Vedení města obešlo památkový zákon při rekonstrukci bývalého Činoherního studia

Za stavební úpravy v budově Činoherního studia hrozí městu Ústí nad Labem až čtyřmiliónová pokuta. Současné vedení magistrátu (ČSSD a Ústečané) totiž obešlo památkový zákon, když své záměry s opuštěným divadlem předem neoznámilo ministerstvu kultury. Divadelní budova je přitom od července letošního roku památkově chráněná, neboť ministerstvo momentálně projednává návrh na její prohlášení památkou.  

„Je to pro mne šokující zjištění, kdo jiný by měl dodržovat striktně zákon než magistrát. Navíc v ústeckých poměrech, kdy v rámci msty za vzdor herců radní hrozí přes svůj stavební odbor pokutou půl miliónu za práce na kině Hraničář, kde dobrovolníci odpracovali stovky hodin, aby připravili náhradní prostor pro provoz zlikvidovaného divadla,“ komentoval věc lídr hnutí PRO! Ústí Martin Hausenblas. Právě on dnes podal na krajský úřad podnět k přešetření porušení zákona ze strany města.

Rada města 24. července schválila záměr zřídit v opuštěné divadelní budově, odkud v dubnu vyhnala herce Činoherního studia, divadlo pro děti a mládež s názvem AMULET. „Současně rozhodli o provedení nezbytných úprav interiéru divadla, aby již na podzim mohlo přivítat dětské diváky,“ píše se doslova na stránkách magistrátu. Veškeré stavební úpravy následně město nechalo provést a už od září programově sváží děti z ústeckých škol na představení. Přitom přesně den před jednáním rady zahájilo ministerstvo kultury správní řízení o prohlášení budovy Činoherního studia památkou. Tímto dnem až do rozhodnutí, zda bude, či nebude objekt památkou, se na budovu vztahuje ochrana památkového zákona. „Vlastník věci je povinen od doručení vyrozumění až do rozhodnutí ministerstva kultury chránit věc před poškozením, zničením nebo zcizením a oznámit ministerstvu kultury každou zamýšlenou i uskutečněnou změnu jejího vlastnictví, správy nebo užívání,“ nařizuje zákon. Město neoznámenými stavebními úpravami ohrozilo památkovou hodnotu divadla a zároveň změnilo užívání ze studiového na dětské divadlo. Ministerstvo kultury potvrdilo, že v této souvislosti žádné oznámení ze strany ústeckého magistrátu neobdrželo. Sankci za takové jednání zákon stanovuje v horní hranici čtyř miliónů korun. Výše se stanovuje podle konkrétního případu a závažnosti protiprávního jednání.

Letošní likvidace legendárního Činoherního studia vyvolala obavy o další osud opuštěné scény, na což reagovali ústečtí architekti a historici sdružení pod webovou databází Ústí-Aussig.net k podání návrhu na prohlášení stavby památkou. Svůj krok zdůvodnili architektonickou a především pak vysokou kulturní hodnotou objektu pro dějiny města i dějiny divadla. V budově se uskutečnila v roce 1929 československá premiéra zvukového filmu a třicet let hostila Činoherní studio. Návrh svým posudkem podpořil i přední český divadelní kritik a historik Vladimír Just.  „Důvody jsou nasnadě, budova má nesmazatelný význam pro novodobou českou kulturu tím, že od roku 1981 do roku 2014 byla sídlem jednoho z nejvýznamnějších středisek nezávislé české kultury, totiž Činoherního studia Ústí n/L.  Jako historik divadla mohu s čistým svědomím prohlásit a doložit, že toto divadlo patřilo (a doufám, že nadále bude patřit) k umělecky i občansky nejvýznamnějším scénám celé naší divadelní historie (kladu ho vedle slavných etap Národního či Vinohradského divadla, Osvobozeného divadla, D 34, Semaforu nebo Husy na provázku),“ uvádí v posudku. Územní pracoviště památkového ústavu v Ústí nad Labem návrh ohodnotilo jako opodstatněný.

S přáním příjemného dne

Jana Bohuňková, tisková mluvčí