Změna ve vedení obvodu Ústí nad Labem – Město

Ve středu 16. 12. 2020 došlo za podpory PRO! Ústí k odvolání některých členů rady městského obvodu ÚL – Město, včetně místostarostky Marie Jakubcové (UFO). 

Hlavním důvodem, proč PRO! Ústí tato odvolání podpořilo, je snaha o stabilizaci úřadu a jeho opětovné otevření občanům města.

PRO! Ústí projevilo už v minulém roce zásadní nespokojenost s výkonem funkce paní místostarostky Jakubcové a iniciovalo její odvolání. V té chvíli hlavně kvůli kauze kolem otevření dětského hřiště pod Střížovickým vrchem – situace, která vyeskalovala žádostí občanů směrem k zastupitelstvu o zvážení způsobilosti paní Jakubcové k výkonu funkce místostarostky. Samotná paní Jakubcová neuznala žádná svá pochybení a nebyla ochotná se omluvit ani po vyzvání z řad zastupitelů i veřejnosti. Během následujícího roku jsme pak obdrželi další stížnosti občanů na jednání s paní místostarostkou. 

Z našeho pohledu tak paní Jakubcová postrádá předpokládané vlastnosti pro výkon funkce místostarostky – tedy veřejné funkce, ve které by měla sloužit v první řadě občanům.

Dále pro nás bylo nepřípustné, že v rozpočtu obvodu na příští rok byla škrtnuta položka participativního rozpočtu na projekty občanů města. Obvod ÚL – Město byl v Ústí nad Labem prvním, který participaci právě na popud PRO! Ústí v roce 2015 zavedl. Jedná se o osvědčený a obecně oblíbený způsob zapojení občanů do chodu města, který je pro nás nepřijatelné zrušit. Je nutné dodat, že právě zastupitelé za UFO se proti participativnímu rozpočtu často ohrazují.

Když nás tedy oslovilo hnutí ANO, že jejich spolupráce s hnutím UFO hlavně kvůli osobě místostarostky už dále nefunguje ve prospěch úřadu, přistoupili jsme na jednání o spolupráci. Naším cílem bylo dále nerozkládat současnou koalici, aby úřad a tím pádem i obvod ještě více netrpěly, ale zároveň ctít naši pozici jakožto nejsilnější strany obvodu.

Výsledkem bylo odvolání členů hnutí UFO z rady městského obvodu, včetně místostarostky Jakubcové. Uvolněné místo místostarosty následně obsadil lídr kandidátky PRO! Ústí pro obvod ÚL – Město, Karel Karika, který již má s touto funkcí zkušenosti z předchozího volebního období. Zbývající uvolněná místa v radě pak doplnili zastupitelé PRO! Ústí: Karel Punčochář a Petra Holasová. 

Hlavní snahou PRO! Ústí pro zbytek volebního období bude stabilizace situace v radě městského obvodu a na úřadě, lidské zpřístupnění úřadu občanům, pokračování v participačním rozpočtu a dotažení našich projektů z minulého volebního období. 

“Paní Jakubcová byla odvolána pro ztrátu důvěry, dlouhodobě špatnou spolupráci v koalici a velmi špatné a nedůstojné jednání s občany. Proto jsem již v roce 2019 navrhoval její odvolání z funkce místostarostky MO Město. Problémem paní Jakubcové je, že si neuvědomuje podstatu své funkce. Tou má být volený politik, který hledí více na veřejný zájem než na to, aby se rozhodoval jako správný úředník. V současné chvíli, hlavně po zjištění absence participativního rozpočtu v rozpočtu obvodu, jsem se rozhodl vstoupit aktivně do nápravy nastalé situace.” dodává Karika.