Tisková zpráva : Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci referenda o hazardu

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost města proti usnesení ústeckého krajského soudu a konstatoval, že referendum o hazardu v Ústí nad Labem bylo vyhlášeno platně. 

Nejvyšší správní soud (NSS) obecně k požadavkům na podpisy uvedl celou řadu důvodů, z nichž za nejdůležitější považujeme to, že posuzovat každý podpis na listině k návrhu na vyhlášení referenda je sice možné, nikoliv však nutné, protože zákon je založen v širším smyslu na elementární důvěře státní moci k obyvatelstvu.

Z úvahy soudu dále plyne, že zákon magistrátu umožňuje uskutečnit přísnou kontrolu podpisů pod peticí, avšak pokud se úřad pro takovou přísnost rozhodne, musí ji nutně doprovázet úřední přísnost při odůvodnění toho, proč jednotlivé podpisy byly vyškrtnuty. Magistrát ovšem zvolil a obhajoval nepřípustnou, vrchnostenskou kombinaci přísného proškrtávání podpisů a jeho laxního odůvodnění.

Martin Hausenblas, lídr PRO! Ústí a nově také zastupitel města Ústí nad Labem, k tomu uvedl: „Mandát 93 % účastníků referenda proti hernám je jasným signálem, jak s hazardem naložit. Velmi kvituji rozhodnutí NSS, jelikož jsme naším spěšně vedeným soudním sporem vytvořili precedens, který výrazně usnadní průběh všech dalších referend v zemi a významně okleští snahy vedení měst referenda bojkotovat.“ 

Václav Pištora, který byl hlavním hybatelem protihazardního tažení v Ústí nad Labem, k tomu uvedl: „Rozsudek jsem přijal s velkou úlevou jako vítězství zdravého rozumu nad demagogií vedenou magistrátem města. Po tom všem, co jsem si během té více než roční etapy „bojovníka“ za referendum prožil, mohu jen s lítostí konstatovat, že obstrukce města proti konání referenda přispěly k tomu, že se nepodařilo dosáhnout potřebného počtu hlasujících, a proto je referendum neplatné. Přesto věřím, že se podaří hazard na území města v dohledné době razantně regulovat.“

NSS akcentoval roli místní politické reprezentace ve vztahu k referendu: „Zodpovědná a zdravě sebevědomá místní politická reprezentace by tak již samo předestření návrhu na konání místního referenda, podpořeného podpisy značného počtu oprávněných voličů, měla vnímat neutrálně jako iniciaci diskuse o konkrétním lokálním problému, a neměla by k takové iniciativě přistupovat a priori s odporem a nedůvěrou.“

„Máme za to, že je potřeba, aby činnost magistrátu řídili kvalitní odborníci, kteří dokážou zákon chápat a vykládat s ohledem na ústavní zásady demokratického zřízení České republiky, zásadu veřejné správy jako služby veřejnosti a principy otevřenosti a transparentnosti,“ říká Martin Hausenblas. „Budou-li občané města Ústí nad Labem v budoucnu chtít uspořádat referendum nebo jinak vstupovat do veřejné debaty o otázkách samosprávy, nejen že to budeme respektovat, ale takovou aktivitu uvítáme.“

Rozsudek NSS naleznete na tomto odkazu: http://www.nssoud.cz/artlist/205?menu=205