Proč ještě nejsou položeny kameny zmizelých Stolpersteine?

Na jaře roku 2021 jsem iniciovala položení kamenů zmizelých – Stolpersteine. Po schválení radou města jsem v dubnu oslovila nadaci Guntera Demniga s přáním, zda by bylo možné kameny dodat do konce srpna, abychom nejpozději v listopadu uspořádali pietní akt.

Z nadace došla kladná odpověď, následně proběhlo několik upřesňujících informací a v červenci došla zpráva, že bude realizována výroba kamenů dle našich požadavků. V dopise byl uveden seznam dalších 24 měst, které též kameny objednaly. V srpnu byly všem kameny dodány.

Všechna města kameny již uložila v období září až listopad. Vybrané oběti holocaustu žily před tím, než na ně dopadly norimberské zákony, v Revoluční ulici. Na chodníku je položena dosluhující zámková dlažba.

Aby mohla být obětem vzdána patřičná úcta, bylo nutné chodník předláždit žulovými kostkami. Jedná se o část chodníku po levé straně od Mírového náměstí k objektu bývalé prodejny Baťa. Místa pro uložení kamenů jsou snadno rozpoznatelná, jsou označena červenou barvou. Je to osm bodů. Na pořízení kamenů jsme jako radní města poskytli finanční dary. Město nemuselo vynaložit ani korunu. Chodník je nutné tak jako tak předláždit a peníze v rozpočtu byly a jsou, nota bene když ještě zastupitelka Věra Nechybová přesvědčila většinu zastupitelů, aby schválili převod kompenzačního bonusu nahrazujícího výpadek daňových příjmů místo do finanční rezervy na posílení rozpočtové položky opravy a údržba místních komunikací se slovy: „je zde žalostný nedostatek prostředků na opravy“. Ve skutečnosti je tato položka ve výši 108 mil Kč k 30. 11. 2021 čerpaná jen na 30 %. Pietní akt mohl proběhnout v listopadu, na výročí Křišťálové noci, nebo nyní 27. ledna na Mezinárodní den památky holocaustu.

Snad město stihne datum 28. dubna, Jom hašoa, státní vzpomínkový den, který připomíná 6 milionů židovských obětí holocaustu. Většina ústeckých Židů se stala obětí nacistické perzekuce, přeživší nebo jejich potomci se však ani dodnes v převážné většině nedomohli svého majetku. Privatizace před 30 lety mohla částečně křivdu napravit, nestalo se tak. Takový majetek se nachází i v Revoluční ulici.