Zůstaňte v obraze

Nechte nám kontakt a my vás budeme pravidelně zásobovat novinkami z našeho hnutí.

Občané chtějí být slyšet a petici PRO! Ústí proti omezování diskuze politiků s veřejností hojně podepisují

Nezbytnou metu 500 podpisů už brzy překoná petice opozičního hnutí PRO! Ústí za pevné ukotvení diskuze politiků s veřejností na každé zastupitelstvo od 16.00 hod. Dosud musejí občané se svými náměty a dotazy čekat, až se vyčerpá program zastupitelstva, a to bývá v Ústí někdy po půlnoci, jindy na ně nedojde řada vůbec. PRO! Ústí se snažilo tento problém opakovaně, ale marně řešit předložením návrhu na změnu jednacího řádu, který by stanovil pevný čas pro diskuzi s občany. Proto si nakonec přizvalo na pomoc občany města. Když jich podepíše půl procenta petici, musí se s jejich požadavkem zabývat zastupitelstvo.

Nevedeme žádnou kampaň v ulicích, prostě nabídneme podpis petice příležitostně a lidé reagují velmi vstřícně. Ten požadavek je srozumitelný a velká část podporovatelů petice o tomto problému v Ústí věděla,“ komentoval průběh sbírání podpisů zmocněnec petičního výboru a zastupitel za PRO! Ústí Martin Krsek. Sběr podpisů bude probíhat ještě několik dní, aby se vytvořila rezerva pro případné zpochybnění některých záznamů ze strany úřadu. Kdo chce ještě podepsat, zjistí více informací na webových stránkách PRO! Ústí. Kompletní petici pak předá petiční výbor vedení města v příštím týdnu, zastupitelstvo je dle zákona o obcích povinno projednat ji do 90 dnů. „Věříme, že většina zastupitelů i vedení radnice nebude požadavek stovek podepsaných Ústečanů ignorovat. Primátorka Nechybová po vyhlášení petice přišla s tím, že na příštím zastupitelstvu zařadí zkušebně diskusi občanů na 15.00 hod. a že je naše aktivita zbytečná. Ale bez peticí vyžadované změny jednacího řádu vše zůstane na libovůli vedení města a připomeňme si, že na minulém zastupitelstvu diskuzi s občany i přes žádosti opozice nepřipustilo do programu vůbec,“ poznamenal předseda zastupitelského klubu PRO! Ústí Jan Hrouda.

Doplnil, že souvisejícím problémem je také malý počet plánovaných jednání. Vedení města na rok 2017 naplánovalo, vyjma krátkého zasedání začátkem ledna, které se věnovalo pouze financování profesionálního sportu a samotných zastupitelů, pouhopouhé čtyři termíny. Zastupitelé se tak znovu sejdou až po třech měsících začátkem dubna. V Ústí pak většinou jednání zastupitelstva probíhají dlouho do noci anebo je nutné je přerušit a pokračovat v jiný den. Zákon o obcích říká, že zasedání zastupitelstva se musí konat nejméně každé tři měsíce. Ve většině statutárních a větších měst se ale zastupitelstva scházejí každý měsíc. Zní to celkem logicky, vzhledem k množství témat a problémů, které každé větší město musí a má řešit. V prosinci proto PRO! Ústí předložilo návrh, aby zastupitelstvo města v roce 2017 zasedalo pravidelně každý měsíc, vždy druhou středu v měsíci s pevně daným začátkem ve 14 hodin a pevně zařazeným bodem „Diskuze občanů města Ústí na Labem“ v 16 hodin. Návrh však většina zastupitelů nepodpořila.