Zůstaňte v obraze

Nechte nám kontakt a my vás budeme pravidelně zásobovat novinkami z našeho hnutí.

Odklon věže šikmého kostela bude znázorňovat šipka

Gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie v centru města se může chlubit nejšikmější věží ve střední Evropě. Na šedesát pět metrů své výšky se vychyluje od svislé osy o plných 200,9 centimetrů. Naklonění věže způsobilo spojenecké bombardování v dubnu 1945, kdy tři letecké pumy vybuchly v těsné blízkosti kostela a stavbu tím staticky narušily. Náročným stavebním řešením se podařilo věž stabilizovat a Ústí tak získalo raritu, která bude neustále připomínat ničivou sílu druhé světové války.

V rámci strategického rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015-2020 byl podán projektový záměr akčního plánu pod názvem Odklon věže kostela Nanebevzetí Panny Marie. 21. června 2017 Zastupitelstvo města po projednání vzalo projektový záměr na vědomí a uložilo Radě města zajistit jeho realizaci v letošním roce. Autorem námětu i samotného záměru je ústecký patriot a člen PRO! Ústí Karel Punčochář.

V průběhu jednání o realizaci bylo nejdříve nutné jednat o povolení s Římskokatolickou farností arciděkanství Ústí nad Labem, která nevznesla proti realizaci žádné námitky. Několik dalších jednání proběhlo v Komisi urbánního rozvoje, na kterou bylo pozváno i několik známých ústeckých architektů, kteří vyjádřili názor, že tento v uvozovkách drobný záměr má značný kulturní potenciál. Navrhli několik dalších možností řešení tohoto velmi zajímavého námětu, např. formou veřejné soutěže, s tím, že by tak mohl vzniknout významný artefakt s výrazným dopadem na image města. Z důvodu časové tísně však nebyl vedením města tento návrh akceptován.

Samotná realizace proto proběhne dle původního záměru a to tak, že do dlažby před vchodem do kostela bude zabudována 200,9 cm dlouhá kovová šipka ve směru nachýlení věže, ve které bude vyražen nápis „Odklon věže 200,9 cm“.

Karel Punčochář (PRO! Ústí), zastupitel MO Ústí nad Labem – město