Reakce na falešná nařčení z předraženého nákupu

V Ústecký novinách č. 8 z listopadu 2021 byl zveřejněn v Městských novinách článek zastupitele za SPD Reného Hladíka – Masakr na zastupitelstvu. Zde uvádí, že jsem nezafixovala ceny elektřiny v březnu 2021, když ceny byly ještě nízké. Tím bylo způsobeno, že město zaplatí letos za elektřinu navíc kolem 18 milionů korun (dle údajů Rady města). Zastupitelé za UFO, z jejichž tvrzení pan Hladík vychází, zpochybnili tuto
částku a odhadli ji na daleko vyšší. Takže prý až se bude naříkat, že na něco nejsou peníze…

V této záležitosti se musím důrazně ohradit. Po vstupu do koalice v únoru letošního roku jsem hned na první poradě požadovala zřízení funkce energetického manažera. Byla jsem ubezpečena, že město má tuto funkci dostatečně saturovanou, že není důvod na tom nic měnit. Město hospodaří téměř s dvou miliardovým rozpočtem a je nutné předcházet rizikům v hospodaření tím, že bude mít takto důležité funkce obsazeny odborníky. A nejedná se pouze o energetického manažera, ale např. i o interního auditora. Zastupitel sám o sobě není nadán pravomocí cokoli samostatně rozhodovat.

K vyhlášení veřejné zakázky, schválení smlouvy atd. je vždy nutné přijmout usnesení kolektivního orgánu obce, což je rada nebo zastupitelstvo. Ze zákona pak po schválení např. smlouvy již samotnou smlouvu podepisuje primátor. Pokud by měl smlouvu podepsat zastupitel nebo úředník, musí být pro tento úkon vždy zplnomocněn opět kolektivním orgánem. K řádnému úkonu, jako je fixace ceny elektřiny, jsem zplnomocněna nikdy nebyla. Tento fakt dokládá i skutečnost, že pokyn k nákupu elektřiny dal v půlce srpna primátor. Považuji navíc za závažné, že město z pro mne neznámých důvodů přistoupilo na nákup elektrické energie i pro Dopravní podnik. Jedná se o ohromný objem dodávek elektrické energie. Primárně nákup této komodity je odpovědností městské firmy.

Na zastupitele Pavla Dufka (UFO) jsem z výše zmíněných důvodů v této věci pro šíření pomluvy podala trestní oznámení.