Politické vyhladovění centrálního obvodu

Městský obvod ÚL – Město je dlouhodobě podfinancovaný a peníze, které měl ušetřené, se rozpustily v rozpočtu na mzdy, zeleň a provoz. Pro rok 2022 je velmi složité sestavit rozpočet z dotace, kterou mu město přidělilo. Ta je daná jen historicky a nezohledňuje skutečnosti v daném obvodu, tzn. počet zaměstnanců a jejich výkon, rozlohu, výkon státní správy, nejstarší zeleň ze všech obvodů atd. Nárůst cen za energie, služby, ale i za materiál při zachování objemu činností na úrovni roku 2021 je téměř 9 mil. Kč. 

Musí už konečně vzniknout klíč ke spravedlivému přerozdělení dotací mezi jednotlivé obvody. Pokusila se o něj kolegyně z PRO! Ústí Eva Outlá a předložila ho na 24. zasedání zastupitelstva města v listopadu 2021. Najdete ho v tabulce č. 4, kde návrh počítal s celkovou dotací pro MO Město ve výši 64 485 tis. Současný návrh je o 13 812 tis. nižší a u tabulky č. 1 výkonu státní správy a samosprávy, kde je skutečná potřeba 33 500 tis., je návrh o skoro 4 mil. méně.

U rozpočtu na zeleň seděli naši zaměstnanci velmi dlouho a škrtali tisícikorunové položky, abychom pokryli ty nejzákladnější úkony v rámci statutu, jelikož dotace je nižší o 3 200 tis. Vidíte v tabulce č. 2.

No v tabulce č. 3 vidíte naprostý nesmysl, který počítá pro všechny obvody stejnou částku a pro MO město méně o 5 529 tis. A pro ostatní obvody nárůst dotace bez ohledu na to, jestli je jiný obvod desetkrát menší než MO Město. 

Pro občana je velmi složité se orientovat ve stávajícím statutu – kdo je za co odpovědný. MO Město se již od roku 2014 snaží o změnu statutu, který by stanovil kompetence na daném území. Současný statut je nepřehledný a nepochopitelný i pro politiky. Např. chodníky oddělující silnici zeleným pasem jsou v majetku obvodu a ostatní jsou odboru dopravy a majetku magistrátu. Bohužel zde není vůle řešit nový statut ze strany magistrátu ani některých obvodů. 

Je opravdu nejvyšší čas řešit finance městských obvodů systematicky a ne populisticky a nebo podle toho, kdo má kde kamarády. Městské obvody neslouží politikům ani úředníkům, ale slouží občanům, ať už jsou politické vazby mezi magistrátem a obvodem jakékoli. 

Z nedostatku financí v roce 2022 nebudou v MO Město žádní veřejně prospěšní pracovníci, žádná nové hřiště či opravené chodníky, žádná kultura ani participace, nemluvě o nových investicích. Také budeme vracet magistrátu rozhodnutí v rámci zeleně.