Vyjádření PRO! Ústí k odchodu z vedení města

PRO! Ústí v pondělí 8. listopadu 2021 po devíti měsících vypovědělo koaliční smlouvu a naši radní rezignovali na své posty. Nikoho to nemrzí víc než nás, protože od spolupráce s koaličními kolegy z ANO, ODS a Sportovců jsme si mnoho slibovali. Účast v koalici má ale smysl pouze za předpokladu, že v ní máte skutečné partnery a šanci prosazovat svůj program. Bohužel se v několika situacích během posledních měsíců ukázalo, že toto nebyl náš případ. Poslední taková situace se týkala projektu uvedeného v koaličním memorandu o spolupráci na prvním místě a naší hlavní motivace pro vstup do vedení města – zřízení příspěvkové organizace Kancelář architektury města (KAM).

Naše město se dlouhodobě potýká se špatně připravenými projekty, které se musí následně draze předělávat, s nekoncepčně řešeným veřejným prostorem, který není příjemný ani přívětivý k jeho obyvatelům a návštěvníkům, s neúspornými opravami, neinformovaností občanů či již několik let stagnujícím územním plánem. Všechny tyto problémy by mohla řešit právě KAM – odborný orgán, který uvažuje koncepčně, celistvě a s výhledem nad čtyřletá volební období. Zřízení KAM je zaneseno i ve Strategii města pro roky 2021–2030 a naši koaliční partneři se k němu svým podpisem zavázali; přesto jej však většina z nich na zastupitelstvu nepodpořila.

Jestliže koaliční partneři poruší takto zásadní bod vzájemné dohody, pozbývá pro nás spolupráce smysl. Na rozdíl od některých z nich si totiž nemyslíme, že trvat na podepsaných dohodách je dětinské. Sporem o KAM tak vyvrcholily neshody v koalici, které začaly v souvislosti s červnovou volbou ředitele ústecké zoo, kdy primátor zveřejnil soukromou korespondenci našeho hnutí a očernil členy výběrové komise, která doporučila na prvním místě Petra Fejka (dodnes jsme se my, Petr Fejk, ani dotčení členové komise nedočkali omluvy).

Připomenout můžeme i vyhlášku o odpadech, u níž jsme se až na zastupitelstvu dozvěděli, že ji někteří členové koalice nepodpoří, či rezidentní parkovací zóny na Klíši, které navzdory našim připomínkám a výzvám odmítla většina našich partnerů v radě řešit. Ke střetu došlo i v případě rozpočtu na rok 2022 – naší radní, Evě Outlé, do něj primátor při přípravách nemístně zasahoval a tlačil ji k předčasnému projednání, přestože podle harmonogramu měl být na programu zastupitelstva až v prosinci. Do vedení města jsme šli s tím, že budeme usilovat, aby město bylo řízeno odborně a transparentně.

Očekávali jsme férové jednání, konstruktivní řešení sporů a dodržování předem domluvených a v některých případech i podepsaných dohod. Zklamáni jsme nakonec byli v obou případech. Našim bývalým koaličním partnerům přejeme v sestavování již třetí koalice za toto volební období hodně štěstí. Pracovat pro Ústí budeme samozřejmě dál, jen to bude z opozice. Jsme připraveni jednat se všemi stranami a podpořit body, které lidem v tomto městě zlepší život.

P.S. Osobně děkuji těm z koaličních zastupitelů, kteří se v průběhu uplynulých měsíců chovali fér a uzavřené dohody dodržovali. Vážím si toho.