Richard Loskot o kandidatuře na primátora Ústí nad Labem

Řekneš našim voličům, jak dlouho už jsi v PRO! Ústí a proč jsi do něj vlastně vstoupil?

V PRO! Ústí jsem téměř od jeho začátku. Vstoupil jsem do hnutí, protože přinášelo vstřícný přístup k občanům a městu, který tu doposud nebyl. Byl to nový proud, který například rozhodně odmítl herny jako místa, která ničí lidské životy a kulturu města. Především to však bylo hnutí, které otevřelo téma budoucnosti města. 

To je obrovsky důležité, protože jinak nevíte, kam jdete, jak máte postupovat. Bez toho jen přešlapujeme na místě a město se přestane vyvíjet. Už dávno nejsme městem továren a chemie. Jsme město v té nejhezčí krajinné scenérii, kterou u nás znám. Jsme místem, odkud jste do hodiny v Praze. 

To je obrovská výhoda v případě, že se soustředíte, aby zde bylo kvalitní bydlení, veřejný prostor a vyžití. Pokud se těmto věcem ale město nevěnuje a pokračuje to, co vidíme dnes, tak se z výhody stává velký problém. Lidé odcházejí, absolventi naší univerzity tu nezůstávají. Město za 30 let přišlo o více než 10 tisíc obyvatel! 

To se musí změnit, proto jsem vstoupil do PRO! Ústí, protože chci, aby Ústí byla dobrá adresa.

Letos poprvé oficiálně kandiduješ a rovnou jako lídr. Co tě k tomu vedlo?

Za tu dobu, co jsem v PRO! Ústí, se v mém osobním životě udály dvě krásné změny. Narodily se mi dvě dcery. To je životní zkušenost, která vám dodá odhodlání zlepšit prostředí pro budoucnost, pro ostatní lidi. Dodá vám to odvahy jednat. 

Současnost města je prostředím, ve kterém se musíte vyhýbat mnoha nepříjemnostem. Nutí vás to buď lakovat realitu na růžovo, a tak lhát, a nebo nadávat, což vás začne vnitřně sžírat.  To nesnesu. Jsem výtvarný umělec, architekt. Mou vnitřní životní náplní je být tvořivý a to mě nutí jednat. Vedu nyní ateliér tvorby ve veřejném prostoru na Fakultě umění a architektury. Město je pro mě důležité téma, které řešíme v mém oboru. Mám znalosti o současných přístupech a vývoji měst. 

Jsme hnutím, kde je mnoho skvělých osobností, přátel, kteří se umí dohodnout na změně. Politika je vyčerpávající, a tak je dobré se po čase částečně obměnit a jít do toho s novou energií.

Projekt revitalizace ústeckého cukrovaru, který Richard dlouhodobě tlačil a prosazoval. V rámci financování z Fondu spravedlivé transformace se projekt bohužel nedostal přes výběr Ústeckého kraje.

Volební slogan PRO! Ústí do letošních voleb zní: “Nám to nestačí!” Co to znamená pro tebe?

Mně nestačí, jak vypadá veřejný prostor, jakým způsobem se zde provádí úklid, údržba mobiliáře a zeleně. Nestačí mi, že Městská policie funguje jen na zavolání. Nestačí mi, jak vypadají současné rekonstrukce našich ulic a veřejného prostoru. 

Místo kvalitního řešení se nám všude po městě roztahuje levná, rozpadající se zámková dlažba a město má přitom v rozpočtu na tyto investice statisíce, ne-li miliony, které není schopné proinvestovat. 

Nestačí mi, když jako občan neustále dostávám odpovědi typu: “Jo, to není náš problém, to je obvodu.” A nebo naopak. Protože je v tom hrozný zmatek, frustrovaní jsou nakonec občané i úředníci. Nestačí mi, jak je město nepřehledné. Nestačí mi, že 14 let je v našem centru otevřená stavební jáma. 

Nám nestačí, jaké to tu je, protože víme, že to tu může být mnohem lepší. Jak už jsem předestřel: Ústí má úžasnou polohu v krásné krajině Českého středohoří. Řeka Labe městu dala život, jméno i energii a přitom s ní vůbec nežijeme. Máme geografickou výhodu, jsme na důležitých dopravních cestách, jsme v lidnatém regionu. Tolik příležitostí a zatím vidíme jen promarněné šance.

Představíš voličům naše priority pro následující čtyři roky?

Našimi prioritami je mít opět vlastní technické služby a zahradnický podnik, které by pečovaly trvale a kvalitně o veřejný prostor. Současné řešení, kdy tady máme jeden velký soukromí subjekt, je neefektivní. Jsme jediné větší město v republice, které má takové řešení péče o majetek a čistotu města. Ostatní města mají své technické služby a případně až o odpadové hospodářství se stará soukromá firma. 

Když se neustále střídají firmy, které pečují o konkrétní místo nebo třeba o konkrétní lavičku, je to na tom vidět. Nemají zkušenost s daným místem, a tak hledají vlastní (většinou rychlé) řešení. Úředníci nemají kapacity to kontrolovat. Vznikají tak i neodborné zásahy v zeleni. 

Naší prioritou, která s tím souvisí, je také veřejný prostor ve smyslu plánování. Je naprosto nutné zřídit skupinu lidí – architektů a dalších odborníků, kteří by pro město plánovali stavební řešení veřejného prostoru. Mluvím konkrétně o Kanceláři architektury města, kterou už jsme prosazovali v minulém období (bohužel bez podpory zastupitelstva).

Kdo myslíte, že tyto záležitosti řeší dnes? Projekty na rekonstrukce ulic jsou většinou soutěžené na cenu, a tak se staví z nejlevnějších materiálů, levně a jen se sledují normy. Materiály se brzy rozpadají, zeleň trpí.

Revitalizace Parku Republiky a ikonického ježka, na které se Richard podílel.

Třetí prioritou je doprava. To pro nás nejsou jen silnice, ale také chodci, hromadná doprava, cyklisté. Máme několik řešení parkování na sídlištích, ale ne na úkor zeleně.

Neodmyslitelnou prioritou je bezpečnost. Je potřeba posílit autoritu strážníků. Ta změna musí přijít od jejich vedení. Nesmí mít pocit, že jejich přítomnost nikam nevede a pokuty jsou řešeny domluvami a nebo dále neřešeny. Chceme je posílit nejen v počtech, ale především v jejich reputaci.

Školy musí mít odbornou pomoc na magistrátu v řešení projektů a dotací, aby se nestalo, že tu budeme mít několik supervybavených škol a spoustu těch, které nemají ani na výměnu oken.

Nový mobiliář ve veřejném prostoru před Hraničářem z dílny Richarda Loskota a studia UAII.

PRO! Ústí často působilo jako hnutí velkých vizí, proč ta změna?

Vizi rezidenčního města v krásné přírodě neopouštíme, je dlouhodobá. Nejprve je ale nutné vyřešit základy, na kterých tu vizi můžeme stavět. 

V našem městě panuje chaos. Je to dáno jeho současným statutem. Málokdo ví, o co vlastně jde, ale je to stavební pilíř větších měst. Město tím říká, jak se bude organizovat, dělit a řídit. U nás máme čtyři obvody, ale problém je, že nemáme přehledně “jednoduše” vyřešeno, kdo se o co stará a podle čeho se sestavuje rozpočet pro obvody. Z toho neustále vznikají hádky a nedorozumění mezi magistrátem a obvody. Jsme připraveni hledat konsensus, aby se situace uklidnila a vyřešila.

Pochopili jsme, že není možné realizovat vize, které jsou v jiných městech realitou, dokud nebudeme mít odpovídající strukturu magistrátu. Není možné, aby se o veřejný prostor (což je nakonec téměř vše, čím město je) staral jen jeden odbor, když třeba v Liberci se mu jich věnuje rovnou pět a na jeho kvalitě to jde vidět. Není tam více úředníků, ale mají odpovídající strukturu řízení a mají tak kompetentní vedení.

Naší vizí je, aby město mělo vlastní kompostárnu, re-use centrum nábytku, více bytů, veřejné sportoviště. O to se musí starat vlastní služby a ty nejprve musíme posílit. Krok po kroku k té velké vizi. 

Jak se zatím ukazuje, bude se letos o přízeň voličů ucházet mnoho politických stran. Proč by podle tebe měli dát hlas voliči právě PRO! Ústí?

Získali jsme mnoho zkušeností a z mnoha jsme se poučili. Podívejte se na naší kandidátku. Jsme skupinou lidí, v níž najdete kreativce, právníky, ekonomy, architekty, historiky, sociální odborníky. V mnoha ohledech ve svých povoláních řešíme město. Vždy jsme prosazovali do organizací města odborníky a v tom budeme i pokračovat. Jsme otevřeným hnutím a každého zveme, aby přišel a diskutoval s námi. Když si prostudujete náš program, tak zjistíte, že má sice méně bodů, ale o to je propracovanější v jejich řešení, abychom je mohli co nejdříve realizovat.

Co by si PRO! Ústí mělo podle tebe odnést jako zkušenost do dalšího volebního období?

Většina z nás vstoupila do politiky z důvodu občanské nespokojenosti se situací ve městě. Vyšli jsme z pozice politického aktivismu. To je přístup, který je v občanské společnosti důležitý. Ale pravdou je, že nemůžete být politikem a aktivistou zároveň. Každý má své nástroje a možnosti. Nelze být v obou rolích. Vytváří to pak nedůvěru politických partnerů i občanů. Museli jsme to oddělit a s takovým rozhodnutím jdeme do nového volebního období. 

Jaký máš vztah k Ústí nad Labem?

Vyrůstal jsem v Krásném Březně, kde je ze sedmého patra panelového domu úchvatný  výhled na Mariánskou skálu a údolí Labe. Je to široký výhled na město a nutí vás o něm přemýšlet. Možná, že právě tam se ve mně rodil silný vztah k místu. Po studiích na Akademii v Mnichově jsem se vrátil, protože jsem cítil, že zde mám srdce. 

Richard Loskot zahajuje sběr podpisů za referendum o vyvlastnění “Díry na Míráku”

Nabitý zkušenostmi ze studií v zahraničí jsem chtěl ze sebe městu něco předat. S přáteli jsme začali pořádat pro veřejnost Pecha Kucha večery. To nás přivedlo do Hraničáře, který dnes funguje skvěle jako Veřejný sál Hraničář. Snaha něco zde tvořit a lepšit mě neopouští. Podílel jsem se na úpravě prostranství před Hraničářem, okolí Ježka v Parku Republiky, založili jsme komunitní zahradu, navrhl jsem expozice pro Muzeum (čímž jsem se i dovzdělával o místních faktech). Mým velkým projektem a snem je proměnit bývalý cukrovar a přilehlý břeh Labe.

V současnosti žiji s rodinou v centru města s výhledem na údolí Labe. Jsme vášnivými turisty, a tak vlakem často vyrážíme do okolní krajiny, kterou oproti jiným městům máme tak blízko a tak rozmanitou: Středohoří, Krušné hory, Česko saské Švýcarsko, Poohří,…

MgA. Richard Loskot

Vysokoškolský pedagog a kreativec s láskou k veřejnému prostoru. Do veřejného života v Ústí nad Labem se zapojil už mnohokrát svými projekty, mimo jiné třeba jako spoluzakladatel Veřejného sálu Hraničář, revitalizací Parku Republiky nebo nejnověji prostoru kolem kavárny KOLOcafé na střekovském nábřeží.