Na čem pracujeme : materiály pro Zastupitelstvo 23.2.2016

Zastupitelé PRO! Ústí připravili pro nadcházející jednání Zastupitelstva města 23.2. několik bodů, které se chystáme předložit zastupitelům k zařazení do programu na začátku jednání. Jedná se o následující materiály :

1. Plavecký areál Klíše – architektonicko-krajinářská soutěž na rekonstrukci a dostavbu areálu koupaliště na Klíši

Plavecký areál Klíše

2. Kontroly v příspěvkových organizacích města – audity jednotlivých příspěvkových organizací města mnohdy poukazují na nedostatky, které však nejsou nijak dál řešeny

Příspěvkovky

3. Petice občanů ve věci pláže u Habrovického rybníku – snaha zachovat volný a přístupný pás pláže podél Habrovického rybníka

Habrák