Milionová díra ve střekovském rozpočtu a lidsky ubohé hledání viníka

V aktuálních Městských novinách vyšel článek naší zastupitelky Evy Outlé k zásadnímu pochybení vedení Střekova při plánování rozpočtu. Obratem se dočkal reakce náměstkyně primátora ještě ve stejném čísle těchto novin a dohru celé kauzy bude Střekov pociťovat i následující roky. Jako první uvádíme původní článek naší zastupitelky v původní (nezkrácené) podobě.

Kouzla se střekovským rozpočtem

Střekovská zastupitelka, předsedkyně finančního výboru a současně náměstkyně primátora, Věra Nechybová, je přesvědčena, že na účtech střekovské radnice leží mnoho nevyužitých peněz. Proto při sestavování návrhu rozpočtu pro rok 2020 prosadila, aby městský obvod Střekov jako jediný nedostal obvyklé 4 miliony korun na provoz a dále nedostal ani navýšení finančních prostředků na mzdy a odměny zastupitelů. S primátorem, který je též i střekovský zastupitel, však na Střekově hlasovali pro navýšení své zastupitelské odměny.
Ušetřené 4 miliony korun ze střekovského rozpočtu obratem poslali rovným dílem obvodu Severní Terasa a Neštěmice na navýšení odměn zastupitelů a mzdy úředníků.
Nesouhlasili jsme s krácením střekovského rozpočtu, tenčící rezerva z příjmů, jejichž zdrojem byla nepromyšlená privatizace, měla být využita na smysluplnou revitalizaci bývalých jeslí na Kamenném Vrchu, pro kterou je hotový projekt, platné stavební povolení a schválená dotace na zateplení. V objektu měla být mimo jiné umístěna bezbariérová knihovna, kdy se uvažovalo pro návštěvníky o využití zahrady.

V rozpočtu díra přes 8 milionů Kč, rezerva žádná

Současné vedení však tento záměr nepodporuje a rezervu již v loňském roce zapojilo do rozpočtu na svoje priority. Střekovský starosta Petr Vinš se nechal opít rohlíkem, když slyšel nářky náměstkyně primátora, že nejsou peníze. Prý když může, tak pomůže.
 
Komentář starosty Střekova, Petra Vinše, ke článku na FB stránce PRO! Ústí “Zamyšlení nad rozpočtem pro rok 2020”
Rozpočty na magistrátu a na střekovské radnici se tedy přes naše protesty v prosinci 2019 schválily. K překvapení všech však bylo na hned lednovém střekovském zastupitelstvu předloženo rozpočtové opatření, protože jaksi chyběly peníze na dokončení služebny pro Policii v Truhlářově ulici. Ty do rozpočtu opomněli střekovští radní naplánovat, přestože v den, kdy schválili rozpočet, schválili současně posunutí termínu dokončení služebny na leden 2020. No a faktury se platí až když je dílo řádně dokončeno a předáno. Co s tím?

Nyní bylo potřeba najít viníka

V rozpočtu díra přes 8 milionů Kč, rezerva žádná. Nu, našlo se řešení, střekovský obvod požádal pana primátora o čerpání mimořádné investiční rezervy, která byla současně s rozpočtem schválena ve výši 10 milionů Kč pro všechny obvody. Takto ve střekovském rozpočtu chybí summa summarum již cca 10 milionů Kč.
Nyní bylo potřeba najít viníka, který za to může. Náměstkyně primátora peskovala střekovského tajemníka, že špatně odhadl čerpání do konce roku, dožadovala se jeho potrestání. Z koalice se tajemníka nikdo nezastal, naopak rádi přijali teorii, že je to jeho vina.
NENÍ to jen chyba úřadu. Za prvé: není pravda, že je kritický stav s výši finančních prostředků města. Městu se celkově navýšily příjmy od roku 2014 do roku 2019 o 540 milionů Kč. Stát posílá na zákonem navýšené mzdy finanční prostředky. Peníze jsou a nebylo nutné Střekovu krátit rozpočet.
Za druhé: minulé volební období jsem žádala primátorku, aby byl vylepšen informační systém tak, aby mělo vedení města a obvodů aktuální informace o čerpání rozpočtu. Marně. Dnes pokud takové informace jsou potřeba, musí si k tomu uživatel vést pomocnou evidenci.
Za třetí: k elementárním znalostem zastupitele patří to, že může podepsat smlouvu jedině tehdy, má-li dost peněz na účtu.
A za čtvrté: v roce 2015 došlo k přeskládání zastupitelstva díky přičinění ANO. To tehdy reprezentovala také Věra Nechybová. Zemětřesení postihlo nejen magistrát, ale později i střekovskou radnici. Střekovský úřad byl v souvislosti s těmito událostmi paralyzován, trvalo nějakou dobu než došlo k personální stabilizaci. To mělo příčinu i v nečerpání finančních prostředků. Paradoxně jsou to také peníze, které tak současné náměstkyni primátora vadily, že navrhla krácení rozpočtu. Střekovský úřad má svoje personální limity, ale daří se mu postupně krizi překonat a bylo jen otázkou krátkého času, kdy se vypořádá se zanedbaným dědictvím.
 
Následuje článek, který jako reakci napsala současná náměstkyně primátora a zastupitelka na obvodě Střekov – Věra Nechybová. Ponecháme toto schovávání vlastního selhání za osobu tajemníka, který se proti nařčením vysoce postavených politiků může jen těžko bránit, raději bez komentáře.
 
 
Online verzi aktuálních Městských novin naleznete ZDE.