Předložili jsme projekty pro fondy EU

Jedním z nejdiskutovanějších témat našeho regionu jsou momentálně dotace z Fondu spravedlivé transformace (Just Transition Fund). Jedná se o peníze z EU v řádech desítek miliard korun určené k přeměně bývalých uhelných regionů. Dotace by měly zafinancovat smysluplné projekty, které podpoří tvorbu nových pracovních míst a firmám pomoci s přechodem na zelené technologie.  

Ústecký kraj je jedním ze tří krajů, kam by tyto peníze měly jít. Z toho důvodu krajský úřad vyzval jednotlivá města k zaslání projektů, pro které by tyto dotace chtěly využít. V případě Ústí nad Labem vedení města vzkázalo všem zastupitelským klubům, aby předložily návrhy svých projektů. 

Z našeho pohledu jde o zcela jedinečnou a zásadní šanci, jak posunout náš kraj a naše město dopředu, dál od naší uhelné minulosti. S vedením města jsme se proto rádi sešli a prezentovali 11 našich projektů. Následně jsme se dozvěděli, že 9 z nich je má teoretickou šanci na realizaci. Nyní čekáme na vyjádření krajského úřadu, které z těchto projektů vyhovují a následně započne příprava projektových fichí. 

O dalším vývoji vás budeme informovat. Zatím předkládáme seznam všech našich předložených projektů.

1. Komplexní obnova/modernizace veřejného osvětlení ve městě ÚnL

Přibližně 11 tisíc světelných bodů (sloupů), zavedení spektrálního a dynamického osvětlení, LED světla, nabíječky pro elektromobily ve vybraných sloupech atd.

2. Odpadové hospodářství – komplexní převzetí městem

Zajištění veškerého nakládání s komunálním odpadem a odpadem, jehož původcem je město a jeho organizace.

Zřízení re-use centra jako samostatný dílčí projekt

Zřízení komplexního re-use centra se zajištěním čištění, oprav, úprav odevzdávaných věcí, možností zaměstnání obtížně zaměstnatelných osob a vzdělávacími aktivitami. 

3. Regenerace brownfieldů (transformační příběh)

Technopark Střekov

Vytvoření expozice dopravní historie Ústí nad Labem, připomínka města jako dopravního uzlu – lodní, železniční, silniční doprava. Využití staré parní vodárny (jediná funkční parní vodárna v ČR). Edukativní herní forma. Zázemí pro Zubrnickou muzeální železnici.

Cukrovar

Vstupní brána do města, velmi dobrá dopravní dostupnost (železnice, řeka, silnice, cyklostezka), budova kdysi největšího cukrovaru v Čechách. Velký expoziční sál pro unikátní výstavy o krajině Ústeckého kraje (vytvoření muzea severočeské krajiny po vzoru drážďanského Muzea hygieny – ve smyslu předávání poznatků populární formou). V dalších částech budovy komerční služby – občerstvení, ubytování, se zaměřením na turisty přijíždějící po cyklostezce (propojení lávkou se Střekovem).

Návrh: Richard Loskot, vizualizace: Jitka Žambochová

Vrbenského lázně

Vytvoření muzea rodiny Schichtů s důrazem na vývoj (transformaci) ústeckého průmyslu. 

4. Smart infrastruktura v zoo

Se zaměřením na energetické úspory.

5. Ekologizace městských budov, včetně budov ve správě městských organizací

FV panely na střechy, zateplení, výměna oken, případná výměna tepelného zdroje, modernizace vnitřního osvětlení. 

6. Digitalizace archivu města Ústí nad Labem, případně dalších sbírek a archivů

7. Rozvoj cyklodopravy ve městě

Vybudování sítě cyklostezek, vytvoření (vyznačení) cyklistických pruhů, rozšíření nabídky elektrokol.

8. Vlakové spojení na Miladu

Vlakové spojení Ústí nad Labem – Milada, resp. Teplice – Milada. Připomínka původní „uhelné“ trati, která vedla mezi městy Ústí nad Labem a Teplicemi.

9. Přechod města a jeho organizací na elektromobilitu

Případně vodíkovou mobilitu s ohledem na plánovanou vodíkovou plničku DPMÚL.

10. Ekologizace provozu zimního stadionu

Zajištění vlastního zdroje vody pro chladicí systémy (vrt), optimalizace systému chlazení a topení, ev. spojení energetického okruhu zimního stadionu a fotbalového stadionu (jedno odběrné místo), FV panely na střechu.

11. Zpracování nové (aktualizované) energetické koncepce města s důrazem na maximální využití dostupných obnovitelných zdrojů pro občany, podnikatele a veřejné instituce 

Aktualizace existující energetické koncepce ve světle cílů EU v oblasti snižování energetické náročnosti a emisí uhlíku.