Zůstaňte v obraze

Nechte nám kontakt a my vás budeme pravidelně zásobovat novinkami z našeho hnutí.

Report ze zasedání zastupitelstva 10. 4. 2017

Pokračování přerušeného jednání zastupitelstva opět odhalilo zásadní problémy vyvolané minimální četností zasedání zastupitelstva svolávaného vedením. Na mimořádný termín jednání bohužel z pochopitelných důvodů (nemožnost narychlo změnit pracovní plán či dohodnuté schůzky) nedorazila celá řada zastupitelů. Počet přítomných tak celé zasedání kolísal těsně nad hranicí 20 zastupitelů (z celkových 37). Ani opozice ani koalice neměla na místě svou většinu (min. 19 hlasů), takže u mnohých bodů bylo předem jasné, že k nim nebude možné přijmou žádné usnesení.


1. Zastupitelé schválili dotace významným tradičním kulturním institucím ve městě – Galerii Emila Filly a Severočeské vědecké knihovně. Ve schváleném návrhu vedení města byly dotace nižší, než byly požadavky jednotlivých institucí, které tak budou bohužel muset vynechat některé plánované aktivity. Náš protinávrh na navýšení finančních prostředků Galerii Emila Filly bohužel nebyl schválen. Návrh na hledání možností zvýšit ještě letos příspěvek Severočeské vědecké knihovny sice nebyl schválen, když ho předložilo PRO! Ústí, ale nakonec se k němu přihlásilo vedení města, a tak má knihovna alespoň naději.

2. Podobná situace nastala také u dotace Hraničáři, kdy byla výše financí na celoroční provoz nakonec snížena na 1,35 mil s tím, že byly navíc také vyškrtnuty dílčí dotace na jednotlivé projekty jako je např. “Léto na ulici”. Dle našeho názoru se Hraničář výborně etabloval na kulturní mapě města a je hojně navštěvován ústeckou veřejností. Navrhly jsme proto protinávrhy se zachováním původně žádané výše dotace 1,5 mil. a zachováním dílčích dotací ve výši cca 300 tisíc. Ani jeden bohužel neprošel.

3. V dotaci na lodní dopravu se podařilo zásluhou zastupitelů PRO! Ústí a TOP 09 zvýšit vedením města navrhovaný příspěvek na provoz oblíbené výletní lodi Marie. Radní hodlali uvolnit jen něco málo přes polovinu žádaných prostředků (200 tisíc korun), přestože provozovatel a majitel lodi Ivo Jiroušek zdůrazňoval v žádosti, že letos ho čekají mimořádné investice na udržení historického plavidla z roku 1908 v provozu. Dotace nakonec dosáhla 300 tisíc.

4. Naopak snaha zastupitelů PRO! Ústí uspořit městu čtvrt miliónu investovaných do komerční sportovní akce Run Tour vyšla vniveč. Zastupitelé PRO! Ústí zdůraznili, že proti podpoření akce z městských prostředků vystoupili všichni členové sportovní komise rady města. Radní však jejich doporučení nerespektovali, čímž popřeli pravidla stanovená v Programu pro poskytování dotací v oblasti sportu v roce 2017. V akci se výrazně angažuje radní Lukáš Konečný. Ten přímo ze zastupitelstva telefonoval pořadateli akce.

5. Náš zastupitel Martin Krsek předložil k projednání návrh PRO! Ústí na úpravu vyhlášky o poplatku za odpady. Naší snahou bylo narovnat dnešní dle nás diskriminační systém. Navrhovali jsme snížení poplatku na polovinu pro studenty vysokých škol studující mimo Ústí a všechny seniory nad 70 let a tělesně postižené (dnes neplatí pouze senioři a tělesně postižení umístění v sociálních zařízeních) a dále pravidlo pro neplacení poplatku, pokud občan dlouhodobě žije v cizině či v jiném městě. Náš návrh nebyl přijat a neprošel ani společný návrh zastupitelů, aby úpravy vyhlášky připravilo vedení města do června tohoto roku.

6. Opětovně nebyl schválen bod týkající se neutěšeného stavu veřejných prostranství města, který předkládal zastupitel Jiří Mach a na kterém se podílela celá řada zastupitelů napříč politickými stranami. Vedení města se tak bohužel odmítlo zabývat koncepčním zlepšováním stavu veřejných prostranství.

7. Bohužel minimální počet přítomných zastupitelů na konci jednání předznamenal osud návrhu PRO! Ústí na urychlené zastřešení hřbitovní kaple v Krásném Březně. Tato historická stavba chátrá už desítky let a oprava střechy započatá před osmi lety zůstala nepochopitelně nedokončená. Objekt tak dál chátrá a tím se zvyšují náklady na jeho budoucí rekonstrukci. Jeho žalostný stav dehonestuje celý hřbitov, který je opakovaně cílem vandalů a vykradačů hrobek. Je tragickou vizitkou péče města o vlastní majetek i o památku zesnulých.