o dosti méně nebo vůbec.
Bod jsme nakonec podpořili, aby jednotlivé organizace dostali od města alespoň avizovaný příspěvek. Doufáme ale, že se pro příští rok celkový přístup i vypočítávání dotací zásadně změní.

Otevření územního plánu

Jedním z nejzásadnějších byl pak bod č. 21, který revokoval předchozí usnesení zastupitelstva z roku 2015 o změnách v územním plánu. Před pěti lety se zastupitelstvo usneslo, že než se připraví nový územní plán, nebude se do toho stávajícího zasahovat. Pravděpodobně ale netušili, že za pět let bude nový územní plán, který by opravil spoustu chyb toho stávajícího a zároveň připravil kvalitní plán pro budoucí rozvoj města, stejně v nedohlednu jako v roce 2015.
Bod jsme nakonec i přes určité pochybnosti podpořili, protože spousta občanů i místních firem tvrdě doplácí na neschopnost města svůj územní plán vyřešit. Návrh jsme doplnili o dodatek, ve kterém zastupitelstvo města uložilo pověřené zastupitelce inženýrce Fialové, aby vypracovala harmonogram pro vyřízení jednotlivých změn v územním plánu podle kategorií závažnosti.

Schichtovy lázně

Posledním projednávaným bodem byl náš návrh na odkup Schichtových (Vrbenského) lázní, o kterém jsme již psali. Z našeho pohledu jsou lázně důležitou historickou součástí města a zároveň spícím potenciálem pro oživení Střekova. Představovali bychom si je ideálně jako wellness centrum pro rodiny s dětmi, které v našem městě zoufale chybí.
Záměr, aby město jednalo s majitelem o ceně odkupu lázní byl doplněn na podnět zastupitele Jiřího Madara z UFO o podmínku, že se město při jednání pokusí vyjednat i odkup sousední sportovní haly. V této podobě návrh prošel a nyní je jednání v rukou odboru majetku a pověřeného náměstka Tošovského.
Tečkou na závěr pak byla série otázek bývalého zastupitele Davida Daduče na ex-primátorku Nechybovou ohledně projektů z doby jejího vládnutí jako například díra na Mírovém náměstí, Vaňovské překladiště, parkoviště pod Větruší a další. A stejně jako před půl rokem, kdy pan Daduč náměstkyni Nechybové tyto otázky položil poprvé, ani tentokrát se nedozvěděl nic nového ve vývoji jednotlivých projektů. Tak snad příště.