Vyjádření ke Kanceláři architektury města

Na včerejším jednání ZM byl náš zastupitel Ing.arch. Jan Hrouda pověřen přípravou koncepce Kanceláře architektury města.

„Rozhodl jsem se, na základě delších diskuzí a vyjednávání, toto pověření přijmout. Je dobré, že si vedení města konečně začalo uvědomovat dlouhodobě neutěšený stav v oblasti koncepčního rozvoje města.
 
Foto: Aleš Bárta
Na tento stav jsme se snažili jako opozice marně upozorňovat většinou minulých let a podobné hlasy zaznívaly také z řad odborné veřejnosti města. Toto téma je mimo jiné také jedním z pilířů našeho programu a proto jsme rádi, že se můžeme takto intenzivně podílet na jeho realizaci.“ řekl k tomu Jan Hrouda.
Kancelář architektury města by se měla, v obecné rovině, stát garantem koncepčního rozvoje města, od zásadních strategických a plánovacích dokumentů, přes přípravu důležitých městských investic po úpravy veřejných prostranství a krajiny ve městě. Mělo by se jednat o tým odborníků v čele s ředitelem – městským architektem.
Tento tým by koordinoval jednotlivé oblasti a záměry rozvoje města, připravoval související materiály a podklady pro potřeby rozhodování politiků, spolupracoval na přípravě staveb i rekonstrukcí veřejného prostoru. A v neposlední řadě by tato témata prezentoval veřejnosti a zapojoval občany do procesů přípravy a plánování města.
 
Foto: Aleš Bárta
Velikost Kanceláře architektury města a s tím související počet pracovníků a potřebný rozpočet této organizace bude odviset především z rozsahu úkolů a pravomocí, kterými bude pověřena. Od několika členného týmu připravujícího především základní koncepční dokumenty a koordinujícího rozvoj města po velkou organizaci zabezpečující například i vlastní zpracování nového územního plánu nebo vypracování konkrétních záměrů a studií.
Právě tyto všechny otázky budou součástí intenzivní práce následujících měsíců, do které budou zapojeni jak externí experti, tak místní odborná veřejnost. Výsledkem by měla být koncepce vzniku Kanceláře architektury města předložená zastupitelům v září tohoto roku.
„Pochopitelně kroky ke vzniku takovéto organizace jednoznačně vítám. Jako PRO! Ústí jsme opakovaně zdůrazňovali, že městu tento typ odborné práce jednoznačně chybí, což se podepisuje na kvalitě veřejného prostoru, udržitelnosti záměrů a investic, či na stavu přípravy nového územního plánu.
Věřím, že dobře připravená koncepce Kanceláře architektury města a kvalitní, odborné a otevřené výběrové řízení na jejího budoucího ředitele by mohlo do Ústí přilákat zkušené odborníky a konečně nastartovat tolik potřebný a dnes dlouhodobě opomíjený koncepční rozvoj města.“ dodal Jan Hrouda.
 
Ing.arch. Jan Hrouda: arch.hrouda@gmail.com; +420 608 663 006