Zůstaňte v obraze

Nechte nám kontakt a my vás budeme pravidelně zásobovat novinkami z našeho hnutí.

PRO! Ústí vyzývá radu města: vraťte ZOO Jiřího Bálka

PRO! Ústí vyzývá radu města, aby napravila to, co způsobila svým nezodpovědným politikařením v této městské organizaci, která je už 109 let součástí historie města a má svou specifickou a populární náplní pro občany města zvlášť velkou hodnotu. Konkrétně ji vyzývá, aby anulovala své nepodložené rozhodnutí z října 2015 odvolat z vedení ZOO regulérně zvoleného ředitele, odborníka (biolog, popularizátor přírodovědy) Jiřího Bálka, a znovu ho jmenovala do funkce. Dále ji vyzývá, aby rozpustila dozorčí radu, která už opakovaně prokázala, že je jen politickým nástrojem pro ovládání zoologické zahrady ze strany Ústeckého fóra občanů (UFO).

Včerejšího dne rezignoval ředitel ústecké ZOO, Lubomír Moudrý. Jedná se o vyvrcholení postupného rozkladu ZOO, zahájeného odvoláním Jiřího Bálka současným vedením města před jeden a půl rokem. Připomeňme milníky tohoto procesu:

  • říjen 2015: odvolání ředitele Mgr. Jiřího Bálka pro údajné manažerské selhání, v jehož důsledku mělo dojít k destabilizaci personálního obsazení zahrady;
  • prosinec 2015: v netransparentním a zmanipulovaném výběrovém řízení je vybrán Lubomír Moudrý (proti průběhu výběrového řízení protestovala Unie českých a slovenských zoologických zahrad, která v reakci na jeho neregulérnost stáhla své zástupce z výběrové komise, následně také odstoupila část přihlášených uchazečů);
  • leden 2016: zřízena dozorčí rada ZOO, jejím předsedou zvolen Bořek Voráč poslední ředitel ZOO z doby normalizace;
  • červen 2016: pro neshody s předsedou Voráčem rezignuje na členství v dozorčí radě zastupitel Martin Mata (VašeÚstí);
  • říjen 2016: spory mezi členy dozorčí rady opět pronikají do médií, Bořek Voráč rezignuje na funkci předsedy, novým předsedou je zvolen MVDr. Václav Poživil, který se tím dostává do silného střetu zájmů, neboť spolu se svou ženou poskytuje ZOO veterinární služby (v říjnu 2016 uzavřela ZOO s MVDr. Poživilovou osmnáctiměsíční smlouvu o zajišťování komplexních veterinárních služeb s celkovou hodnotou zakázky 1 950 000,- Kč bez DPH, což je mimochodem částka výrazně přesahující náklady na veterinární péči ve srovnatelných českých ZOO); mimo jiné též dr. Poživil kandidoval v komunálních volbách za UFO;
  • prosinec 2016: ředitelem ekonomicko-personálního útvaru ZOO byl jmenován Ing. Miroslav Štráchal, ústecký zastupitel a bývalý starosta Střekova, spoluodpovědný za krizi střekovské radnice v únoru 2016;
  • prosinec 2016: v reakci na „trafiku“ M. Štráchala rezignuje na členství v dozorčí radě ZOO Yveta Tomková (VašeÚstí);
  • únor 2017: z důvodů sporů s dozorčí radou rezignuje ředitel ZOO Lubomír Moudrý

Z výše uvedeného je zřejmé, že zoologická zahrada se opět stala předmětem politických obchodů, stejně jako tomu bylo v předchozích letech, což se negativně odráží v jejím stavu a úrovni poskytovaných služeb turistům a obyvatelům města. Místo tolik potřebného rozvoje tak ústecká ZOO zůstává v návštěvnosti i dalších sledovaných parametrech na chvostu zahrad v ČR.

Proto vyzýváme vedení města, aby odpovědně a pečlivě vybralo nástupce ředitele Moudrého. Nejvhodnějším kandidátem je jednoznačně Jiří Bálek, během jehož krátkého působení ZOO viditelně ožila, byly otevřeny nové expozice a výběhy, vymyšlena a navržena expozice tučňáků a mnoho jiného (kompletní výčet viz příloha). Jsme přesvědčeni, že Jiří Bálek dokáže přes současnou tristní situaci navázat na jím zahájenou revitalizaci ZOO a pozvednout ji na úroveň srovnatelných českých zoologických zahrad.