Kulturní středisko pod pochybným protektorátem

Rezignací na post ředitele Kulturního střediska města reagoval v červnu Ivan Dostál (ODS) na dlouhodobou kritiku svého způsobu vedení této městské příspěvkové organizace. A jaká je situace půl roku po jeho „odchodu“? Ivan Dostal dál řídí instituci v nově vytvořené funkci vedoucí kulturně-provozního úseku a místo ředitele dočasně zaujal ředitel Domu dětí a mládeže Jan Eichler. K lepšímu se tedy nezměnilo nic.

Když se PRO! Ústí dostalo v únoru loňského roku do rady města, neslo jako jedno z témat i problém Kulturního střediska (KS), jež spočíval v alarmujících výsledcích hloubkové kontroly hospodaření i v chabé programové nabídce. Nový koaliční partner ODS přislíbil urychlený odchod svého člena Ivana Dostála. K tomu nakonec v červnu došlo, aby „nažraný“ vlk záhy zjistil, že koza zůstala celá. V rámci řešení nastalé situace totiž vyvstal bez větší diskuze plán, že KS trvale převezme Dům dětí a mládeže (DDM), neb jde vlastně o jednu budovu, čímž se ušetří nemalé finanční prostředky na provoz. Argumentem byla i všeobecně uznávaná činnost DDM pod vedením Jana Eichlera. Tento záměr se ale nezamlouval řadě představitelů ústecké kulturní obce. Pochopitelně! Dráždila je představa, že KS povede někdejší politik (ČSSD), který v roce 2014 stál u likvidace Činoherního studia.

Jako radnímu pro kulturu se mi podařilo na poslední chvíli alespoň prosadit omezení tohoto pochybného protektorátu na dobu určitou (do konce roku 2021), s tím, že se za tu dobu najde příhodnější a dlouhodobý způsob fungování KS. Osobně jsem preferoval proměnu na městskou kulturní agenturu s novým kreativním vedením vzešlým z otevřeného výběrového řízení. Vyplňovala by kulturní nabídku ve sférách nedostatečně pokrytých soukromými pořadateli, a navíc by organizovala i kulturní akce města (to dnes padá na úředníky radnice). Vybídl jsem i členy kulturní komise rady města, aby přišli se svými podněty.

Vzhledem k nesouladu a následnému rozpadu koalice k žádnému posunu nedošlo a 20. listopadu už bez PRO! Ústí rada prodloužila Janu Eichlerovi mandát o další rok. Tím dala najevo, že do konce tohoto volebního období jiné řešení hledat ani nehodlá. Rozpočet kulturního střediska pro rok 2022 byl navržen ve stejné výši, tedy úspora provozních nákladů se nekoná. A kulturní nabídka? Tu bude s největší pravděpodobností dál určovat Ivan Dostál, takže ani tady progresi očekávat nelze.