Zůstaňte v obraze

Nechte nám kontakt a my vás budeme pravidelně zásobovat novinkami z našeho hnutí.

Report ze zasedání zastupitelstva 20. 6. 2018

Na úvod zasedání opětovně nebyl zařazen náš materiál týkající se kontroly veřejné zakázky na požární služby, a především materiál nastavující prostor pro dotazy občanů na zastupitelstvu pevně vždy na 16. hodinu. Takovýto bod byl tak opětovně ad hoc zařazen až přímo na jednání ZM, což dle nás postrádá logicky smysl.

1. Naši zastupitelé nepodpořili závěrečný účet hospodaření města, který dle nás naprosto ignoruje podporu investic v obvodech, které spravují milionové majetky, ale nemají prakticky žádné prostředky na jejich údržbu či obnovu po které mnoho občanů volá. Stávající vedení města naopak není schopné ani utratit alokované prostředky na investice, které se tak přesouvají z roku na rok a vzniká tak fiktivní přebytek, kterým se paradoxně sama primátorka na plakátech chlubí.

2. Podpořili jsme další finanční prostředky na koupaliště na Klíši. Stávající vedení města bohužel nebylo za 3 roky schopné dotáhnout projekt rekonstrukce, a tak se vykoupeme nejdříve v roce 2020.

3. Podpořili jsme víceleté financování kulturních institucí a akcí, tzv. rodinného stříbra města (Hraničář, Galerie Emila Filly, Kult, Barevná planeta atd.). Bohužel náš návrh na postupné zvyšování dotací vycházející z doporučení kulturní komise, tak aby umožnilo růst kvality nejprestižnějších akcí zablokoval náměstek Madar. Nestoudně veřejně vyhrožoval, že v případě podání protinávrhu materiál stáhne a nikdo nedostane nic. S ohledem na takové riziko, jsme od protinávrhu ustoupili.

4. Odkup přístavu ve Vaňověk možnému odkupu Vaňovského přístaviště jsme vydali samostatné prohlášení. Překvapivá byla především naprostá absence jakýchkoliv podkladů a informací ze strany vedení města, které navíc zcela odmítlo na předchozích schůzkách k tomuto tématu jakoukoliv součinnost, kterou naši zástupci požadovali (právní analýzy, revizní znalecký posudek). Vedené města se naopak uchýlilo k prázdným a populistickým frázím, které problém jen odsouvají, díky čemu zůstává situace Vaňovského přístavu a obyvatel Vaňova dlouhodobě neřešené. V rámci zodpovědného přístupu k pozici zastupitele i městu proto všechny tyto podklady nechal na své náklady vypracovat Martin Hausenblas. Jak se následně v diskuzi ukázalo, byla celá řada informací kolem záměru nepravdivá, hraničící skoro až s podvodem. V konečném hlasování se tak naštěstí podařilo zabránit bezprecedentnímu tunelu na městský rozpočet, a naopak byl schválen náš protinávrh ukládající Radě města celou řadu kroků (napadení vydaného stavebního povolení, vyhlášení stavební uzávěry a změna územního plánu na rekreační a sportovní plochy). Na základě těchto kroků a podkladů je pak možné i nadále jednat o odkupu pozemku, ale už za reálnou cenu. A především je to cesta, jak vyřešit situaci ve Vaňově jednou pro vždy, tak aby zde mohla vzniknout rekreační a sportovní plocha.

5. Odkup areálu UJEP – vedením, města narychlo připravené odkoupení areálu UJEP na Severní terase bohužel nakonec nenašlo dostatečnou podporu a nebylo přijato žádné usnesení. V materiálu chyběl podrobnější plán pro možné budoucí využití budovy a rovněž zcela chyběly předpokládané alespoň orientační náklady na případnou rekonstrukci budovy. V médiích prezentovaný plán vedení města na zřízení jakéhosi velkokapacitního paneláku pro seniory dle našeho názoru neodpovídá současným trendům v této oblasti, kdy jsou jednoznačně podporovány menší zařízení či sdílené formy bydlení. I přesto považujeme budovu UJEP v Hoření ulici za perspektivní objekt a území pro rozvoj města. Jen je potřeba přistupovat k jeho nákupu zodpovědněji a s dostatečnými podklady. Náš návrh, ve které by zastupitelstvo deklarovalo zájem o odkup pozemku a uložilo radě připravit revizní posudek a investiční záměr bohužel nebyl podpořen.

Zastupitelstvo města bylo nakonec v pozdních večerních hodinách pro nepřítomnost zastupitelů přerušeno, což je opětovně důsledek minimálního počtu termínů zasedání v průběhu roku, což dlouhodobě kritizujeme. Výsledkem jsou neúnosně dlouhá zasedání. Pokračování s několika důležitými body jako odkup pozemků nad ZOO či především informace o pořizování nového Územního plánu města tak bude v pátek 29.6. od 13 hodin.