Jak ŘSD pomohlo soukromému investorovi

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se už nějakou dobu snažilo od města odkoupit pozemky v Krásném Březně kvůli výstavbě nové okružní křižovatky na silnici I/62. Během zasedání zastupitelstva se záměr odprodeje pozemků hlasoval celkem 4x. Schválen byl 7. 3. 2022 těsnou většinou zastupitelů.

Hnutí PRO! Ústí s prodejem za stávajících okolností nesouhlasí. Důvodem je kontroverzní větev A plánované okružní křižovatky směrem k ulici Karolíny Světlé. Není žádným tajemstvím, že v oblasti, kam tato větev ústí, má své pozemky společnost CPI. Ta zde dlouhodobě prosazuje záměr stavby obchodního centra a právě chybějící dopravní napojení jí tento záměr znemožňovalo.

ŘSD sice odmítá, že by tato větev křižovatky vznikla kvůli plánovanému obchodnímu centru, jenže dopravně toto řešení příliš smysl nedává. Ulice Karolíny Světlé v současnosti není tranzitní a ani být nemůže. Nedá se z ní jet do Děčína a do Ústí jedině zbytečnou oklikou. Všichni, včetně obyvatel žijících v horní části této ulice, využívají kapacitní silnici Hřbitovní. S chystanou větví A nové okružní křižovatky ale půjde o nejkratší cestu ze sídliště Pod Vyhlídkou i severní části Krásného Března. Na cestu se přitom vejde sotva jedno auto. Bezpečnější to tedy rozhodně nebude.

Dobrou zprávou pro obyvatele Krásného Března není ani obchodní centrum od CPI. Taková stavba pouze sebere území, které by mohlo sloužit místním (např. pro školu, školku, územní pracoviště Policie, komunitní centrum) a napojením ho bude poskytovat tranzitu mezi dálnicí D8 a Děčínem. Místním obyvatelům to nepřinese vůbec nic.
Právě starostka Neštěmic (a také zastupitelka města) Yveta Tomková (Vaše Ústí), která hlasovala 3x proti záměru odprodeje pozemků a vždy ho hlasitě kritizovala, najednou zcela otočila a i díky jejímu hlasu záměr prošel, aniž by požadovala jakoukoliv změnu projektu.

Záměr výstavby nové, bezpečnější okružní křižovatky nerozporujeme, ale její větev A považujeme za přímou pomoc ŘSD soukromému investorovi na úkor města a jeho obyvatel. Krásnému Březnu to přinese více škody než užitku. Kdyby ŘSD dříve ustoupilo z požadavku na větev A, odprodej by byl nejspíš dávno schválený. Nemuseli by pak město bukanýrsky vydírat hrozbou vyvlastnění pozemků, které by v tomto případě stejně neprošlo – je k němu potřeba prokázat veřejný zájem, a ten na výstavbě větve A není. Jediný, komu stavba prospěje, je společnost CPI.