Zůstaňte v obraze

Nechte nám kontakt a my vás budeme pravidelně zásobovat novinkami z našeho hnutí.

Trestním oznámením se pořádek na úřadě nezařídí

Trestní oznámení podané zastupitelem Viktorem Malinkovičem (KSČM), ke kterému se přidal paradoxně sám Magistrát, odhaluje zákulisí systémového zanedbání a nastavení vztahů mezi Magistrátem a obvody. Bohužel se jedná o smutné dědictví předchozího dlouhodobého zacházení s odborným úřednickým aparátem jak na střekovském úřadě, tak na Magistrátě.

Nikdo není bez chyb, ale rozhoduje úmyslné zavinění nebo nedbalost. Střekovské chyby administrativního charakteru nezpůsobily žádnou škodu. Pokud ovšem je cílem veřejné správy dbát o kvalitu a výsledek veřejných zakázek? Jestli se na ně budeme dívat pouze okem nízce nastavené kvality, tak se nedoplatíme. Ne nadarmo se říká, že nejsme bohatí natolik, abychom si dovolili kupovat (objednávat) laciné věci. Ve veřejné správě toto platí dvojnásob, protože škoda způsobená zdánlivým ušetřením výdajů je vždy mnohonásobně vyšší. Všichni vědí o případech silnic, které se donekonečna opravují, o oknech, které se musí po pár letech vyměnit a tak dále. Dát do pořádku zdecimovaný úřad a nastavit všechny procesy správně trvá více jak rok. Základním kamenem je tajemník jako šéf úřadu, tomu se musí nejprve vytvořit dobré podmínky pro jeho práci a také chtít, aby sám odváděl kvalitní práci. Tento první krok máme za sebou a nebylo to snadné, další kroky budou následovat. Neustálé snahy destabilizovat úřad nebudeme nadále tolerovat.

Začíná být nepřípustným trendem podávat trestní oznámení na základě vágních podnětů a nutit tak Policii ČR do role bezplatné detektivní kanceláře. Pan Malinkovič s dvacetiletým zastupitelským mandátem, v roli předsedy kontrolního výboru a místostarosty na MO Střekov měl v první řadě podat trestní oznámení pro škodu způsobenou zanedbáním povinností při správě cizího majetku u pohledávek, které byly z důvodu liknavosti postupně od roku 2005 promlčovány a musely být odepsány v prosinci loňského roku ve výši 1,6 mil. Kč. Tyto informace totiž jako dlouholetý zastupitel věděl. Když se tento stav podařilo objevit nyní nám, bylo, po konzultaci s právní kanceláří, bohužel nutné konstatovat, že trestní odpovědnost možných pachatelů už vzhledem k časovému odstupu zanikla.

Odpovědnost směřuje k tehdejšímu nejvyššímu vedení samosprávy, resp. úřadu a přidává k tomu i odpovědnost za zcela zřejmou nedostatečnost povinné kontrolní činnosti. Dále lze uvažovat o sekundární odpovědnosti tehdejšího (tj. v období promlčení uvedených pohledávek) starosty, resp. starostů MO Ústí nad Labem – Střekov, neboť jemu jakožto představiteli obce je odpovědný z výkonu své funkce tajemník úřadu. Tehdejší starosta, resp. starostové byli povinni dbát na výše uvedené povinnosti vyplývající ze zákona o obcích, ze zákona o úřednících územních samosprávných celků, případně i ze zákona o finanční kontrole.

Ing. Eva Outlá
starostka Městského obvodu Střekov