Zřiďme dotační fond pro univerzitu

Univerzita J. E. Purkyně je už léta příjemcem pravidelné roční dotace cca 200 tisíc korun z městského rozpočtu. A považuji to za správné, neboť funkce univerzitního města je pro budoucnost někdejší průmyslové metropole jedna z nejvýznamnějších.

Ale město překvapivě nemělo nikdy velké ambice ovlivňovat, na co akademici dotaci využívají. Peníze nejčastěji mířily na akce univerzity třetího věku a univerzitní knihovny, které navštěvovala i ústecká veřejnost. Ale když se kvůli covidu tento segment služeb omezil na minimum, vedení univerzity loni navrhlo, že městskou dotaci tentokrát použije na tisk publikace ke 30. výročí svého založení.

Tehdy jsem jako čerstvý radní pro kulturu vystoupil proti. Vždyť taková dotace nedává smysl. Jaký má publikace přínos pro město, navíc by ji univerzita vydala tak jako tak. Navrhl jsem, aby město pro příště zřídilo klasický dotační program, do nějž budou jednotlivé fakulty předkládat žádosti na konkrétní projekty, které by měly přinášet prospěch městu, řešit místní problémy.

Výběr těch nejzajímavějších by zůstal plně na straně radnice jako u klasických dotačních fondů na sport či na kulturu. Rozhodovala by komise, v níž by zasedali předsedové poradních komisí rady (kulturní, sociální a sportovní) a radní pro kulturu a školství. Samozřejmě by takový dotační fond musel nabízet více než obligátních 200 tisíc korun. Pro rok 2022 jsem navrhl zvýšit částku na 500 tisíc. Přál bych si, aby se tento záměr dočkal naplnění i přes mou rezignaci na pozici neuvolněného radního pro kulturu vyvolanou odchodem PRO! Ústí z koalice v říjnu 2021. Jinak potenciál spolupráce s UJEP zůstane využitý sotva z polovice.