Zůstaňte v obraze

Nechte nám kontakt a my vás budeme pravidelně zásobovat novinkami z našeho hnutí.

Půl milionu od Glencoru zastupitelé Střekova odmítli

Celkem 500 tis. Kč mělo být rezervováno v rozpočtu společnosti Glencore, výrobním nástupci po původním výrobci rostlinných olejů, tedy části bývalé Setuzy, pro příštích pět let pro městský obvod. Tato sponzorská rezerva měla jít na podporu kulturních, sportovních a volnočasových aktivit pořádaných na území městského obvodu Střekov. Smlouvu se společností Glencore vyjednala rada městského obvodu a je to první systematická podpora svého druhu v rámci spolupráce s touto švýcarskou společností působící v areálu bývalé Setuzy. Zastupitelé však na mimořádném jednání tento druh dodatečného financování neodsouhlasili, protože vůči sponzoringu zazněla kritika a nedostatečná seznámenost s návrhem smlouvy. Rozhodne tak příští červnové zastupitelstvo.

„Sponzoring vůbec nemá být úlitbou pro zmírnění kritiky ohledně produkce zápachu. Na půdě společnosti Glencore byli zástupci městského obvodu již několikrát jednat ohledně řešení omezení zápachu. Glencore postupně investuje nemalé prostředky do modernizace výroby a připravuje také zkušební provoz nových technologií omezujících zápach. Nutné je však zmínit, že jejich produkce je čistě rostlinného původu, přičemž zásadní problém je zápach pocházející ze zpracování živočišných tuků, které společnost Glencore vůbec nezpracovává,“ zdůraznila starostka Střekova Eva Outlá (PRO! Ústí).

Původcem zápachu je výrobce glycerinu a zpracovatel živočišných kafilerních tuků společnost Oleochem, s jejímž vedením je složitější komunikace a jejichž současný kapitál nejspíše neumožňuje efektivní investice do omezení zápachu. Jedním z velkých problémů je také lidský faktor.

V této souvislosti městský obvod aktivně vstupuje do řízení ošetřující pachovou problematiku a trvá na tom, aby technologie na eliminaci zápachu byla stále funkční a účinná. Cílem je nastavit přísné plnění opatření proti zápachu prostřednictvím integrovaného povolení pro výrobu, které vydává Ústecký kraj. Kromě toho se městský obvod dále zapojuje do projektů s touto problematikou či spolupracuje s dalšími dotčenými orgány k eliminaci zápachu.

Vedení městského obvodu také chystá návštěvu Štětí, kde má místní radnice bohaté zkušenosti s bojem se zápachem od velkého producenta, papírny Mondi.