Dočká se Střekov knihovny na Kamenném Vrchu?

Revitalizace bývalých jeslí na Kamenném Vrchu je ohrožena. V rozpočtovém provizoriu se s tímto záměrem nepočítá. Přednost dostalo vybudování služebny Policie ČR v Krásném Březně. 

Starostka městského obvodu Neštěmice Yveta Tomková se nechává slyšet, že rekonstrukce objektu bývalé školky bude částečně financována z prostředků obvodu, pak že bude požadovat 30 mil. Kč na financování celého projektu od města. Dále tvrdí, že má již platné stavební povolení, aby se jinde Ústečané z tisku dozvěděli, že vlastně každou chvíli čeká na vydání stavebního povolení speciálním stavebním úřadem. Tak jak to vlastně je? 

Chápu, občané potřebují mít pocit bezpečí a k tomu přítomnost Policie ČR v těchto problematických místech určitě přispěje. Ale musí to být na úkor obnovení občanské vybavenosti v jiném obvodě? Bezpečnost se přeci dá optimálně řešit mobilní policejní služebnou. Náklady na tuto služebnu by byly daleko nižší a její operativní přítomnost právě v kritických místech by daleko lépe přispěla k pocitu bezpečí. Notabene by mohla být využívána nejen v Krásném Březně a Neštěmicích.

Městský obvod Střekov má kompletně připravenou dokumentaci k realizaci záměru. Revitalizaci objektu na Kamenném Vrchu může financovat i z externích zdrojů, existuje totiž dostatek dotačních titulů, které lze pro tyto účely využít.

Nedomyšlená privatizace obecního majetku zbavila některé obvody významných příjmů, městský obvod Střekov jen v roce 2010 prodal majetek za 55 mil. Kč a peníze odevzdal magistrátu. Tato výše naprosto vybočuje od prodejů ostatních obvodů, kdy se jednalo o částky mezi 2 až 5 mil. Kč. Bůh ví, kde ty peníze nakonec skončily. Střekovu by se měla aktiva vrátit alespoň v revitalizaci objektu Kamenná na sídlišti, které má přes 2,5 tis. obyvatel. Neštěmicím totiž podstatný majetek zůstal a příjmy z tohoto majetku jsou přes 20 mil. Kč. Ostatní obvody takový majetek již nemají. Mám zato, že obvody nemají nastavené stejné podmínky, což popírá princip rovnosti chráněný ústavním právem.