Referendum o hazardu – Škrtání podpisů nebylo vždy na místě

Ústí nad Labem – Magistrát města Ústí nad Labem v petici za vyhlášení referenda o zákazu tvrdého hazardu vyškrtal velké množství podpisů, které podle našeho názoru mohl a měl uznat. K vyškrtnutí mu často posloužil zcela formální důvod.

Právnička JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D., prošla vzorek několika tisíc podpisů a zjistila, že v něm magistrát škrtal podpisy osob, které:

§ použily ustálenou zkratku nebo domácí formu svého křestního jména; k vyřazení tedy stačilo, aby například Miroslav své křestní jméno zapsal jako Mir. nebo Mirek, Květoslava jako Květa nebo Nikola jako Nikol;

§ neuvedly přesně svou adresu (nejčastěji chybělo číslo domu či nebylo úplné), přestože v kombinaci se jménem a datem narození bylo zajisté možné naprostou většinu takových osob identifikovat;

§ napsaly nečitelně i jen malou část údajů (například jen měsíc narození nebo část adresy), přestože podle čitelných částí záznamu bylo zajisté možné naprostou většinu takových osob identifikovat;

§ byly označeny jako nečitelné, přestože při určité snaze bylo možné údaje přečíst.


Dále Žákovská uvedla následující odhady:

§ U cca čtvrtiny vyřazených podpisů bylo jako důvod uvedeno „neprochází“ (pravděpodobně některou z magistrátem použitých evidencí obyvatelstva), přičemž se jednalo například o jednu osobu z manželského páru, kdy podpis druhého manžela, bydlícího na stejné adrese, byl uznán.

§ Další cca čtvrtinu tvořily podpisy osob, které prokazatelně mají trvalé bydliště v Ústí nad Labem, uvedly však jinou adresu. Přes chybu v požadovaných údajích je třeba zdůraznit, že tyto osoby jsou oprávněny v referendu hlasovat, je tedy otázkou, zda by jejich podpis měl být vyřazen.

§ Odhadem pouze jedna čtvrtina vyřazených podpisů byly podpisy osob bydlících mimo území Ústí nad Labem, popřípadě nezletilých, tedy skutečně neoprávněných v referendu hlasovat.

„Jedná se o křiklavé příklady obstrukčního přístupu, jímž chtěl magistrát zabránit občanům domoci se vyhlášení referenda. Poukazujeme na ně proto, že od chvíle, kdy soud označil postup magistrátu za vadný a vyhlásil referendum, vedení města kolem sebe začalo kopat a nedokáže přiznat chybu. Připomíná to uraženost a umíněnost, s nimiž radní města před časem vyhlásili válku Činohernímu studiu,“ říká Martin Hausenblas, kandidát PRO! Ústí na primátora. Poukazuje na to, že:

  • radní Pavel Dlouhý třetinu odevzdaných podpisů nadále označuje za rozpornou se zákonem (viz http://usti.idnes.cz/referendum-o-hazardu-v-usti-nad-labem-ds0-/usti-zpravy.aspx?c=A140917_2100305_usti-zpravy_alh), přestože soud určení neplatnosti podpisů magistrátem pro chaotičnost a neodůvodněnost prohlásil na neplatné,
  • tajemník Jiří Javorčák informoval, že magistrát podá na neznámého pachatele trestní oznámení kvůli podezření z falšování podpisů na podpisových arších (viz http://www.usti-nad-labem.cz/cz/seznamy-zprav/aktualni-informace/referendum-hazardu.html).

„Nikdo z nás rozhodně podpisy nefalšoval. Věděli jsme, že magistrát údaje kontroluje, takže by to ani nedávalo smysl. Jestliže k falšování došlo, možná že se na psaní smyšlených údajů do petičních archů domluvili ti, kdo naši petici za vypsání referenda o zákazu hazardu chtěli zpochybnit,“ zamýšlí se Karel Karika, organizátor sběru podpisů ve městě a kandidát PRO! Ústí na starostu obvodu Ústí nad Labem – město.

„Místní referendum je velice silný demokratický nástroj a je nesporné, že o jeho vypsání v Ústí nad Labem požádaly tisíce lidí. Nechápu, proč vedení města vynakládá tolik sil a invence na to, aby zájem svých občanů tak vehementně napadalo a mařilo. Doufám, že voliči vyjádří svůj názor účastí v referendu i ve volbách,“ říká Václav Pištora, iniciátor petice za referendum a kandidát PRO! Ústí do zastupitelstva města.

PRO! Ústí se jednomyslně rozhodlo, že část svých skromných prostředků určených na volební kampaň investuje do propagace referenda. Média žádáme o pomoc při informování veřejnosti o referendu, které bude platné jen při minimálně 35% účasti voličů.

„Věřím, že veřejnost v Ústí nad Labem navzdory odporu radnice chápe, jak naléhavé je druhý říjnový víkend přijít k referendu a vyjádřit svůj názor na herny a hazardní průmysl ve městě,“ říká Martin Hausenblas.

Kontakty:

Veronika Vendlová
zástupkyně tiskové mluvčí
t: 777 325 333
e-mail: veronika.vendlova@gmail.com

Václav Pištora
kontaktní osoba pro poskytování detailních informací k referendu a průběžného stavu jeho příprav
t: 724 006 275
e-mail: pistoravaclav@seznam.cz