Rozhovor s Martinem Hausenblasem, Mladá fronta DNES

Kompletní verze rozhovoru s naším lídrem Martinem Hausenblasem, který vyšel ve zkrácené verzi v tištěném vydání severočeské MF Dnes.

Hnutí PRO Ústí vzniklo spojením několika občanských iniciativ, které se angažují ve veřejném životě krajského města. Letos se rozhodly, že spojí síly a řeknou si o podporu voličů v komunálních volbách. „V minulém roce jsme došli k závěru, že občanský aktivismus zkrátka nestačí, že je potřeba kandidovat a převzít odpovědnost a zastupovat zájmy občanů přímo,“ vysvětluje motivaci hnutí jít do voleb jeho lídr Martin Hausenblas. 


* Na Facebooku jste psal, že “jste se rozhodl kandidovat jako lídr.” Zní to trochu, jak kdybyste se na tuto pozici nominoval sám. Obvykle to ale chodí tak, že někdo nabídne své služby, požádá o podporu a lídrem se stává až po hlasování kolegů z hnutí. Jak to tedy bylo u vás?
Proběhlo to přesně tak, jak jste popisoval. Získal jsem jednomyslnou podporu kolegů, které si nesmírně vážím. V mém případě se bohužel jednalo o velmi obtížné rozhodování, jelikož si uvědomuji odpovědnost, kterou jsem na sebe přijal. V současné době totiž věnuji mnoho času projektu LIFTAGO, který získal ocenění Startup roku 2014, také se podílím na vedení holdingu ADLER International, a.s. Mám odpovědnost za mnoho lidí a značné investice. V této fázi přijmout kandidaturu jako lídr kandidátky s možností přijmout roli primátora znamenalo podstoupit mnoho kroků, abych byl schopen v případě úspěchu odpovědně převzít vedení města. Proto byl u mne proces rozhodování obtížný. Když jsem k rozhodnutí došel, zveřejnil jsem to na Facebooku. Bylo to až poté, co jsem dostal mandát od členů hnutí PRO! Ústí.

* Popište, prosím, co je základní charakteristikou hnutí.
Hnutí PRO Ústí je velmi různorodé. Zahrnuje osobnosti z řady občanských hnutí, která dlouhodobě hájí zájmy občanů, jako jsou například STOP Tunelům, Váš Střekov!, Občané Vaňova, Středohoří sobě, Ústím na kole, Rodina spolu, Občané proti hazardu, facebookové platformy Střekov bez zápachu, I love Ústí a další. Spolu s jednotlivci z řad Strany zelených, České pirátské strany či Starostů a nezávislých vytvořili hnutí, které je připraveno promluvit do vedení města. To, co nás spojuje, je společná vize – chceme v Ústí nad Labem žít, chceme město, kde se dobře žije udržitelným způsobem. Máme výhodu, že za každým kandidátem je jasná a čitelná veřejná stopa. Hovoří za nás mnohaleté výsledky.

* Když se podíváte na stav města, co vás v něm nejvíc trápí?
Největší starosti mi dělá rozkrádání veřejných rozpočtů pomocí nevýhodných zakázek pro město, to výrazně podvazuje možnosti města se rozvíjet. Další velký problém, který odebírá prostředky z kapes mnoha občanů, je neuvěřitelně přebujelý hazard. Tristní situace je v oblasti kultury, veřejný prostor je plný reklam a poškozený nekoncepční a nekvalitní výstavbou. To vše ovlivňuje společenské klima. Obecně bych to nazval stagnací s přechodem k úpadku. To je třeba změnit.

* Na jakého voliče hnutí cílí? Podle vašeho programu soudím, že jde o vysokoškolsky vzdělané střední vrstvy s nadprůměrným zájmem o veřejné dění a prostor. Říkám to správně?
Myslím si, že míříme na všechny ty, kteří umí odlišit přístup řádného hospodáře s vizí od populistů a zakuklených mafiánů. Je třeba se dívat na činy, nikoli na řeči. Byli jsme to my, kdo vyvolal referendum o hazardu v Ústí. Jsme to my, kdo se významně přičinil o záchranu a udržení Činoheráku Ústí. Jsme to my, kdo podal trestní oznámení ohledně rozkradení 24 milionů v případě kauzy AmULet. Jsou to naši lidé, kteří uspěli se zastavením výstavby dalšího supermarketu na Střekově a taktéž jsme to my, kdo uspěl u soudu při omezení zločinného územního plánu. Mohl bych takto pokračovat dlouho. Myslím si, že důsledky naší práce jsou přínosem pro naprostou většinu občanů tohoto města. Nyní je hlavní informovat lidi, že je konečně možné vylézt z ulity a že je koho volit. Navíc v těchto volbách budeme rozhodovat i o hazardu, máme možnost jej z města úplně vymést.

* Jaký je podle vás voličský potenciál PRO Ústí?
Abychom mohli efektivně zasáhnout do chodu města, potřebujeme samozřejmě co největší mandát. Každý hlas má váhu 3 hlasů při 1/3 volební účasti. Máme skvělou sestavu na kandidátce, věřím opravdu v dobrý volební výsledek okolo 22-28%.

* Pojďme k programu hnutí. Začíná tím, že se mluví o vizi města v roce 2025. Mám za to, že lidé chtějí slyšet konkrétní recepty na příští čtyři roky. Proč tedy jako první nabízíte vizi, která přesahuje dvě volební období a kterou příští čtyři roky rozhodně nenaplníte?
Bez vize nevíte, kam jdete, a ztratíte se po cestě v detailech. Bez vize není nic. K tomu, abychom se dobrali naplnění vize, budeme muset dělat tisíce rozhodnutí. U každého z nich se budeme ptát – přibližuje nás to k vizi? Pokud ano, půjdeme do toho, pokud ne, neuděláme to. Navíc každému pozorovateli jsou jasné naše dlouhodobé záměry. Ví, kam jdeme, a může se svobodně rozhodnout, zda nás v tom podpoří, nebo ne. Pokud dáte k dispozici svoje vize, vystavujete se veřejné kontrole, nemůžete flikovat a záplatovat, musíte se mnohdy odhodlat k zásadním krokům, často musíte nastartovat procesy, které přinesou svoje ovoce až po letech. To všechno budeme muset udělat. Takto jsem vybudoval svoje podnikání a takto budu v případě volebního úspěchu řídit město. Nebudeme dělat populistická rozhodnutí od voleb k volbám.

* První kapitola programu se jmenuje Kvetoucí město. Kladete v ní důraz na péči a rozvoj městské zeleně. Jste si jistý, že zeleň je první starost ve městě, která jeho obyvatele trápí?
Již několik let hovoříme s občany a také se zúčastňujeme městem organizovaných diskusí s občany Zdravé město a (nedostatečná) péče o veřejná prostranství je vždy na prvním či druhém místě. Když jsem studoval rozvoj komunit ve Walesu, odpověděli mi na otázku, odkud začít s rekonstrukcí, tím, že lidé musí mít město rádi. Pokud se jim žije ve městě špatně, odstěhovávají se, pokud dobře, přistěhovávají se. A nejdříve vždy odcházejí ti nejschopnější. Proto město musí být atraktivní, jen tak v něm udržíme schopné lidi a na nich můžeme stavět prosperitu a dobrý život pro všechny ostatní.

* V části hospodaření města ve vašem programu mě zaujalo, že na podporu místní ekonomiky hodláte zavést ústeckou značku lokálních produktů. Můžete tento nápad rozvést a přiblížit, jako ho chcete realizovat?
V Anglii, Rakousku, Švýcarsku či v Austrálii a na Novém Zélandu lidé vždy důrazně preferují lokální produkty. To má velmi pozitivní důsledky v hospodaření regionu. Například peníze, které přiveze student studující na UJEP, se dostanou do místní restaurace, která za ně nakoupí místní suroviny, z těch uvaří jídlo, peníze pak jdou k zemědělci, který za ně zaplatí pracovníky atd. Dnes peníze odcházejí nejkratší cestou do supermarketu a ihned opouštějí město. Podle toho také vypadá prosperita drobných podnikatelů. Pokud chceme prosperitu, musíme udržet peníze v našem městě co nejdéle tak, aby se tu mohly několikrát otočit. To podnítí místní poptávku a vzroste ekonomická aktivita. Vzroste zaměstnanost a životní úroveň občanů. My proto chceme vytvořit lokální značku, podle které lidé poznají, že výrobek byl vyroben v okolí Ústí nad Labem. Každý místní producent bude moci požádat o použití místní značky, a podpořit tak poptávku po svém zboží. Na náměstí se musí vrátit místní trhy s čerstvými místními výpěstky. Místním producentům poskytneme zázemí ve formě elektřiny a stánku zdarma. Občanům vysvětlíme, že tím, za co utrácejí svoje peníze, přímo ovlivňují to, jestli jejich blízký najde v Ústí dobrou práci. Výsledky na sebe nenechají dlouho čekat.

* Vaše hnutí v čele s jedním z vašich kandidátů Václavem Pištorou se angažuje v záměru plošného zákazu tvrdého hazardu. Jeho roční výnos pro město se přitom pohybuje mezi 50 až 70 miliony ročně, jakým způsobem hodláte tento výpadek v příjmu nahradit? A zkusme se bavit o krátkodobém horizontu.
Každá koruna získaná z hazardu je draze vykoupena náklady na obnovu městského mobiliáře, sociální služby a prevenci a represi kriminality. Obvykle se uvádí, že 1 koruna z hazardu vygeneruje cca 3 až 4 koruny nákladů na straně města. Podle mě je to velmi špatný obchod. Cca 5 % prosázených peněz pochází z drobné kriminality. Hazard zasahuje zejména sociálně nejslabší skupiny obyvatelstva. V automatech končí zhruba jedna třetinaa sociálních dávek. Jak nahradíme výpadek? Zavedeme taková pravidla ve městě, že se nebudou moci tunelovat veřejné rozpočty, přeneseme dobrou praxi z města Semily, kde podobnými opatřeními ušetřili cca třetinu veřejných rozpočtů. Ukončíme parazitování politických stran a různých firem na městském rozpočtu. Do automatů se ročně „vyhodí“ zhruba 1 miliarda korun. Pokud každému občanovi města přidáme touto formou 10 tisíc korun ročně do kapsy, podpoříme dramaticky místní podnikatele, zvýšíme zaměstnanost a v konečném důsledku zvýšíme i daňové výnosy města. Z DPH a daně z příjmu fyzických a právnických osob.

* Programová část o podpoře cestovního ruchu mimo jiné hovoří o tom, že se zaměříte na netradiční formy prezentace neobjevených hodnot města. Co máte na mysli těmi neobjevenými hodnotami města?
O Ústí stále panuje představa, že je to smradlavé průmyslové město. Překvapivě ji živí řada samotných Ústečanů. Přitom když si přivedete hosta do našeho města a provedete ho s náležitým výkladem nádherným labským údolím na vaňovské vodopády, přes zdymadla k hradu Střekov, pak si s ním zaplavete v Labi, povozíte ho lodí Marie, ukážeme mu labské cyklostezky, v centru mu představíte luxusní palácové vily ústeckých průmyslníků a obchodníků a zavedete ho třeba i k chemičce, aby zhlédl první československý mrakodrap, tak vám prostě na konci dne užasle sdělí, že netušil, jak je to tu parádní. Můžeme pracovat na rozvoji nemocniční turistiky, kdy cizinci podstoupí v našem městě operaci a pobývají zde několik týdnů i s rodinami. Vytvoříme z Ústí nad Labem místo, odkud se vyjíždí za výlety do krásného okolí.

* Jedním z nejvýraznějších motivů vašeho programu je opakovaný důraz na transparentnost, otevřenost a komunikaci s občany. V tomhle městě přitom chodí volit jen 30 procent lidí. Myslíte, že za takové situace bude snadné přitáhnout relevantní procento lidí k veřejné diskusi třeba na téma veřejný prostor, když tři čtvrtiny lidí nezvládnou naplnit jedno ze svých základních občanských práv, tedy jednou za čtyři roky vhodit lístek do urny?
Podle mne je to signál rezignace lidí. Byli tolikrát obelháni a okradeni, že se uzavřeli do sebe a od veřejného prostoru se odpojili. Bohužel toto je na jednu stranu důsledek současného stavu, ale i jeho příčina. K tomu, aby mohlo být město dál bezostyšně tunelováno, je nutně potřeba nezájem občanů. Pokud do správy města nepůjdou občané s vizí město budovat, půjdou tam jiní s vizí jej dále tunelovat. Jakmile toto lidé pochopí, dojde ke změně. Myslím, že situace se již výrazně mění k lepšímu. Občanský vzdor a míra solidarity se výrazně projevila například v kauze Činoherního studia. Lidé prostě řekli NE, my divadlo nedáme. Myslím, že to byl významný signál. Věřím, že v letošních volbách je koho volit a navíc se bude rozhodovat o tom, zda chceme v Ústí nad Labem hazard, nebo ne. Každý hlas má váhu 3 hlasů z důvodu nízké volební účasti.

* V této souvislosti mě napadá další věc. Mimo jiné jste garantem právě části programu o otevřenosti a diskusi mezi radnicí a občany. V něm mimo jiné slibujete zřízení centrální evidence smluv města i jeho obvodů. Jste si jistý efektivitou tohoto kroku? K čemu má takové opatření sloužit? Většina lidí se v takových smlouvách bez podrobných znalostí nevyzná.
Město musí vyložit karty na stůl, protože hospodaří s veřejnými prostředky. Je to jako když hrajete poker, ruce pěkně na stole a musí vám být vidět na prsty. Pokud toto uděláme, výrazně změníme klima ve městě, na jakoukoli levárnu se snadno přijde a ti, kteří dodnes žili jenom z parazitování na městě, budou buď brzy dopadeni, nebo své činnosti zanechají a odstěhují se někam, kde to bude stále možné. Jinak v každé veřejné zakázce se vždy najde někdo, koho smlouva bude zajímat, lidé si najdou informace sami a nebudou potřebovat asistenci úředníků. Aktivní občany město navíc nemusí platit. Dělají to sami od sebe. Nejen že zabráníme kradení, ale také ušetříme veřejný rozpočet na straně nákladů. Jen ať lidé snadno kontrolují nejen magistrát, ale i všechny příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí města.

* V programu jsem naopak nenašel, jak se PRO Ústí hodlá zasazovat o zlepšení napjaté sociální a bezpečnostní situace ve čtvrtích jako Předlice, Neštěmice nebo už i část Střekova. Je to pro vás téma, či ne?
Pokud někdo bude slibovat „vyčištění“ města od lidí, kterým říká „nepřizpůsobiví“, a uzavření všech ubytoven, tak je to populista. Navíc legislativně to ani není možné. Bohužel příčiny vzniku ghett jsou zakotveny v legislativě. Obchod s bydlením sociálně slabých lidí se stal výnosným obchodem kšeftařů bez svědomí. Město tak tahá za krátký konec. Může jít cestou uplatňování práva kontroly a dodržování právních norem, a to přes hygienu, stavební úřad, živnostenský úřad a další. Toto je však trochu bezzubý způsob, jak otrávit majitele a donutit ho opustit živnost. Situace je o to komplikovanější, že město prodalo svůj bytový fond, a rezignovalo tak na svou povinnost postarat se o své občany v nouzi. Řešení je vytvořit prosperující město, snížit nezaměstnanost. Pomůže zrušení hazardu. Dalším klíčem je oslabení pocitu občanů, že jsou využíváni a že jsou zneužívány sociální dávky. Jak? Velmi se mi líbí třeba projekt Lepší místo, jde o mobilní aplikaci, kde může občan upozornit na nedostatek, poškození nebo zaslat magistrátu dobrý nápad. Úřad podnět zpracuje a vytvoří malé opravářské čety, které na podněty reagují do 24 hodin. Čety jsou složeny z lidí, kteří obtížně hledají zaměstnání, dávají jim novou příležitost a současně občané vidí rychlou nápravu stavu a jsou motivováni k další spolupráci. Pomalu se tak zakopává „válečná sekera“, protože ti, kteří dříve dělali nepořádek, jej najednou pod vedením města uklízejí, a situace se uklidňuje. Tudy vede cesta. Určitě bude dobré zapojit město do sociálních programů, které již existují a které jsou využívány jinými městy na severu, jako Most, Chomutov, Děčín. Ústí nad Labem se jich z nepochopitelných důvodů neúčastní.

* Jak se díváte na smysl městských obvodů? Jsou podle vás zapotřebí, nebo se hodláte zasadit o jejich zrušení?
To je téma k důkladné diskusi. Město má složitou geografickou polohu. Z tohoto titulu existenci obvodů rozumím. Na druhou stranu máme kolem sto tisíc občanů a z tohoto pohledu s přihlédnutím k finanční situaci města se mi jeví udržování obvodů jako velký luxus. Vidím dvě celkem efektivní polohy fungování. Buď přidejme městským částem pravomoci a peníze, aby mohli spravovat své městské části, nebo obvody zrušme a spravujme město centrálně. Bohužel v současné době jsme v situaci, kdy obvody nerozhodují téměř o ničem a přitom držíme složitou organizační strukturu, která zatěžuje město náklady přesahujícími 20 milionů korun. Z mého pohledu je to poloha nejméně vhodná. Pokud se na to dívám pohledem občanů, tak ti potřebují snadný přístup k samosprávě a efektivní reakci města. To nahrává z mého pohledu ke zrušení obvodů a udržení dislokovaných pracovišť pro styk s občany, výraznému zjednodušení organizační struktury města a jeho zefektivnění. To je v tuto chvíli můj názor, ale zajímá mne diskuse s pracovníky úřadu a hlavně ostatní pohledy občanů a dalších zastupitelů, taková rozhodnutí se nemohou dělat od stolu a ani je nemohu se současným stavem porozumění chodu města zodpovědně hodnotit.

* Stávající vedení města se dostalo do situace, kdy čelí potížím svých předchůdců. Mluvím o prostorách za nádražím, díře vedle paláce Zdar nebo sporu o Mariánský most. A jakkoliv byla stávající radnice opakovaně za spoustu různých věcí oprávněně kritizována, tak tři ze čtyř jí připravených a schválených rozpočtů byly přebytkové, což v minulosti rozhodně neplatilo. Je tedy něco, za co byste radnici pochválil, nebo vidíte jen negativa?
Bohužel přebytkové rozpočty byly dosaženy za cenu skrytých podrozvahových závazků. Město čeká placení fotbalového stadionu, splácení obrovského úvěru, financování velkého divadla a taktéž před ním stojí arbitráž o zaplacení doplatku Mariánského mostu a další vysoce rizikové kauzy, které mohou zatížit rozpočet částkami ve výši mnoha desítek milionů korun. Bude to velmi svízelná situace. Za co bych pochválil? Myslím, že se velmi dobře město zhostilo aktivizace občanské společnosti a odporu, o hospodaření města se začali kvůli problémům zajímat lidé, které to dříve ani nenapadlo. V tom vidím velkou příležitost pro změnu a vybřednutí ze současné situace.

* Od příštího roku stoupne objem závazků města v podobě splátek úvěrů, úroků a dalších plateb zhruba na 143 milionů korun. V roce 2016 to bude dokonce 168 milionů, další dva následující roky pak pokaždé zhruba 145 milionů korun. Jak si za této situace, kdy o tolik peněz město automaticky přijde a nebude na ně moct sáhnout, představujete investice do rozvoje města na následující čtyři roky?
Klíč je v zastavení tunelování města všelijakými parazity. Proběhne audit všech smluv města, podíváme se na hospodaření všech organizací města a budeme hledat úspory a neefektivity a tunely. Zaměstnanci musejí být vybíráni podle kompetencí, nikoli podle příslušnosti k nějaké partičce, a je třeba odstranit politické tlaky na zaměstnance magistrátu. Dalším krokem je zvýšení výnosů města nastolením prosperity. To jsou ovšem procesy, které budou velmi pomalé. Proto bude nadcházející období velmi náročné. Budeme bedlivě otáčet každou korunu.

* V nadcházejícím volebním období bude soud opět projednávat žalobu o doplatek za vícepráce na Mariánském mostě, v které jde v současnosti už o 721 milionů korun (úroky stále narůstají). Jaké by byly vaše první kroky jako primátora ve chvíli, kdy by město spor pravomocně prohrálo?
V této kauze vidím potenciální fatální ohrožení chodu města a riziko nucené správy. První co udělám, že se seznámím s kauzou do detailu. Poté začnu komunikovat s protistranou a taktéž s ministerstvem dopravy a financí. Teprve po zmapování situace a zvážení pro a proti budu moci přijít s návrhem řešení.

*Jak se v případě volebního vítězství hodláte ujmout funkce primátora v oné symbolické rovině? Primátor Mandík se stal na zastupitelstvu pouze jakýmsi moderátorem, nikoliv vůdčí osobností. Prakticky nekomunikoval s médii apod. Hodláte v tomto něco změnit?
Roli primátora vnímám jako roli takzvaného „trustee“ (ten kterému se dá věřit). Je to člověk, který má dvě klíčové role: definuje vizi a vnáší do města hodnoty. To přináší harmonizující efekt do chodu města a výrazně to ovlivňuje jeho klima. Všimněte si, jak rychle se změní fungování společnosti, když do ní vstoupí nový generální ředitel, nebo například jak rychle se mění klima s nástupem nového prezidenta. Podobně primátor vytváří prostor a příležitosti, které přitahují schopné lidi, kteří je realizují a naplňují. Je garantem navenek a morální autoritou pro všechny. Primátor musí být do detailu seznámen s problémy města. Primátor se musí obklopit týmem kompetentních lidí, se kterými je pak schopen pokrýt tak složitý organismus, jakým živé město je. Pokud dostanu důvěru, dveře do mého úřadu budou médiím a občanům otevřeny.

* Je něco, na co jsem se vás nezeptal a vy byste o tom rád promluvil?
Ano, vidím naše město jako kulturní centrum a centrum vzdělanosti postavené na skvělé spolupráci mezi městem a univerzitou a na rozvinuté živé kultuře. Vidím perspektivu rozvoje města v orientaci na výzkum a vývoj v oblasti čistých technologií. Vidím město, na které jsou jeho občané oprávněně hrdi a ve kterém by chtěl žít každý. Chcete příměr? Líbí se mi Boston se svou Harvard school a MIT. Na tom se rád budu podílet.

Autor: Jan Horák