Zamyšlení nad rozpočtem pro rok 2020

V prosinci si vedení města a střekovské radnice schválilo rozpočty na rok 2020. Předcházelo tomu fňukání náměstkyně primátora, jaká je to tragédie, když nejsou v rozpočtu peníze. Střekovský starosta nářky vyslyšel a přispěchal na pomoc. Velkoryse se vzdal 4 mil. Kč, které jsou určeny pro financování provozních záležitostí obvodu Střekov. Prý je to pro dobrou věc, protože z toho zařídil opravu Novoveské ulice. Ve skutečnosti tyto finanční prostředky dostal městský obvod Neštěmice a Severní Terasa na odměny zastupitelů a mzdové náklady úředníků, a to oba stejným dílem. Jistě, nejsme proti, aby se mzdové náklady navyšovaly, obzvláště, když na ně stát obcím peníze posílá. Úsměvné pak bylo, když si primátor a jeho náměstkyně coby zastupitelé střekovské radnice odhlasovali navýšení svojí zastupitelské odměny. Peníze na tyto navýšené odměny však do rozpočtu Střekova neposlali. Prý jich má Střekov dost.
Podíváme-li se podrobně na vývoj příjmů města Ústí nad Labem za období 2014 – 2019, zjistíme, že příjmy vzrostly o 540 mil. Ekonomice se daří, vybírá se více na DPH, je nízká nezaměstnanost, a tak na účet města postupně přitéká více peněz, jak je vidět z tabulky. Půl miliardy korun, rozdíl mezi příjmy roku 2019 a 2014, to není přeci zanedbatelná částka, z toho se dá již něco pořídit, Ústí přešlapuje na místě a potřebuje rozvojové investice. Kde ale jsou?
 
 
Při sestavování rozpočtu se velkoryse naplánuje objem investic, ale během roku se „zreálňují investiční výdaje“, které se pak využijí, kde to právě podle vedení města hoří, zpravidla je to oblast sportu. Městská infrastruktura se stále více propadá do vnitřního dluhu, neinvestuje se do komunikací, chodníků, kanalizací v okrajových částech města, ale peníze na to v podstatě jsou. Při sestavování rozpočtu se velkoryse naplánuje objem investic, ale během roku se „zreálňují investiční výdaje“, které se pak využijí, kde to právě podle vedení města hoří, zpravidla je to oblast sportu.
 
 
V první tabulce je přehled o celkových investicích města. Realita je však taková, že se daří plán plnit na necelých 40%. Ve druhé tabulce jsou vybrané investice do infrastruktury města, které by vzhledem k celkovým příjmům mohly být výrazně vyšší. Pozitivně by snad mohl být hodnocen rok 2019, kdy se plán a realita liší jen málo. Předchozí období je stejně bídné jako u celkových investic.
Vedení města si však vystačí s konstatováním, že je problém, ale cestu nehledá. Žije ve stereotypu, které v městě nastavily předchozí vlády. Potýká se s tímto neblahým dědictvím, která má za následek úpadek ZOO, přitom by stačilo důkladně prověřit městské organizace, zda se chovají s péčí řádného hospodáře a pak nastavit nová pravidla, která povedou k tomu, že se rozpočet nebude projídat, ale odrazí se v perspektivních investicích.
Za PRO! Ústí proto stále voláme po diskusi ohledně statutu města – ten nastavuje i ekonomické vztahy město vs. obvody. Není ale stále zájem, ono to takto vlastně zatím vyhovuje. Městské obvody tak podle našeho názoru dospějí k zániku. Nakonec budou peníze pouze pro politickou reprezentaci a na platy úředníků. Na rozvoj obvodů v jejich vlastní zodpovědné správě však nezbydou vůbec.
Pak může nastat doba crowdfundingových sbírek, jak je prezentuje střekovský starosta. Sám z obvodního rozpočtu přispěje na mzdy Severní Terase a Neštěmicím a na nákup lázní Vrbenského se chystá uspořádat sbírku jak kdysi na Zlatou kapličku /stavba Národního divadla/. Lázně Vrbenského mohly být dávno v majetku města. Tehdy v roce 2015 byla cena 2 mil. Kč. Dnes se nabízí za 5,5 mil. Kč, ale bez zahrady. Smysluplné je však mít v majetku kompletní nemovitost, tj. budovu samotných lázní včetně zahrady.
Při troše dobré vůle jsou peníze i na revitalizaci bývalých jeslí na Kamenném Vrchu, kde již dávno mohla fungovat pobočka krajské knihovny. Projekt je hotový, stavební povolení platné, dotace vyřízené, není na co čekat. Knihovna již dávno není pouze půjčovnou knih, může být místem pro besedy, pořádní výstav, její funkce v kultuře je nezastupitelná. Navíc považujeme za úspěch, že se nakonec nepodařilo realizovat původní záměr umístit sem Policii ČR. Nebýt liknavého přístupu Policie ČR, mohla již dávno využívat zrekonstruované prostory v Truhlářově ulici. Střekovský obvod jí v roce 2017 pro to vytvořil nadstandardní podmínky. Přeji Vám krásný nový rok a ať se nám všem zablýská na lepší časy!