Město, kde není co kontrolovat

Ústecké zastupitelstvo má kontrolní výbor, do kterého všechny politické strany nominovaly své zástupce. Tito zástupci dostávají každý měsíc odměnu, a jak vyplývá z názvu, měli by kontrolovat dodržování zákona, plnění usnesení a další činnosti úřadu. Činnost kontrolního výboru je bohužel dlouhodobě komplikována členy, kteří se neobtěžují chodit do práce. Konkrétně jde o Miroslava Havrana (nominovaného hnutím ANO), který se za minulý rok zúčastnil jediného zasedání, a Kateřinu Kastnerovou (nominovanou ODS), která se účastnila dvou zasedání. Tito dva členové navíc s kontrolním výborem nijak nekomunikují, neomlouvají se ze zasedání a neodvádí vůbec žádnou práci. Špatná je i účast Gabriely Hubáčkové (nominovaná za Sport, zdraví a prosperita), která se účastnila čtyř zasedání, nicméně ta alespoň většinou avizuje svoji neúčast předem.

Devítičlenný kontrolní výbor může zasedat pouze pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů, tedy pět lidí. To se v minulém roce stalo pouze jednou, 14. 10., kdy přišlo šest lidí. Ve všech ostatních případech jsme museli čekat, zda přijde pátý člověk, abychom mohli zasedání zahájit. Chvílemi je to až absurdní – zasedání v letošním únoru začalo po dvaceti minutách čekání a muselo skončit o pět minut později, kdy jiný člen odešel. Zasedání v letošním dubnu nezačalo vůbec, protože ani po třičtvrtěhodině čekání se další členové nedostavili.

Kromě toho, že nepřítomní členové dostávají každý měsíc odměnu z prostředků města ve stejné výši jako ti, kteří svoji práci dělají poctivě, dlouhodobou nepřítomností je kontrolní výbor paralyzován.

Hnutí ANO společně s ODS a KSČM byly na zasedání zastupitelstva vyzvány, aby své členy v kontrolním výboru vyměnily. Neudělal to nikdo z nich. Žijeme tak ve městě, kde zjevně není co kontrolovat, a lidé můžou dostávat odměny za to, že nechodí do práce. V září jsou volby, nezbývá než doufat, že předvolební sliby těchto stran budou vnímány v kontextu toho, že po zvolení do funkcí na svoji práci kašlou.