Tisková zpráva : Za náměstkyní Bc. Janou Bohuňkovou jednoznačně stojíme!

Za náměstkyní Bc. Janou Bohuňkovou jednoznačně stojíme! Na tom se včera shodli účastníci pravidelného setkání hnutí PRO! Ústí, kam přišlo okolo padesáti členů.  

Svůj postoj zdůvodnili tím, že Jana Bohuňková odvádí v radě města velmi kvalitní práci. Pochybení s pozdě vyúčtovanou městskou dotací 20 000 korun určenou na loňský rok Klubu pro 3 generace souvisí s její bohulibou dobrovolnou aktivitou, na kterou ji kvůli náročné práci v radě zbývá málo času. Žel si to připustila pozdě. Přiznává, že z vedení Klubu pro seniory ze sídliště Severní Terasa měla odstoupit dříve. Za toto pochybení přijala zodpovědnost. Dotaci musela vrátit v plné výši, a to ze svých soukromých prostředků.

Zneužívat tuto skutečnost v politickém boji je neslušné a to z těchto důvodů:

a) pokud paní náměstkyně v případě vrácené městské dotace svým opomenutím někoho poškodila, pak jedině klub samotný, nikoli město (to de facto dotaci „ušetřilo“)

b) plánované aktivity neziskové organizace byly i přes finanční komplikace uskutečněny (klub fungoval, senioři se scházeli, přednášky a akce probíhaly)

c) vedení klubu byla její dobrovolná volnočasová aktivita, kterou vykonávala vedle své práce, a v tomto smyslu se tedy nejedná o profesní pochybení.

d) každý, kdo projeví takovou míru občanské angažovanosti, že založí a vede neziskovou organizaci s takto bohulibým posláním, zaslouží uznání a obdiv. Dokazuje tím, že mu senioři a seniorky žijící na sídlištích nejsou lhostejní a možná díky klubu našli nový smysl života.

Při posuzování této záležitosti je třeba vzít úvahu i nedávné rozhodnutí zastupitelstva, které na svém lednovém a březnovém zasedání schválilo odpuštění vrácení dotace i vyměřeného penále neziskové organizace Ústecký Arcus, která rovněž vyúčtovala dotaci špatně. V případě neziskové organizace Klub pro 3 generace takováto žádost podána nebyla.

Martin Hausenblas,

lídr PRO! Ústí