Zpackaná anketa o “Lidlu” na Střekově

Forma ankety vytvořená vedením města a střekovského obvodu ke spornému projektu výstavby obchodního centra na Střekově je totálně promarněnou šancí zjistit názor veřejnosti. Naopak skýtá obrovský prostor pro manipulaci se získanými daty ve prospěch developera.
Zaprvé klade zbytečně velký důraz na skutečnost, zda dotazovaný bydlí na Střekově. Vzhledem k tomu, že projednávaná parcela leží sotva sto metrů od Benešova mostu, mají k ní obyvatelé centra města často blíže než občané z opačného konce Střekova. Ztrácí tak smysl určovat váhu názoru podle trvalého pobytu.
“Co ale představuje větší problém, je práce s osobními daty. Údaje o respondentovi se do anketního lístku píší pouze v případě, že chce být zařazen do slosování o ceny. Není tedy nutné uvádět ani jméno. Anketa je tak vlastně anonymní a tím pádem i snadno manipulovatelná. Každý člověk s tiskárnou si může vytvořit libovolné množství kopií a vyplnit je podle preferovaného názoru. Z toho vyplývá, že žádný výsledek takovéto ankety nemůže být brán jako spolehlivý nebo vypovídající,” poznamenal zastupitel za PRO! Ústí a bývalý střekovský místostarosta Jiří Němeček.
Další zásadním problémem je pak omezený výběr možností. Respondenti nemají příležitost vyjádřit vlastní postoj pokud nespadá do kategorie buď postavit obchodní centrum nebo nechat plochu nezastavěnou. Anketa jiný názor na druh zástavby prostě nepřipouští. V neposlední řadě také nevidíme důvod, proč nemohla vzniknout anketa i v online podobě a je pouze papírová s možností si formulář vyzvednout na úřadě či si jej vystřihnout ze střekovského zpravodaje.
Občané by jistě ocenili, že nemusí nikam nic nosit a anketa by zároveň byla přístupnější pro mladší generace. Pokud v tom samozřejmě nebyl záměr, jak mladší generaci od hlasování odradit.
PRO! Ústí původně iniciativu vedení města na vyhlášení ankety vítalo, je však škoda, že se k jejímu vytvoření nakonec nepřistoupilo profesionálně. Za příklad dobré praxe doporučujeme autorům ankety nahlédnout na původní dotazník občanského spolku Váš Střekov z roku 2013, který tehdy mimo jiných inicioval člen spolku Jiří Němeček (http://vas-strekov.formees.cz/f/dotaznik/?fbclid=IwAR1T8VOc23WoeB7Y6G97ViVEUMTJsJbTu86Wz29iddykC4Jx5tOzzjRYNkQ).