Komu nevadí popelnice na chodníku?

Chodník lemovaný řadou velkých kontejnerů, každý dokořán otevřený, rozhrabaný a odpadky rozházené všude okolo. To je každodenní obrázek některých ústeckých ulic. A přitom by pro vylepšení stačilo tak málo, schovat svou popelnici v období mezi svozy do dvorních traktů tamních domů. Znamenalo by to pro majitele domu vyměnit velký kontejner za několik menších, a ty jednou týdně před návštěvou popelářů vyvézt před dům. Ale pro část zastupitelů, třeba Reného Hladíka (SPD), je to nesmyslný požadavek, obtěžování občanů.

Mnoho Ústečanů už takto funguje léta, a to jak u rodinných domů v okrajových čtvrtích, tak u činžáků v centru města. Dokonce to od roku 2008 řeší městská vyhláška „o čistotě a zeleni“, která nařizuje, umísťovat popelnice „především“ na vlastní pozemek. Nemluvě o tom, že lze postihnout i nepovolený zábor městského prostranství, čímž popelnice na chodníku jsou. Bohužel plnění těchto norem úřad nevymáhá, a tak nám bují „výstavou popelnic a jejich útrob“ trvale zohyzděné lokality, jako třeba Palachova ulice na přiložených fotografiích.

Je logické, že nelze uplatňovat stejný požadavek na uklízení popelnic u sídliště, kde panelové domy nemají jako činžáky své dvory a často dokonce ani vlastní pozemek (je z hygienického hlediska nesmyslem popelnice umísťovat do domů a takový návrh nikdy nepadl). Ani přesto by ale nová vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, kterou musí kvůli změně legislativy do konce letošního roku zastupitelstvo přijmout, neměla rezignovat na nějaké opatření.

Stejně jako již platná vyhláška „o čistotě a zeleni“ by mohla vyžadovat uklízení popelnic z veřejných chodníků a silnic především na vlastní pozemek tam, kde to objektivně možné je. Na sídlištích to bývá skutečně mnohdy neřešitelný problém, ale jinde to zásadně přispěje ke zlepšení čistoty a vzhledu města.